15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 10
ވިސާ ފީ އަށް ބަދަލުތަކެއް، ހައްޖުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

ހައްޖާއި އުމުރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާ ފީ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 7
ތިން ހަރަމަށްކުރާ އުމްރާ ދަތުރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ތިން ހަރަމަށް ކުރާ ހާއްސަ އުމްރާ ދަތުރެއްގެ ޕެކޭޖެއް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމުރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 17
އުމްރާ އަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނަމާދުގައި މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނަމާދުގައި އިންދައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 12
އުމްރާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ދިވެއްސަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބްރާންޗުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ކޯޕަރޭޝަނުން އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު އުމްރާއަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ 100 މީހަކު މިރޭ ފުރައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
އުމްރާ ތަކާފުލް ނެގުމުން ތިން ހަރަމް އުމްރާގެ ފުރުސަތު

މި ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެލައިޑުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން އުމްރާ ތަކާފުލް ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ތިން ހަރަމް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.