14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
އުރީދޫން ރިސޯޓަށް ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އަމާޒަކީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ދިވެހި ރިސޯޓުތައް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ގުޅުވާލަދިނުން ކަމަށެވެ....

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 61 ޕަސަންޓްގައި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 61 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށާއި އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

November 10, 2018 1
ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު، ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުމެއްނުވޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަސަންތާ ސެނަނަޔަކަ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ލޯންލީ ޕްލެނެޓްގެ ގަދަ 10 ގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ގައިޑް މަޖައްލާ، 'ލޯންލީ ޕްލެނެޓް'ގެ އަންނަ އަހަރު ދަތުރު ކުރަން އެންމެ އަގުހެޔޮ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

November 08, 2018 2
އާ އަހަރަށް ތައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވިސާ ދެނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުން ހިލޭ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރި ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓް ބަންދު

ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިހާރުކޮށް، މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

November 07, 2018
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރި ވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރަސްމީ ގައިޑުގެ އާ އަދަދު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރަސްމީ ގައިޑުގެ އަންނަ އަހަރުގެ އަދަދު، ވޯލްޑް ޓެރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

November 06, 2018 1
ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވަފުދެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 160 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުންނާ އެކު، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ލަންޑަން ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
މޫވެންޕިކުން ރާއްޖޭގައި ހެދި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިނެއް ކަމަށްވާ މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 24
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓަަކަށް ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓުގެ އެވޯޑް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 15
ފުރަތަމަ މޫދު އަޑީގެ ވިލާ، ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ މޫދު އަޑީގެ ވިލާ، ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 4
ޓޫރިސްޓު އެނދުގެ އަދަދު 10 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓު އަދަދުގެ އަދަދު 10 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި ވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

October 31, 2018 53
ރުއްގަސް ނެގުން މެކުހަށް! ބޭރަށް ވެސް ގެންދަނީ؟

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ނަގައި އެ އެއްޗެހި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ނ. މާފަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
ޓޫރިޒަމަށް މިދިޔަ މަހު 8.3 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 8.3 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 4
ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ އަށް މީހަކު ފިހިއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ "މާގާ" ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަށް ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 4
ދަތުރުތައް އިތުރުވެ ޓޫރިޒަމް ވަނީ ކުރިއަރާފައި: އާދިލް

މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ދަތުރުތައް އިތުރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 63 ޕަސަންޓުގައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުނުއިރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 63 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 68
ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހާލަތު މި މަންޒަރުން!

އާއްމު ގޮތެއްގައި މި މަންޒަރު ފެންނާނީ މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ޔޫރަޕްގައި ވަޒަންވެރިވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރެފިއުޖީންގެ ފަރާތުންނެވެ. ބޮޑެތި ޑިންގީތަކާއި ބޯޓުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް، އުޅަނދު ބަންޑުން ޖަހާލައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 14
"ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އެއް އަޒުމެއްގައި ތިބެންޖެހޭ"

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ލބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ދަމަހައްޓައި، އެ ސިނާއަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމްކޮށް، އެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2018 1
ޓޫރިޒަމްގެ އާ މަޝްރޫއެއް ސައުދީން އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ޖިއްދާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ އައްސޭރީގެ ސަރަހައްދު ލަގްޒަރީ ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް...

September 27, 2018 5
ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު ދެ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.2 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 5
އައްޑޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ބިން ދޫކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި

އައްޑޫ އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯންތަކުން ބިޑް އުސޫލުން ބިން ދޫކުރަން ކުރި އިއުލާން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މިއަދު ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 22
ދަ ރެސިޑެންސާއި ދިގުރަށް ބްރިޖަކުން ގުޅާލައިފި

ގއ. ފަޅުމާފުށީގައި އޮންނަ ދަ ރެސިޑެންސް އާއި ދިގުރަށް ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލައިގެން ހަދާ ދަ ރެސިޑެންސްގެ ދެ ވަނަ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 34
މަޓީ އިން އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް...

September 24, 2018
ވެނިސްގައި އިށީނދެވޭ ތަނަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފާނެ

ޓޫރިސްޓުން ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ގެންގުޅޭ ހާއްސަ އުސޫލުތައް ހުރެ އެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމާއި ކޮތަރަށް ކާންދޭން...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
އެނބޫދޫފަޅުގައި ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ހަދާ ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 45
ބުދުތައް ނަގަން ފަސް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ކޮރަލޭރިމެއް ހަދައި އެތަނުގައި އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބުދުތައް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެތަކެތި ނަގައި ނައްތާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 20, 2018
ޖަޕާން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ކުންފުންޏެއް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ކުރިޔަށްދާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއެކު ރާއްޖެ ހަ ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2018 41
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.