03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
ޗައިނާގެ ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއެއް، ރާއްޖޭގައި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތަނުގެ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 20
"އެނބޫދޫފަޅު މަޝްރޫއަކީ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް"

މާލެއާ ޖެހިގެން ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ އެނބޫދޫފަޅުގައި ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އަދާލަތުު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 4
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މަޓާޓޯ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 32
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތަރަައްގީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

މިތަނުގައި ރުކެއް، ގަހެއް އަދި އިމާރާތެއް ވެސް ނެތެވެ. މިއީ ކުރިން ބޮޑު ސިންގާ ފަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ފަޅު ހިއްކައިގެން ބޮޑު ރަށެއްގެ ސިފަ އަންނަނީ ޖެހެމުންނެވެ. މިއީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ޓޫރިޒަމް މަންޒިލަށް ވެދާނެ ތަނެކެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 36
އެނބޫދޫ ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރާ 311 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބިންގާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ހަވީރު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 4
ފެތުނު ލޯންޗުގެ ޓޫރިސްޓުންތައް ސަލާމަތް ކޮށްފި

މާލެ އަތޮޅު އެރިޔަދޫ ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ހުޅުލެ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ލޯންޗު ފެތުމުން ކަނޑުވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންތައް ސަލާމަތް ކޮށްގެން އެ ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ޔޫރަޕުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 6
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް: ތަފާތު ޑިޒައިނެއް، ހިތްގައިމުކަމެއް

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިތްގައިމުކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮޓަރިތަކެވެ. ރަށުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި ހުރީ ފުރާޅުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް ޝީޓެކެވެ. އެ އިމާރާތް ކޮޅަށް ޖަހާފައި ވަނީ ކޮންކްރީޓް ތަނބުތަކެއްގެ މަތީގަ އެވެ. ވަށައިގެން އެއްވެސް ފާރެއް ނެތެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017
މަޓާޓޯ އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑުތައް 10 ފަރާތަކަށް

މަޓާޓޯ އިން ދޭ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑްތައް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 1
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށް އަންނަ މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ އިރު، މިހާރު 26 ފަރާތަކުން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 6
ލާގޯގެ ޑިޒައިންތަކުން ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ފަރިވެފައި

ބަލާބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ މި ރަށާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރިސޯޓުގެ ތަފާތުކަން ގެނެސްދެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރުންނެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަގްޒަރީ ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިޓަލީގެ "ލާގޯ"ގެ ހިތްގައިމު...

13 ޖޫން

June 13, 2017
މަޓާޓޯއިން ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ އެންޑޯސް ކޮށްފި

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މަޓާޓޯއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)...

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2017 ލޯންޗް ކޮށްފި

ބޮޑު ދެ ބަދަލަކާ އެކީ މަޓާޓޯއިން މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

June 08, 2017 2
ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހެދި ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓު ހުޅުވައި، މިމަހު އެ ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 23
ޖީހާންގެ ދިވެހި ރަހަތަކުން ޗައިނާ ކުޅުދިޔާވެއްޖެ

ހަމައެކަނި ގޭގައި ކައްކައި އުޅޭ މީހަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ކެއްކުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބޮޑު މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފާތުމަތު ޖީހާން ސަލީމަށް އޭނާގެ ކާމިޔާބީ އެހާ ފޮނިވި ސަބަބު ވަރަށް ތަފާތެވެ؛ އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ ގައުމުގައި ދިވެހި ރަހަތަކަށް މަގާމެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން އޭނާ ކުރައްވާ...

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 60
ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ، ސަމާލުވޭ:ޔޫކޭ

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަލާމުވާން އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަަމަކު އޭރު ވެސް ޑައިވިން އަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންތަކެވެ. ނަވާސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރު...

04 މެއި

May 04, 2017 4
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ، މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.