23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 5
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް 10 އަހަރަށް ވިސާ

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 16) - ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ތަޖްރިބާކާރުންނަށް 10 އަހަރުގެ ރެސިޑެންސް ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ފޯނާ ދުރުގައި އުޅޭ ނަމަ އިނާޔަތެއް ދެނީ

ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީގެ ސްޓާޓްއަޕަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
"އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި ފަހަރު އޮންލައިންކޮށް

މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯ ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ "އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި އަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
އަބޫ ދާބީގައި އީ-ސްޕޯޓްސް ހަބެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އަލް ގާނާ ކޮމްޕްލެސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސްޕޯޓްސް އާއި...

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020
އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން އަނެއްކާވެސް ދުބާއީ އަށް

މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން ހުރި ދުބާއީގައި އޭގެ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 05, 2020 2
"އެންމެ ތަފާތު މިއުޒިއަމް" ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވަނީ

ތަރައްގީގެ ގޮތުން މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަފާތު މިއުޒިއަމް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
ޔޫއޭއީން 2024 ގައި ހަނދަށް ދާން އަމާޒު ހިފައިފި

ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ދާއިރާ އިން މިހާރު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން 2024 ގައި ހަނދާން ދާން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 12
"އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ"

އިޒްރޭލާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްވެސް ގައުމަކާ އެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 16
ރައީސް، ތިން ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާން އަދި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވި ބޭފުޅުން މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އަހަރަކަށްފަހު ފްލައި ދުބާއީ އަލުން ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޔޫއޭއީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން، ފްލައި ދުބާއީން އަލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 7
ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު އިއުލާންކުރީ ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލައިގެން

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ދުބާއީގެ ބުރުޖް ޚަލީފާ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން ރީތި ކުލަތަކުން ދިއްލުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް ހުއްޓޭ ކަމެކެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 5
"ޔޫއޭއީން ވަނީ މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައި"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ ޔޫއޭއީން މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ވި ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ދުބާއީގައި ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ ތެތްފިނިކަން ނުވަތަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފައްދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލް 4 ގައުމެއްގައި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 23) - ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބަޔޯޓެކް ގްރޫޕް (ސީއެންބީޖީ) އިން އުފެއްދި، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ދޫނި ހާލިހެދުމުން ދުބާއީ ވަލީއަހުދުގެ ކާރު ޕާކުކޮށްފައި

ދުބާއީގެ ޒުވާން ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހެދުމުން އެ ކާރު ބޭނުންކުރެއްވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 6
ޔޫއޭއީއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 17) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ޓެލެފޯނުގެ ސީދާ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 14
ޔުއޭއީއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ: އުރުދުޣާން

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 16) - އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ނިންމުމާ ގިޅިގެން، އެ ގައުމާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 9
އެއްބަސްވުމަކީ ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަކީ "ތޫނު އެއްޗަކުން ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް" ކަމަށާއި އެ...

August 14, 2020 10
އިޒްރޭލާއި ޔޫއޭއީން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި...