29 މާޗް

March 29, 2020 14
ބްރިޖުގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންދެން ބްރިޖު މަތީގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 22
ފްލައިޓް ޗާޓަރުކޮށްގެން މީހުން ގެންނަން ހުއްދައެއްނުދޭނެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުން ޗާޓަރު ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުން...

March 26, 2020
ފޯޑުން މާސްކާއި ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ، މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ފޯޑް މޮޓޯ އިން މެޑިކަލް ސާމާނު...

18 މާޗް

March 18, 2020 5
މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދާން އުޅެގެން ގެއްލުނީ ކާރު

ޕާޓީއަކަށް ގޮސްފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކުޑަކަމުންދާން މަޑުކުރުމަށް ފަހު، މަގެއްގެ އެއްފަރާތުގައި މީހަކު ކުޑަކަމުދާން ހުއްޓައި އޭނާގެ ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރާ އެކު ވަގުންތަކެއް ފިލި މައްސަލައެއް އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ނޮއިޑާ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 16
އާއްމުންނާއެކު ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ގޮތުން، ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދާއިރު، އެ މީހުންނާ އެކު އާއްމުން ދަތުރުކުރުން ސަރުކާރުން...

March 16, 2020 36
"މިހާ ގިނައިން ދުވަހަކު ވެސް ކާޑެއް ނުއުފުލަން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާސްކަމާއި ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ އެއް މައްސަލަ އަކީ ބައެއް މީހުން ކާނާގެ ބާވަތްތައް މާގިނައިން...

12 މާޗް

March 12, 2020
އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުން އިންޑިއާގައި

އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުނި ޕީއޭއެލް-ވީގެ ފެކްޓްރީއެއް އިންޑިއާގައި ހަދަން ނިންމައި، މި މަޝްރޫއުގެ އެމްއޯޔޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
މައުލޫމާތު ލީކުވުމުން ކެތޭ ޕެސިފިކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކުން އިހުމާލުވެފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާޒް އޮފީސް (އައިސީއޯ) އެ އެއާލައިން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 3
އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ލަގްޒެމްބާގްގައި ހިލޭ

މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލަގްޒެމްބާގްގައި ދެމުން އަންނަ އާންމުދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 03, 2020
އިކޮނޮމީ ކްލާހުގައި އަރާމުކޮށް ނިދޭ ގޮތަށް ޕޮޑްތަކެއް

މަތިންދާބޯޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ސީޓްތަކުގައި ނިދައިލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް އެކި ފެންވަރުގައި އެކި އެއާލައިންތަކުން އަންނަނީ ހައްލުތައް ހޯދައިދޭން...

01 މާޗް

March 01, 2020
އަގު ހެޔޮ އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް

ގޮނޑަށް އެއްލައިލަން ވެފައި އޮތް ކާރެއް ނޫނީ ހައެއްކަ ހާސް ޑޮލަރަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ފްރާންސްގެ ކާރު ކުންފުނި ސިޓްރޯއީން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ "އަމީ" ކިޔާ މި ބްރޭންޑްގެ ކާރުގެ އަގަކީ 6،000 ޔޫރޯ ނުވަތަ 6،600 ޑޮލަރު (102,366ރ.) އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ގޭޓްސް ޕޯޝާ ކާރެއް ގަތުމުން އީލޮން އަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ޓެސްލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ތައުރީފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އަމިއްލަ އަށް ކާރެއް ބައްލަވައިގަތް އިރު ޕޯޝާ މަރުކާގެ ކާރެއް ބައްލަވައިގަތުމުން ޓެސްލާގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް، ބިލް ގޭޓްސް އަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 41
ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ދުއްވުން މިފަހަރު ހުއްޓުވޭނެ؟!

ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކުގެ ވާހަކައާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަނދާނަށް އަންނާނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކެވެ. އުޅަނދުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން...

February 12, 2020 1
ހައިޑްރޮޖެން އިން ދުއްވާ ސުޕަޔޮޓެއް ބިލް ގޭޓްސް ނުގަނޭ

ހައިޑްރޮޖެންގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ އަގު ބޮޑު ސުޕަޔޮޓެއް އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް ގަތް ވާހަކަ އެ ޔޮޓް ފަރުމާކުރާ ކުންފުނި ސައިނޮޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
"އެންމެ ރީތި އެއާލައިން" ގެ ގޮތުގައި ބްރީޒް ފަށަނީ

މިހާރު ވެސް ފަސް އެއާލައިނެއް އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ، ބްރެޒިލަށް އުފަން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޑޭވިޑް ނީލިމަން "ބްރީޒް އެއާވޭޒް" ގެ ނަމުގައި އާ އެއާލައިނެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ވޭނެއް

ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އިންސާނަކާ ނުލައި ދުއްވާ ކުޑަ ވޭނެއް މަގުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީފި އެވެ.

February 08, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ހެދުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކެނެޑާގައި ފުރަން މަތިންދާބޯޓަށް އަރާފައި، ކޮރޮނޯވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި ފަސިންޖަރުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ޑެލްޓާގެ މުވައްޒަފުން ޝަކުވާކުރާތީ ޔުނިފޯމް ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ޑެލްޓާ އެއާލައިންގެ މުވައްޒަފުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޔުނިފޯމްތަކުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޔުނިފޯމްތައް ފަރުމާކުރި ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 57
ޓްރާންސްޕޯޓުން ނޯޓިސް ދިން މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިދިޔަ އަހަރު ދިން 11 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 10 މުވައްޒަފަކު މިއަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވޭ ތަފާތު ކާރެއް

މަޝްހޫރު ހޮންޑާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޖެނެރަލް މޮޓޯޒްގެ ދަށުން ހިންގާ ކްރޫޒް އިން، ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވާ ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އިންޑިއާ އަށް އިލެކްޓްރިކް "ކުރޮޅި"

އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތްދޭ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯނުން އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް އިލެކްޓްރިކް ރިކްޝާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 17
ޓްރާންޝިޕްމެންޓް ބަނދަރަކުން އަދިވެސް ފައިދާ ނެގޭނެ

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބުމުގެ ވަގުތު މިހާރު ފާއިތުވެފައި ވިޔަސް އެފަދަ ބަނދަރަކުން އަދިވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެގިދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު، ކުޅުދުއްފުށީގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 23
ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ބަސް ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އާ ބަސް ސްޓޮޕްތަކެއް ހަދައި އަންނަ މަހު ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ސޮނީން އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް ދައްކާލައިފި

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސޮނީން ކާރު އުފައްދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ނަމޫނާއެއް މި އަހަރުގެ ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) ގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ޑެލްޓާގެ މުވައްޒަަފުން ޔުނިފޯމު މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން ޑެލްޓާ އެއާލައިންސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމުތަކަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމް ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.