24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސެމީގައި ޓީރެކްސް އާއި ކިންގްސްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މި ވަގުތު ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެބާރު ކަމަށްވާ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބާއި ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ޓީރެކްސް ހުއްޓުވައި ކިންގްސް ގައުމީ ތަށި އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް 87-79 އިން ބަލިކޮށް ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 37 ވަަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 2
އަނެއްކާ ވެސް ކިންގްސް އާއި ޓީރެކްސްގެ ފައިނަލެއް

ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޓިންގާސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށް މާދަމާރޭ އޮންނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 2
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީރެކްސް އަށް

ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 37 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ކިންގްސް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް 74-69 އިން ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 13 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 4
ފުޓްބޯޅަ އެއީ މާޒީ، މިހާރު ބާސްކެޓުގެ އެންމެ އުހުގައި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ގަދަފަދަ ދެކުނު ކޮރެއާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކުރި މެޗުގައި އިލްޔާސް އިބްރާހިމް (އިއްލެ) އަކީ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ފޯވާޑެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ތިން ވަނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދިއިރު އިރު އެ ޓީމުގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނުނެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި އޭރު ވެސް އޭނާ އަކީ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 3
ކިންގްސް ހުއްޓުވައި ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް އަށް

ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ރެކޯޑަކާ އެކު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ކިންގްސް ބީސީ 63-71 ޕޮއިންޓުން ބަލިކޮށް، ޓީރެކްސް ބީސީ، މި އަހަރުގެ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
ފައިނަލުގައި ކިންގްސް ބަލިކުރެވޭނެ: ޓީރެކްސް

މި ފަހަރު ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގާއި ގައުމީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ކިންގްސް ބީސީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދިފައި ނުވި ނަމަވެސް މިރޭ ކުޅޭ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކިންގްސް އަތުން ޓީރެކްސް އަށް މޮޅުވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިލްޔާސް އިބްރާހިމް (އިއްލަ) ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ތަށި ޓީރެކްސް އަށް

ސާޅިސް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބައުސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.