07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ ކިންގްސް އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.