22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ޖުލައި 7އިން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ދުބާއީ (ޖޫން 22) - ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އަންނަ ޖުލައި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 37
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނަކާއި ކިޓްތައް ޔޫއޭއިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި އެ އަށް ބޭނުންވާ ކިޓްތަކާއި އެހެން ބައެއް މުހިއްމު ތަކެތި ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ދުބާއީ ފުލުހުންނާ އެކު ޕެޓްރޯލަށް ދާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި، ބައިސްކަލުގައި ދުބާއީ ޕެޓްރޯލްކުރުން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 21ޕަސެންޓަށް މަތިވި

މިދިޔަ އަހަރު އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު، މި އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 3
ކޮންމެ އެހީއަކަށް ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލަނީ

ދުބާއީ (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް "10 މިލިއަން ކޮއްތު"ގެ ނަމުގައި ޔޫއޭއީގައި ފެށި ކެމްޕޭނުގައި ހަދިޔާ ކުރާ ކޮންމެ އެހީއަކަށް ދުބާއީގެ ބުރްޖް ޚަލީފާގެ ބޮތްކެއް ދިއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުން 393،000 ބޮކި ދިއްލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 35
ކޮވިޑް-19 އަށް ކާމިޔާބު ފަރުވާއެއް ހޯދިއްޖެ: ޔޫއޭއީ

މުޅި ދުނިޔެ އެ ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ސްޓެމް ސެލް ސެންޓަރުން ހޯދައިފި ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ ރާއްޖެ އަަށް އައީ ދުބާއީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި ކަމަށް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 20
ގަލްފް އެކްސްޕޯއާ ގުޅޭ ދެ ކޭހެއް، އާ ކަންތައްތަކެއް

ޔްނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ދުބާއީގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ގަލްފް އެކްސްޕޯ އަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު އަލާމާތްތަކެއް ފެންނާތީ އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ އެންމެން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 21) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރުން ފުޅާކޮށް އެ ގައުމުގެ އެންމެން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 3
ފޭކް ނިއުސް ފަތުރާނަމަ 5،500 ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 19) - ރަސްމީ ބަޔާންތަކާ ޚިލާފަށް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފޭކް ނިއުސް ފަތުރާ ނަމަ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 20،000 ދިރުހަމް (5،500 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ޔޫއޭއީ އަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޔޫއޭއީގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ "ކެއާ ޕެކޭޖުތައް" ބަލައިގަތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 4
ޔޫއޭއީގެ ބޭކަރީއެއްގައި ޕާން ފުށްގަނޑަށް ކުޅުޖަހައިފި

ޔޫއޭއީގައި، ޕާން ފިހަން ފުށްގަނޑު މޮޑެމުން އެއަށް ގަސްތުގައި ކުޅު ޖެހި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 2
ޔޫއޭއީން ޕޮޒިޓިވްވީ ދިވެއްސެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ދިވެއްސެއް ނޫން ކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށް...

March 28, 2020 29
ޔޫއޭއީއިން ލިބުނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ޔޫއޭއީގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަމަކީ ދިވެހިންނަށް ކިޔާ ނަމެއް ނޫން ކަމަށް، ނެޝަނަލް...

26 މާޗް

March 26, 2020 22
ޔޫއޭއީން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ކަށަވަރެއް ނޫން

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވިޔަސް އެއީ ކާކުކަން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 57
ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާރަށް ފެތުރޭ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 19
ޔޫއޭއިން ރާއްޖެއަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދެނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 771 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް...

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި އެކްޓްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދުބާއީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކްޓަރުން ހޯދަން މިހާރު ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ދުބާއީގެ ކާސްޓިން އެޖެންޓް މިރަންޑާ ޑޭވިޑްސަނެވެ.