07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 2
ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ރާއްޖެއިން ބަލައިގަންނަން ފަށަނީ

އިިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިވެހިން ދިއުމުގެ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

August 07, 2017
ރޯގާއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމުގައި މުހިއްމު ކުރިއެރުމެއް

އަރިދަފުސް ރޯގާ އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ހިސާބަކަށް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 2
އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
ދަރިފުޅު މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޑޮކްޓަރުން ބުނާތީ ކޯޓަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފަންވި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ޗާލީ ގާޑް ބަލިކަމުން އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިހާރު ލައިފް ސަޕޯޓިންގެ އެހީގައި ނޭވާލާ މި ތުއްތު ކުއްޖާގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ނައްޓާލަން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައިންބަފައިން ކަމަށްވާ ކްރިސް ގާޑް އާއި ކޯނީ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ކިރަށް އެލާޖިކްވާ ކުއްޖަކަށް ޗީޒް ދިނުމުން މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްކޫލެއްގައި، ކިރަށް އެލާޖިކްވާ 13 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ އެކުވެރިން ޗީޒް ސޭންޑުވިޗެއް ކާންދިނުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 6
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ލޮނުމެދު މަނާ

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވެ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެ ފަރިއްކޮޅުގައި އާދައިގެ މީހެއްގެ ގޭގައި ބާއްވާ ޕާޓީއެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ކާނާއެއް ހުރުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ ވަރަށް އާދައިގެ ފަރިއްކޮޅަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 5
ގަތަރަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން ޖޯންސަން ގޮވާލައިފި

ކުވޭތު ސިޓީ (ޖުލައި 9) - ގަތަރަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކަށް އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 8
އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު އާ ސަރުކާރެއް އުފައްދަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - ޕާލަމެންޓުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މައިނޮރިޓީގެ ތާއީދާ އެކު އާ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ނިންމަވައި...

June 09, 2017 6
ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭނެކަން މިހާތަނަށް ސާފުކުރި ނަތީޖާތަކުން...

08 ޖޫން

June 08, 2017 1
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 8) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ލަންޑަންގައި ދެން ހަމަލާ ދިނީ މޮރޮކޯ-އިޓަލީ މީހެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ތިން ވަނަ މީހަކީ މޮރޮކޯ-އިޓަލީ އަށް ނިސްބަތްވާ 22 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ޒަގްބާ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2017 9
ޓްރަމްޕާއި ލަންޑަނުގެ މޭޔަރުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސޯދިގު ޚާން އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދެއްވާ...

04 ޖޫން

June 04, 2017 3
ލަންޑަނުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހަ މީހުން މަރާލައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 4) - ލަންޑަނުގެ މެދުތެރޭގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހަ މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް ސްކޮޓްލެންޑް ޔާޑުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 44
"ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ރާއްޖޭގައި ވަކި ބޮޑެއް ނޫން"

އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ނޫން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
ފިރުމާލުމަކީ މި ކުއްޖާއަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެންމެ ތުއްތުއިރު ބޭނުންވާނީ މައިމީހާގެ ލޯތްބެވެ. މަންމަ ބައްދާލުމުން އެ ލިބޭ އުފާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ މަންމައަކަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގައިގައި ބައްދާލެވޭކަށް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ ދަރިފުޅުގެ ހުރި އަޖައިބެއް ފަދަ ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
މެންޗެސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދަނީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 25) - މެންޗެސްޓާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީ 22 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2017
ކުޑައިރުގެ ލޯބި ލިބުނީ 34 އަހަރު ފަހުން

ސޫޒަން މާޗެންޓް އާއި ކެވިން ބައްދަލުވީ 1979 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ވަކިވިތާ 30 އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތް އެދޭ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނައި މި ގުޅުމަކީ އަލަތު ލޯބި ދުވަހަކު ވެސް...

24 މެއި

May 24, 2017 3
މެންޗެސްޓާގައި ބޮން ގޮއްވި ސަލްމާން އާބިދީ އަކީ ކާކު؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ސަލްމާން ރަމަދާން އާބިދީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017
މެންޗެސްޓާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް އިން

މެންޗެސްޓާ (މެއި 23) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީ 22 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފި އެވެ.

May 23, 2017 9
މެންޗެސްޓާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 23) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެ، 50 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 8
ކެންސަރު ޖެހުމުން ފިރިމީހާ ގާތުން ވަރިވެ މަޖާކުރަނީ

އަނަބެލް ނޯޗިރީ އަކީ ލަންޑަންގެ އިރުމަތީގައި ދިރިއުޅޭ އާޓް ޓީޗަރެކެވެ. އޭނާއަށް ކަށީގެ ކެންސަރު ޖެހި 2016 ގައި ބަލީގެ ހަތަރު ވަނަ ސްޓޭޖަށް ދިޔަ އެވެ. އަދި އެ ބަލިން އޭނާ ދެން ގަދަނުވާނެކަން ނޯޗިރީ އަށް ޔަގީންވި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
101 އަހަރުގެ މީހަކު ސްކައިޑައިވްކޮށް ރެކޯޑް ހަދައިފި

ސްކައިޑައިވިން އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބިރު ގަންނަ ކުޅިވަރެކެވެ. މަތިންދާބޯޓަކުން ފުންމާލުމަކީ ގިނަ މީހުން އުމުރުން އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާއެއް ނޫނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 21
ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނަށް ހިމާޔަތް ދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަނެއްކާވެސް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 3
ހަމައެކަނި ނިދައިގެން ކެލޮރީޒް އަންދާ ޖިމް ކްލާހެއް

ޖިމަށް ދިއުމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ކުރާހިތްވާ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ކަސްރަތުކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން އުޅެން ހެއްޔެވެ؟

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ކުޑަ ބެޓެރިއެއް ދިރުނު ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކުޑަކުޑަ ލިތިއަމް "ބަޓްން" ބެޓެރިއެއް ދިރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މި ކުއްޖާގެ ފުރާނަ...

April 23, 2017
މާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އިން މަތީގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ، އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މާގްރެޓް ހޮވާތު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑީ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ގުނިއިރު މާގްރެޓްގެ މާމަ ދަރިންނާއި މުނިމާމަ...