07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ހޮންކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރު

ބެއިޖިން (ޖުލައި 7) - ހޮން ކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ނުބެހުމަށް ޗައިނާ އިން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 35
"ރާއްޖެ އަށް ލުއި ނުދިނީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ލުއި ދިން ގައުމުތަލުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުނީ އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް...

July 04, 2020 2
ޕޯޗުގަލް މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރާތީ ޔޫކޭ އަށް ފާޑުކިޔުން

ލިޒްބަން (ޖުލައި 4) - އިންގްލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތެރޭން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޕޯޗުގަލް ހިމެނުމުން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

28 ޖޫން

June 28, 2020 27
އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް ޔޫކޭގެ ރައްޔިތެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 4
ޔޫކޭގައި ކޮވިޑްގެ އާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންނަށް ދީފި

ލަންޑަން (ޖޫން 25) - ކޮވިޑް-19 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފެއްދި އާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
5ޖީން ޗައިނާ ބާކީކޮށްލަން 10 ގައުމެއްގެ އިއްތިހާދެއް

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންދެމިލައި ނޭވާއެއް ލުމަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފިތި ޗިސްވަމުން ދަނީ ވާވޭ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 10
ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭރަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތް ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ބޭރު ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 4
ޔޫކޭގެ ކުންފުންޏަކުން 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ވައިސް ފުޑްސް އިން ރާއްޖެއަށް 75،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވި އެޑްވައިޒަރުގެ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާނެ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވި މައްސަލައެއްގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އެޑްވައިޒަރުގެ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށާއި މިއީ އެކަންތައް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020
45 ދުވަހަށް ފަހު ނަރުސް އައިސީޔޫ އިން ބަދަލުކޮށްފި

ލަންޑަން (މެއި 20) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނަރުހެއް އިންޓެންސިވް ކެއާ (އައިސީޔޫ) ގައި 45 ދުވަހު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 5
ޒުވާން ފިރިހެނުން ހަމަ އަސްލު ވެސް ބަހެއްނާހާ!

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ ލޮކްޑައުން ވެގެން އުޅޭ އިރު ވެސް މި ފެންނަނީ ޒުވާން ފިރިހެނުން ބަސްނާހާ މިންވަރު މަތިކަމެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސާވޭއަކުން ނުކުތީ އެ ނަތީޖާ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 12
ވެންޓިލޭޓަރުގެ ނަތީޖާ ފެނުނީ ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން

އަލަށް ފެނި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިގެންފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކި ގޮތަށް އަމަލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ މި ބަލީގައި އެންމެ ހާލު ބޮޑުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ވާހަކަ އެވެ. ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން...

07 މެއި

May 07, 2020 9
ޔޫކޭގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަކަށް ލަންކާ ދަރިކޮޅު މީހެއް

ލަންޑަން (މެއި 7) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ސްރީ ލަންކާ ދަރިކޮޅުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ރަނިލް ޖަޔަވަރްދަނާ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 38
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ކިޔައިދެއްވައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 11
ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދިން މީހާ މަރުވި ޚަބަރަކީ ދޮގެއް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 27) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިން އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ދިން ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ފަތުރާ...

April 27, 2020 4
މަހަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު މަސަައްކަތަށް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 27) - ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ހޭދަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މިއަދު މަސައްކަތަށް އަލުން ނުކުމެވަޑައިގެންފި...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020
ކޮވިޑް-19: އެއްމާބަނޑު ދެބެން މަރުވީ ދާދި އެކުއެކީ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 25) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެއްމާބަނޑު ދެބެންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި ދާދި އެކުއެކީ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 23
ޕޮޒިޓިވް މީހުން ތެރޭގައި ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރި މީހެއް

މާލޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އައިސް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ޑަބަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ މީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 16
ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓެސްޓްކުރަނީ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 21) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިންގެ އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ޓެސްޓްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ މެޓް ހެންކޮކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނު އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

April 12, 2020 16
ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 54
ކޮވިޑް19 ޖެހުނު ދިވެހި ޑޮކްޓަރުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ލަފާ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް މުހައްމަދު ރަޒީމް އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ފޭސްބުކްގައި އެކަން ހާމަކުރެއްވި އެވެ. އޭރު ރަޒީމްގެ ކިބައިން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭރު ވެސް ރަޒީމް އެއް ކަމެއް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އައިސީޔޫއިން ވޯޑަށް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 10) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަށް އައިސީޔޫގައި ތިން ދުވަހު ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވޯޑަށް ރޭ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.