20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 45
ބުދުތައް ނަގަން ފަސް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ކޮރަލޭރިމެއް ހަދައި އެތަނުގައި އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބުދުތައް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެތަކެތި ނަގައި ނައްތާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 20, 2018
ޖަޕާން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ކުންފުންޏެއް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ކުރިޔަށްދާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއެކު ރާއްޖެ ހަ ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2018 41
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 32
ފުވައްމުލަކުގައި 500 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި، 500 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ސަޓާ އެވޯޑު މިފަހަރު ވެސް ލީލި ލައުންޖަށް

ސައުތު އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެވޯޑު (ސަޓާ) އެވޯޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓު ލައުންޖްގެ އެވޯޑު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ލީލި ލައުންޖަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 109
"އެނބޫދޫފަޅުން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދިނިން"

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި ރިސޯޓުތަކެއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏަށް އެ ފަޅު ވިއްކާލީ އެންމެ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް...

September 16, 2018 49
ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ހަދާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 15
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވާންޖެހޭ: އިބޫ

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަފާރީ މެރީނާތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަލްޗަރަލް، މެޑިކަލް އަދި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

September 13, 2018 7
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯންތަކުން ބިޑް އުސޫލުން ބިން ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 41
ސިއްރުފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ފުލުހުން ލައްވާ ނަގަނީ

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 4
އެންމެ ގިނަވެގެން ގެނެވޭނީ 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ހެދި މި އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން...

September 09, 2018 12
އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ތުރުކީ މީހެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 17
އުލިގަމަށް ޔޮޓްފަހަރު އަންނާނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނަން:އިބޫ

ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ޔޮޓްފަހަރަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ހއ. އުލިގަމަށް ގިނަ ޔޮޓްތައް އަނެއްކާވެސް އަންނާނެ މަގު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި، ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު އެ ރަށުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 11
ފިނޮޅުގައި ހިތްގައިމު "ބީޗް ބަބުލް" އެއް!

ފިނޮޅު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ރިސޯޓެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ޖޫން 2016 ގައި ހުޅުވި މި ރިސޯޓުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ތަފާތެވެ. އާންމުކޮށް ރާއްޖެއިން ފެންނަ ލަގްޒަރީ ޑިޒައިންތަކުގެ ބަދަލުގައި، ފިނޮޅުން ފެންނަނީ ކުލަ ގަދަ "ރެޓްރޯ ލަގްޒަރީ" ޑިޒައިންތަކެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 9
މޯލްޑިވިއަނުން އޭ 330 ގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 3
މޫވެންޕިކްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 5
ހަލާލް ޓޫރިޒަމްގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑު ވަނީ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 25) - ނުވަ ދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅާ ޖެހެން ދެން ވެސް މުސްލިމްގެ ޓްރޭވަލް މާކެޓް ބިނާވެފައި އޮތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މައްކާ އާއި މަދީނާ އަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ "ހަލާލް ޓޫރިޒަމް' ތައާރަފްވެ މުސްލިމްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ލިބެން ފަށައިފަ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ރ. މުރަވަންދޫގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ "ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 19, 2018
ރިހިވެލީގެ ސަބް ލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އެރަށް އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 10
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ޔޫރަޕް މާކެޓުން ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމާއެކު، މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 81
އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ތައްޔާރު: އާދަމް މަނިކު

ޕާސަނަލް އިންކަމް ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވެން އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ކަމަށާއި އެ ޓެކްސް ދައްކަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ސީޕްރިއާ ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ނައިބު މައިޒާން އާދަމް މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 28
ބޭނުންވާ ޖަޒީރާ ތަރައްގީ މާފުށިން ފެނޭ: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭނުންވާ "ޖަޒީރާ ތަރައްގީ" ކ. މާފުށިން ފެންނަ ކަމަށް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު އެ ރަށުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 5
ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާއިން އިންނަހުރާ ހުޅުވަނީ

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް (ސީސީއާރު)ގެ ނުވަ ވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ޅ. އިންނަހުރާ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 15, 2018 14
މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓު ނިމޭނެ: ރައީސް

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 15, 2018 6
ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ 1.7 ބިލިއަންގެ ދައުވާ ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އިން 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓާއި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 21
ހދ. ގައި އިތުރު ރިސޯޓްތައް ހަދާނަން: އިބޫ

މި ވަގުތު އެންމެ ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓްތައް ހަދައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް...

August 13, 2018 7
އެކަހެރި މަކުނުދޫ ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް އެދިއެދި!

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ހުޅަނގުން ވަރަށްވެސް އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން މި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ތާރީހަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ...