03 މާޗް

March 03, 2018 1
ގަދަފިނީގައި ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލާފައި

ލަންޑަން (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މިސްކިތްތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 19
މޫސާ އަންވަރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ދީފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޫސާ އަންވަރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތްދީ، ސިޔާސީ ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ޔޫކޭގެ ގިނަ މީހުން ބިރުން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދައްކާ

ޑޮކްޓަރުން ބިރުވެރި ޚަބަރެއް ދީފާނެތީ ބިރުން، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ކުކުޅު ނުލިބިގެން ކޭއެފްސީ ބައެއް ތަންތަން ބަންދު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޭއެފްސީގެ ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ކުކުޅު ލިބުން ދަތިވުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 27
އީޔޫގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވި

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 17
ޕްރެޝަރުކުރާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި:ޑޯރިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރުތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 17
ޗައިނާ، ޔޫކޭ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާންއެދެފި

ޗައިނާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައި އެ ދެެ ގައުމުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
އުގައިލްގެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް: މޫނުން އަސަރު ދެނެގަތުން

ވާހަކަ ދައްކާއިރު މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އަސަރުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އީޖާދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 26
"ބޭނުން މީހަކު އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ"

ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލަކީ ބޭނުން މީހަކު އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުން ކަމަށާއި ދިވެހިން ބޭނުންވާ ފަދަ ލީޑަރަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 12
މަލްބަރޯ ކުންފުނިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު މަލްބަރޯ ސިނގިރޭޓު އުފައްދާ ކުންފުނި، ފިލިޕް މޯރިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިނގިރޭސިއެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް، އިނގިރޭސިވިލާތު މީހަކު ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 4
ލުބްނާންގައި ވަގަށްނެގި އިނގިރޭސި ޑިޕްލޮމޭޓް މަރާލައިފި

ލުބްނާންގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ، ރެބޭކާ ޑައިކްސް، 30، ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އިނގިރޭސި ރާނީ އާއި ފިރިކަލުން ތިމާގެ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތާއި ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ކައިވެންޏަށް 70 އަހަރު ފުރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ދެބެންގެ ދެ ދަރި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވާތީ އާއިލީ ގޮތުން ވެސް އޮތީ މާ ކުރިއްސުރެ ގުޅިފަ އެވެ. ލޭގެ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ކުއީން ވިކްޓޯރިއާއާ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 30
މަޝްވަރާ އަށް ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު ލަންޑަނަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާ މަޝްވަރާކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު މިއަދު ލަންޑަނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ފަލަސްތީނުގެ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އާދޭސް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރަށް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރޭލް އުފަންކުރަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ފާޑުކިޔާ އެ ގަރާރަށް 100 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 1
ކައްކާ ޝޯގެ އެއްވަނައަކީ ކާކުކަން ބުނެވުނީ މާ އަވަހަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޓީވީން ބަލާ މަޝްހޫރު ކެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ "ގްރޭޓް ބްރިޓިޝް ބޭކްއޯފް" ކާމިޔާބުކުރީ ކާކުކަން އޮޅުމަކުން މާ އަވަހަށް ހާމަކުރެވި، ޖަޖަކު މައާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 50
ރައީސް ޔާމީންގެ ފާޑުވިދާޅުވުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

އިނގިިރޭސި ވިލާތަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ބަލައިގެން ދަސްކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ނަގައިދިން ފިލާވަޅުތައް ވެސް އެ ގައުމުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް...

November 01, 2017 5
މި މަންޒަރުން އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އަންހެނަކު ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ވާގަނޑެއް ޖަހައިގެން އިންގްލެންޑްގެ ލިވަޕޫލް ސިޓީ ސެންޓާގެ ޕޭވްމަންޓް މަތިން ދަމާފައި ގެންދާ މަންޒަރު މީހަކު ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލުމާ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
ގަރުނެއް ފަހުން އިނގިރޭސިން ބެލްފޯ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވައި އިޒްރޭލް އުފައްދަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގަރުނެއްވީ އިރު އެ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި އިނގިރޭސިން މިއަދު ވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
ކަރު ތެރެއިން މަހެއް ނަގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ދިރިދިރި އޮތް މަހެއް ހިފައިގެން ސަމާސާކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަސް ކަރު ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ނޭވާ ހޮޅި ބެދި، ހިތް ހުއްޓުނު މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 21
ދިވެހިން ޔޫކޭއަށް އެތެރެވެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއާޕޯޓުތަކާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ބަނދަރުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓާޑް ޓްރެވަލް ސާވިސް"ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.