28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހަކީ އަހަންނަށް ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ލިވަޕޫލަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ޓީމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލާއި ޓޮޓެންހަމަށް ހަމަނޭވާއެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ ގޯހެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމާއި ވަޓްފޯޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ މައްސަަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލޮރިސް މި އަހަރު ދެން ނުފެންނާނެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބްރައިޓަން އަތުން 3-0 ބަލިވި މެޗުގައި އުޅަބޮއްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފްރާންސް ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް މި އަހަރު ދެން ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 4
ބަޔާނުން ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސާޖް ގްނަބްރީގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 7-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ބެނާޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު 8 ގޯލުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބެނާޑޯ ސިލްވާ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 8-0 އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 60
ލިވަޕޫލް އަލުން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) – މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި ފަހުކޮޅު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އިނގިރޭސި ވާދަވެރިޔާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، 14 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...

25 މެއި

May 25, 2019
ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލް ރަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 4
ޕޮޗެޓީނޯގެ ވާހަކަތަކާ އެކު ޓޮޓެންހަމަށް ކަންބޮޑުވުން

ލަންޑަން (މެއި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދައްކާތީ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 4
ޕީއެސްޖީން ބާކީވި ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޓެންހަމަށް ރަންގަނޑަކަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯގައި ދައްކަމުން ދިޔަ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ލޮޮލުގައި ލޫކަސް މޯރާ އަޅައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހާއްސަކޮށް...

May 09, 2019 33
ފަހު ވަގުތު އަޔަކްސް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް

އެމްސްޓްރެޑަމް (މެއި 9) – ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރަން ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގައި ލޫކަސް މޯރާ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު، ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

08 މެއި

May 08, 2019 1
"ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދެއްނުވޭ"

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މެއި 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަމްސްޓަޑަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 4
އޮރީގީ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދީފި

ނިއުކާސަލް (މެއި 5) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުން 3-2 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 2
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އަޔަކްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މެއި 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ ނެދެލަންޑްސްގެ އަޔަކްސް އިން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ޓޮޓެންހަމްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު އަދި ނުނިމޭ: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު ސެމީ ފައިނަލާ ހިސާބުން ނުނިމޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-3 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.