08 މާޗް

March 08, 2019 50
މީކާއިލްގެ ޖަގަހައަށް ގެއްލުންދީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ މީކާއިލް އަހުމަދުު ނަސީމްގެ ޖަގަހަ އަށް ރޭ މެންދަމު ގެއްލުންދީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 31
މާލޭގައި ވަޅިން ބިރުދައްކައި ބައި މިލިއަން ފޭރިގެންފި

މާލޭގައި ވަޅިން ބިރު ދައްކައި، 560،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިރޭ ފޭރިގެންފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 25
"ރާއްޖެ އޮތް ތަނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތައް އެބަހުރި"

ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ހުރި ފައިދާތަކާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ނުރައްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް އެކަން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްްޖެ އެވެެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 7
މާލޭގައި ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފައިސާތަކެއް ފޭރިއްޖެ

މާލޭގެ ފިހާރަ އަކަށް މިއަދު ވަދެ، އެތަނުގެ ސޭޓަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައި، ފައިސާތަކެއް ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 13
ރަޝްފާގެ މަރާ ގުޅިގެން މާފުށީގައި ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއް

އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ރަޝްފާ އަހުމަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކު ބިރު ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ މާފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ދިފާއުގައި އެ ރަށު އަންހެނުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 27
ފުލުހުން އާނިޔާއާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކައި މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައްސަލަަތައް ބަލަން ފުލުހުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިޔާ އާއިޝަތު އާނިޔާއާ ވެސް މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 55
ދީނަށް ފާޑުކިޔައި،އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފާޑުކިޔާ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2019 214
ސިރޫ އާޓްސް ހިންގާ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 30
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 10
"ރަހީނު" ކުރި މައްސަލާގައި ޝަހީބުގެ ބަޔާން ނަގައިފި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ އޮފީހުގެ ކޮޓަރީގައި "ރަހީނުކޮށް"، އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ސޮފްވާން މަޖުބޫ ރުކުރެއްވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން މިއަދު ޝަހީބުގެ ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 10
ބިރުދެއްކިޔަސް ސަޕޯޓަރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިބޫ

އިދިކޮޅުގެ އިއްތިހާދަށް ސަޕޯޓުކުރާ އާންމުންނަށް ބިރު ދައްކަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ފަހަތަށްޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 8
ރައީސަށް ބިރުދެއްކި މައްސަލާއި ދައުވާނުކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ފައިލްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 47
ނަޝީދަށް އިންޒާރު ދިނީ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ލަމްއާންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ޓްވީޓްކުރީ އެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 49
ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މީހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިން ޑިވައިސްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 10
"ކުދިކުދި" ކޮށްލަން އުޅެނީ އަޅުގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، "ކުދިކުދި" ކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނީ އޭނާ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ޕީޕީއެމުގެ އާއްމު މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ އިންޒާރު ނިސްބަތްވާ ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު...

05 މާޗް

March 05, 2018 63
އިލްހާމް ދެއްވި ހޫނު ފެނުގެ އިންޒާރު ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުު އިލްހާމް އަހްމަދު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ކުނޫޒަށް ރޭގަނޑު ވަދެ ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަނީ

ޖުމްްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

March 04, 2018 13
ޕީއެސްއެމްއާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާކުރާނަން: ނިޔާޒް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ސްޓޭޝަނުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް...

March 04, 2018 29
ޕީއެސްއެމުން "ޓެރަރިޒަމް"ގެ މައްސަލައަކާ އެކު ފުލުހަށް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް މީހަކު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 8
ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީގެން ޖަލަށް

ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 36
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވަރުގަދަ ކުރުމުން، އެ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 78
ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، ނަޝީދު ލަންކާގައި ދިވެހިންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް އެމެރިކާ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ ވަނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.