20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 2
ޓޮޓެންހަމާ އެކު ބޭލްގެ އަމާޒު ތަށި ހޯދުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތަށިތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް، ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އެވަޓަނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ދަނޑުގައި 1-0 އިން މޮޅުވެ، މަޝްހޫރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ އެވަޓަން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
"ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ވާދަވެރިންގެ ފައިދާ އަކަށް ނޫން"

ލަންޑަން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވީ ވާދަވެރި އެހެން ޓީމުތަކެއްގެ ފައިދާ އަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 2
އާސެނަލް ބަލިިވިއިރު، ލެސްޓާ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން އާސެނަލް 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބޯންމައުތު އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ، ލެސްޓާ ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
ޓޮޓެންހަމަށް މޮޅުވިއިރު، ސޮން އާއި ލޮރިސްގެ ކޯޅުމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެވަޓަން 1-0 އިން ބަލިކުރި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހޫގޯ ލޮރިސް އާއި އެ ޓީމުގެ ސޮން ހެއުން މިންގެ ދެމެދުގައި ކޯޅުމެއް ހިނގައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 4
އާސެނަލްގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވުމުން އެކަމާ ގުޅުވައިގެން އާސެނަލުން ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 5
ޓޮޓެންހަމް ޔޫރަޕްގެ ޖާގައިގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 5
ފެނާންޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެއްވަރުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

04 ޖޫން

June 04, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހުގެ ޓެސްޓުން ފެނުނީ އެންމެ ކޭހެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 4) – މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފެށުމަށްޓަކައި، ކުރަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ ކޮވިޑް ޓެސްޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހު ބުރުގައި ހެދި 1197 ޓެސްޓުން ފެނުނީ ޕޮޒިޓިވް އެންމެ ކޭހެއް ކަމަށް އެ ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ޕެރިސް (މެއި 6) - އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކާ ހަވާލުވާން ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަންދްރޭ ވިލަސް-ބޮއާސް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
ޕޮޗެޓީނޯގެ ހިތްއޮތީ ޓޮޓެންހަމްގައި

ލަންޑަން (މޭ 2) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގައި އޭނާ ފެށި މަސައްކަތް ނިންމަން އެނބުރި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
"ފުޓްބޯޅަ އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި"

ލަންޑަން (މެއި 1) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަން ޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރު ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 19) - މިދިޔަ އަހަރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އެ ކްލަބުން ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެ ކްލަބުން އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
އަސްކަރީ ތަމްރީން ބަލަން އެއްނުވާން ސޮން އެދިއްޖެ

ސޯލް (އޭޕްރީލް 12) - އޭނާ އަސްކަރީ ހިދުމަތުގެ ތަމްރީނަށް ނުކުތުމުން މަންޒަރު ބަލަން މީހުން އެއްނުވާން، ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޓޮޓެމްހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފޯވާޑް ސޮން މިން ހެއުން އެދިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ގަވާއިދާ ހިލާފުވި ކަމަށް މޮރީނިއޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ސޮން އަސްކަރީ ހިދުމަތަށް

ސޯލް (އޭޕްރީލް 3) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އަސްކަރީ ހިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައިފަ އެވެ.