22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 5
ކޮންސިއުލޭޓްގެ އިސް މަގާމު އަންހެނަކަށް

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންސިއުލޭޓެއްގެ ވެރިޔަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައްޔަން ކުރި ވެރިޔަކަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 8
ޓްރިވެންޑްރަމުން އެތެރެކުރި ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް ވައިގެ މަގުން އެތެރެކުރި އެއް ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު އަތުލައިގެންފި އެެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 7
ރާއްޖެ ގެންނަން އުޅުނު ޑްރަގްތައް އިންޑިއާއިން ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 2
ދިވެހިން ތިބޭ ބީޖީ ހޮޓަލުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޓްރިވެންޑްރަމަށް ބޭހަށްދާ ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ތިބޭ މަޝްހޫރު ބީޖީ ހޮޓަލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 33
އިންޑިއާއާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދައި، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ވިސާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 9
ފައިސަލް، ކެމްޕެއިނަށް ޓްރިވެންޑްރަމަށް ވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 10
ކޮޗިންގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ޓްރިވެންޑްރަމަށް

އިންޑިޔާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓް ބަންދު ކޮށްފައި ވާތީ، ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތައް ޓްރިވެންޑްރަމަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު...

August 16, 2018 2
ކެރަލާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 14 އަވަށް ރަތް އެލާޓްގައި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އޮގަސްޓް 16) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެރަލާގެ 14 އަވަށެއްގައި ރަތް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 95
ޑްރަގާއެކު އިންޑިއާ އިން 3 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދިވެހި ތިން ފިރިހެނަކު، 17 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޓްރިވެންޑްރަމުން ނާދެވި ތިބި 80 މީހުން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން އިއްޔެ ނާދެވި ތިބި މީހުން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 14
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓަށް މައްސަލަޖެހި 80މީހުން ނާދެވިފައި

އިންޑިއާގެ، ޓްރިވަންޑްރަމުން މިއަދު މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓަކަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 80 މީހުންނަށް މާލެ ނާދެވި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 6
ކޮންސުލް އަލީ އާދަމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ކޮންސުލް އަލީ އާދަމް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 1
ހިތަދޫ މީހަކު އިންޑިއާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އިންޑިއާ އަށް އާއިލާއާ އެކު ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދިޔަަ އައްޑޫ ހިތަދޫ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 5
ޑްރަގްސް އާ އެކު އިންޑިއާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޓްރިވެންޑްރަމް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 3
ކެރެލާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އެޕްރީލް 17) - އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި އެޗް1އެން1 ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 46
ދިވެހި ދެ އަންހެނަކަށް އިންޑިއާގައި ނުހައްގު އަނިޔާ!

ޗެންނާއީ (އޭރު ކިޔާ ގޮތުން މެޑްރާސް)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓަލަށް އެއީ އާދައިގެ މަތިން ބާރު ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން މީހުން އައިސް ގޮސްވަމުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ސިއްރު ބޭނުމަކު ޓްރިވެންޑްރަމުން އައިސް، އެ ހޮޓަލުގެ ފަސް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ތިބި ހަތް މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހުން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 11
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓުން އަލިފާން ނިއްވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 4) - ޓްރިވެންޑްރަމުން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދަތުރުކުރި އެމިރޭޓްސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިއްޔެ ކްރޭޝް-ލޭންޑް ކުރުމާ އެކު ބޯޓުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނު އަލިފާން ނިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 5
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓެއް ދުބާއީގައި ކްރޭޝް-ލޭންޑްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން ފުރައިގެން ދިޔަ އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުގެ ބޯޓެއް ދުބާއީގައި ކްރޭޝް-ލޭންޑިންއެއްގައި ޖައްސައިފި އެވެ.