03 ޖުލައި

July 03, 2019 26
ޕީއެސްއެމުން އޭސީސީ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ ކުންފުނި، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވުމުން ޕީއެސްއެމުން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީ، އެ މެމްބަރުންގެ...

23 މެއި

May 23, 2019 17
މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް ޕީއެސްއެމް ހަރުދަނާކުރަނީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް އެ ކުންފުނި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 5
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 42
ޕީއެސްއެމުން އެންމެ ރެއަކަށް 83،000ޑޮލަރު ބޭކާރު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމުން) އިން 83،000 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކުއްޔަށް ގެނައި ވާޗުއަލް ސެޓުގެ ބޭނުން ނުހިފި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ބޭކާރު ޚަރަދެއް ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 46
ޕީއެސްއެމުން ޕީޕީއެމަށް 3 މިލިއަންގެ ހިލޭ ވަގުތު!

މިދިޔަ އަހަރު ޕީޕީއެމްގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ގެނެސް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމުން 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގުތު ހިލޭ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 14
ޓީވީއެމް ދޫކޮށް ޒިޔާ މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރަކަށް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 13 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ޒިޔާއު، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން...

January 06, 2019 12
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޕީއާރު މެނޭޖަރަކަށް މޫސަ

މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު މޫސާ ވަސީމް، އައިސް ޓީވީގެ ސީއީއޯ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސް މަގާމަގާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 26
ޕީއެސްއެމް މިނިވަންކޮށް، އިތުބާރު އުފައްދާނަން: އަލީ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް ނުފޫޒުތަކުން މިނިވަންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދަވާނެ ކަމަށް އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 73
ކޮރަޕްޓް ނަމަ ވެރިކަމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިފައި ހުރި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރަައްވަން ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވީސް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނާ ގާތް ކުރާ ވަރުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމެއް ހުރި ބޭފުޅަކު ވެސް ނުހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 6
ޕަބްލިކް ސާވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފުރުސަތެއް ނެތް!

ދައުލަތް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އޮނިގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލާފައި މި ވަނީ ޑިމޮކްޓެރިކް ހަމަތަކަށް މީޒާން ކުރެވިގެންނެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި ހަތަރު ތަނބެއް އެކުލެވިގެން ވެ އެވެ. މީޑިއާ އަކީ ހަތަރު ވަނަ ތަނބެވެ. ނުވަތަ ބާރެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 20
ޚަލީލާއި އިކްރާމާ އެކު ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑުގައި ކުރިން ވެސް ތިއްބެވި އިބްރާހިމް ޚަލީލާއި މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފް ހިމަނައިގެން އެ ކުންފުނީގެ އާ ބޯޑު މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް...

July 10, 2018 8
ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު އައްޔަން ކުރުން ވެސް ރައީސަށް!

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސް އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް...

13 މެއި

May 13, 2018 73
އެންމެފަހުން އަޒަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލްގެ ކުރީގެ ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ކަޓައިގެން ދާން ޖެހުނު އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު މިފަހަރުގެ އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 18
ޝަނޫން ޓީވީއެމުން ވަކިކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައިފި

ޕްރެޒެންޓަރު މުހައްމަދު ޝަނޫން ޓީވީއެމްގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އޭނާ އަށް ދިނުމަށް، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
މި އަހަރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހެއް

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ އޮފީހަކުން ކަމަށް، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 12
ގަދަ 5 ފިނާލޭއަށް، ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ރޭގެ ޝޯ އަކީ ގަދަ ފަހެއްގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން ވަކިކޮށް، ގަދަ ތިނެއް ހޮވަން އޮތް ރޭ ނަމަވެސް ފަސް ބައިވެރިން ވެސް މިވަގުތަށް ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ. ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް ފިނާލޭގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ފޯރި ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 8
އޮލިމްޕަހުގައި ވަކި އާ މަންޒަރެއް ދެއްކިދާނެތަ؟

ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އަޅުވަން ހުރި ރަސްމީ ސިނަމާ އޮލިމްޕަހުގެ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ސިނަމާގެ ސީޓްތައް ބަދަލުކޮށް، ތަން އޭސީކޮށް އީމާރާތުގެ އާބާތުރަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފިލުވި ނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 9
ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖުގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރާއްޖޭގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރު، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަަރަކަށް އުރީދޫ...

April 15, 2018 23
މިއުޒިކީ ކެރިއަރު އަދި މި ފެށުނީ: ރައިހާން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖް ގަދަ 7 އާ ހަމައިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނަސް ރައިހާން އާދަމްގެ ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުވެ އެވެ. ރޭގެ އެލިމިނޭޝަންގައި ވަކިވި ރައިހާން ބުނަނީ މި ދަތުރަކީ މުޅިން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 42
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ނުހިންގަން އެދިއްޖެ

މި އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މި ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށް ވިޔަސް ހުއްދަ ނެތި "2018 ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ރަޝިއާ" ގެ ނަމުގައި ބައެއް މީޑިއާތަކާއިި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ހުއްދަ ނޫން ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 10
ފުޓްބޯޅަ ލަވަތަކަށް ފަހު ވަކިވާންޖެހުނީ މުނާޒަށް

މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި ފޯރި ނެގީ ފުޓްބޯޅައިގެ ލަވަތަކުންނެވެ. މި ފޯރިގަނޑު ނިމިގެން ދިޔައީ އަބްދުﷲ މުނާޒް ޝޯ އިން ވަކިވާންޖެހި، ހަތް ބައިވެރިންނަށް އަދަދު މަދުވެގެންނެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ޝަމީލްގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި ޗައިވާލާގެ ނަމުން ފާހަގަވި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޝަމީލް އައިޑޮލްގެ ދަތުރު ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން ރޭ ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.