21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
ބިޔަ ބަރަބޮލެއް، 1000 މީހުންގެ ކޮއްތު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހެއްދި އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑު ބަރަބޮލެއް ގެދޮރުނެތް ފަގީރުންގެ 1،000 މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި ބަރަބޯގެ ބަރުދަނުގައި 372 ކިލޯ ހުއްޓެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލައިފި: ވިކިލީކްސް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ހުރި ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފައިވާ ކަމަށް ވިކިލީކްސް އިން...

October 18, 2016 9
އުފަންވިއިރު ހަށިގަނޑުގައި ލޭގެ ބަދަލުގައި ފެން ހުރި ކުއްޖެއް

އުފަންވި އިރު ހަށިގަނޑުގައި ލޭގެ ބަދަލުގައި ފެން ހުރި ކުއްޖަކު އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ޔޫކޭ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވި ނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 6
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އިނގިރޭސިވިލާތް އެއްބަސް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އަންނަ، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއިން މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
އަންހެނެއް، ބޮޑު ތުނބުޅިއެއް، މައްސަލައެއް ނެތް

ރޯޒް ގީލް އަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ 39 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ގައިގައި އާދަޔާޚިލާފަށް އިސްތަށިފަޅާކަން ފާހަގަކުރެވެން ފެށީ އުމުރުން 13 އަހަރުގަ އެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާ އަވަސްވެ ގަތީ މޫނުގައި ފަޅާ އިސްތަށިތައް ބާލައި އޮމާން ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަން ރޯޒް އަށް ވިސްނުނެވެ....

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 5
އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ހުރި މީހަކު މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ތިބި އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރެއިން ބަލި މުޅިން ފަސޭހަވީ ފުރަތަމަ މީހަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016
ތުނބުޅިއާ ހެދި މަލާމާތް ކުރަނިކޮށް ރެކޯޑް ފޮތަށް

އެންމެ ދިގު ތުނބުޅިއެއް ހުރި ޒުވާން އަންހެނާގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ސިކް ދަރިކޮޅުގެ މީހަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ދަރިފުޅަށް ކިއުނު ނަމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭތަ؟

ތަފާތު، ރީތި ނަމެއް ދަރިފުޅަށް ކިޔުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެދޭ ގޮތެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ނަން ދަރިފުޅަށް ދިނުމަށް ފަހު ދުވަސްކޮޅަކުން ހަމަ އެ ނަމުގެ ބައިވަރު ކުދިން ފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހޯދި ހިޔާލު ހޯދުމަކުން ދައްކަނީ ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިއުނު ނަމާ މެދު...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅުނު ދެބެން ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 30) - ވިހޭ އިރު އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެބެން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަހު ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 1
ވިހެއުމަކީ ބައެއް ފަހަރު މިހާ ފަސޭހަ ކަމެއް

ވިހެއުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވެސް ދިމާވެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު މިފަދަ ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ވިހެއުމަށް ހޭދަވީ މިނެޓަކަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
ސައުދީގައި ބަންދުކުރި އަންހެން ކުއްޖާ ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ނުރުހުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބަންދުކުރި ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލާ އެ ކުއްޖާ އަނބުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސެމަށް އިނގިރޭސި ފަނޑިޔާރަކު އެ...

August 04, 2016 7
ލަންޑަނުގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި އެކަކު މަރާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - މެދުތެރޭ ލަންޑަނުގެ ރަސެލް ސްކްވެއާގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެ ފަސް މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
އިނގިރޭސިންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ދައުވާ ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 27) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ހުވަފެނަކަށްވި ބަލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ މައްސަލާގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލުމުން ސަލާމަތްވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑީބިލްޑަރަކު އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލައިފި އެވެ. ބިރުވެރި މި ހާދިސާ އިން އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތްވި އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ސަލާމަތް ވެވުނީ ތިލަކޮށް ވަޅުލާފައި އޮތުމުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މޭގެ ކެބިނެޓުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމު ލަންޑަނުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
ތެރޭސާ މޭ ޔޫކޭގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާ ތެރޭސާ މޭ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަންހެން ބޮޑު ވަޒީރެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އަހަރު ތަކަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 7
އިނާޔަތް ލިބޭތީ ދަރިން ހޯދަމުން ގޮސް 12 ހަމަވެއްޖެ

އިނިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ޝެރީ ޕްރޫދަމްގެ 12 ދަރިން އެބަތިއްބެވެ. އޭނާ އަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 40،000 ޕައުންޑް ލިބެ އެވެ. ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް އުޅޭ ޝެރީ އަށް މި ފައިސާ ނުދިނުމަށް އެދި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 3
ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގުދުސް (ޖުލައި 4) - ގާޒާގައި 2008-2009 އަށް ހިންގި އުދުވާނާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒިޕީ ލިވްނީއާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަން ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.