06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 16
ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން ޔޫކޭން އެދިއްޖެ

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
47 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 47 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖީއެމްޓީން 11 ޖެހިއިރު އިނގިރޭސި ވިލާތް ރަސްމީކޮށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 9
ކޮރޯނާވައިރަސް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 13
ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ހެރީ

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެއްވީ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ނޯރާގެ އާއިލާއިން ބޭނުން ވަނީ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން

ބެލްފާސްޓް (ޖެނުއަރީ 14) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ނޯރާ ކުއޮރިން ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 10 ދުވަސް ފަހުން، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 2
ނަދިއާ ވިޓޯމް: އެންމެ ހަގު އިނގިރޭސި މެމްބަރު

ނަދިއާ ވިޓޯމް ލަނޑުދަނޑި އަކީ މިއެވެ؛ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ޒުވާން އަންހެނުން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. ގައުމީ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންގެ އަޑު އުފުލެމެވެ، ހައްގުތައް ހޯދަން ވަކާލާތުކުރާ އަންހެނުންގެ އަޑު އިތުރުކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. އަންހެނުންނަކީ ބަލިކަށި އަދި ފިނޑި ބައެއް ނޫންކަން ދައްކުވައި ދިނުމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 58
އިނގިރޭސިއަކު ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓްގައި ނުވަ ގަޑިއިރު ރޮއިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީވީ ތަރިއަކު ރާއްޖެ އައިއިރު ހަލާކުވެފައި އޮތް ޕާސްޕޯޓެއް އޮތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިފެހެއްޓުމާ އެކު "ނުވަ ގަޑިއިރު ރޮއިފި" ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 12) - ފަސް އަހަރު ތެރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ތިން ވަނަ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ލޮރީގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިބީ ވިއެޓްނާމް މީހުން

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު 39 މީހުންނަކީ ވިއެޓްނާމް ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
96 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިން ވިންޓާ އިލެކްޝަނަކަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވިންޓަގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ނުކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން...

October 31, 2019 7
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއް

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ހުންނަވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ސަފީރަކު ކަނޑައަޅުއްވައި، އޭނާގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
މަރުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ފެނުނު ލޮރީ ޑްރައިވަރަށް ދައުވާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން މަރުވެފައިވާ 39 މީހަކު ފެނުނު ލޮރީގެ ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމާއި މީހުން ވަގަށް ނެގުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 2
ލޮރީން މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި 4 މީހަކަށް ތުހުމަތު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 39 މީހުން ފެނުނު މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 8
ލޮރީގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިބީ ޗައިނާ މީހުން

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން ޓްރަކް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން ފެނުނު މަރުވެފައިވާ 39 މީހުންނަކީ މުޅިން ވެސް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 1
ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 39 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން ޓްރަކް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 39 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
ޔޫކޭގެ ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ނިންމުން އީޔޫ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމުގެ ތާރީޚު މި މަހު 31 އަށް ވުރެ ލަސްކުރަން ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމުން ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އީޔޫ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެކު މެންބަރުން ޕާލަމެންޓަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުމާ އެކު މެންބަރުން މިއަދު ޕާލަމެންޓަށް ނުކުންނަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސިންގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ތެހެރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އައްބާސް މުސަވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.