25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 4
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް

އިނިގރޭސި ވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 1
އިންގްލެންޑުގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދަން ފަށަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންގްލެންޑުގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު ޑިސެމްބަރު 2 އަށް ހަމަވުމުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އިނގިރޭސި ދަނޑުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ހުއްދަދޭނެކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 2
މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެރިފް އުވާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެތެރެ ކުރާ ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާއަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 5
ބޮޑު ލުޔަކާއެކު، ޔޫކޭގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެކި ގައުމުތަކުން އެނބުރި ދާ މީހުން 14 ދުވަހަށް އައިސޮލޭޓު ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ލުއިދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމާ އެކު، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ހަދާ ބުކިންތަކުގެ އަދަދު ރިކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 6
260 ޓަނުގެ ކުނި ލަންކާ އިން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގާތްގަނޑަކަށް 260 ޓަނުގެ ކުނި ސްރީ ލަންކާ އިން އަނބުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 16
އިންޓަނެޓް ކެނޑޭތާ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ

ވޭލްސްގެ އަވަށެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އެއް ވަގުތެއްގައި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި އަވަށުން ކެނޑޭތާ 18 މަސް ދުވަސް ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 32
ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމައިލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ކަންބަޅިއެއް 490،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ބޭއްވި ނީލަމެއްގައި މީގެ ކުރިން ވިކިފައިނުވާ ވަރުގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ކަންބަޅިއެއް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020
ސްޕޭނުން ޔޫކޭ އަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަނީ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 26) - ސްޕޭނުން އަލަށް ފެންނަން ފެށި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނި ނަމަވެސް، ސްޕޭނުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ވައިރަސް ނައްތާނުލެވޭނެ، އުޅެން ޖެހޭނީ ވައިރަހާ އެކު

ލަންޑަން (ޖުލައި 24) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ދެން އެހާ ފަސޭހައިން ނައްތާލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ވައިރަހާ އެކު ދިރިއުޅެން އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓޯނީ ބްލެއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 2
އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބު

ލަންޑަން (ޖުލައި 21) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ވެކްސިން ރައްކާތެރި ކަމަށާއި ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 45
އިނގިރޭސި ސަފީރާއެކު އިދިކޮޅުން ބައްދަލުވުމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ޔޫކޭ ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ ބޭރުކުރަން 7 އަހަރު ނަގާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުން، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެޖްނޮލޮޖީޒް"އާ ގުުޅުމެއް އޮތް ނަމަ، އެ ގުޅުން ކަނޑާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ވާވޭ އިން އުފައްދާ މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނަމަ ކުރަންވީ އެވެ. މި ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ހޮންކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރު

ބެއިޖިން (ޖުލައި 7) - ހޮން ކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ނުބެހުމަށް ޗައިނާ އިން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 35
"ރާއްޖެ އަށް ލުއި ނުދިނީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ލުއި ދިން ގައުމުތަލުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުނީ އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް...

July 04, 2020 2
ޕޯޗުގަލް މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރާތީ ޔޫކޭ އަށް ފާޑުކިޔުން

ލިޒްބަން (ޖުލައި 4) - އިންގްލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތެރޭން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޕޯޗުގަލް ހިމެނުމުން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު...

28 ޖޫން

June 28, 2020 27
އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް ޔޫކޭގެ ރައްޔިތެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 4
ޔޫކޭގައި ކޮވިޑްގެ އާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންނަށް ދީފި

ލަންޑަން (ޖޫން 25) - ކޮވިޑް-19 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފެއްދި އާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
5ޖީން ޗައިނާ ބާކީކޮށްލަން 10 ގައުމެއްގެ އިއްތިހާދެއް

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންދެމިލައި ނޭވާއެއް ލުމަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފިތި ޗިސްވަމުން ދަނީ ވާވޭ އެވެ.