15 މެއި

May 15, 2019 14
ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރަން ފަށަނީ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތައް ހަދަން ބޭނުންވާ ރަށްތައް ދޫކުރަން އަންނަ މަސް ނުވަތަ ޖުލައި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 7
އދ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

އދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ އަރިޔަދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 26
ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ފަޅުރަށެއް 10 އަހަރަށް ވަރުވާ އަށް

ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ފަޅު ރަށެއް 10 އަހަރަށް ވަރުވާ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
ފަސްރަށް އެއްކޮށްލައިގެން އެއާޕޯޓް ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބިން ހިއްކާ އިރު، އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އިރުން އޮތް ފަސް ފަޅުރަށް، އެއްފަސްވެގެންދާ ގޮތަށް ހިއްކާތީ، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 5
21 ފަޅު ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އިތުރު 21 ފަޅު ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 53
ރުއްތައް މުސްކުޅި ވެއްޖެ، ކާށި ހޯދާނީ ކޮން ތާކުން؟

މާލެއިން ކާށި ނުލިބިގެން ނުވަތަ ކާށީގެ އަގުބޮޑުވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން އަޑު އެހިން ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖެއިން އާންމުކޮށް ކާށި ލިބޭ ރަށްރަށުން އެ ހުސްވީ ހެއްޔެވެ؟ މި ފަހަރު ރޯދަމަސް ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އާއްމުން އެންމެ ކަންބޮޑުވި އެއް ކަމަކީ ކާށީގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް މައްޗަށް ދިޔުމެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 3
ގދ. އަތޮޅުން އިތުރު 27 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދެނީ

ގދ. އަތޮޅުން އިތުރު 27 ފަޅުރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 144
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ކިޔާ ނަންތަކުގެ ސިއްރު

ރާއްޖޭގައި ފީކަޅާ ކިޔާ ރަށެއް އޮތްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 13
ފޭދޫފިނޮޅު ހުސްކުރަން ފުލުހުން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ހުސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެޓްމޮސްފިއާ ކަނިފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ގއ. އަތޮޅު ތިން ރަށެއް ވަރުވާއަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ގއ. އަތޮޅުން ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 3
ގއ. އަތޮޅުގެ 20 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަނީ

ގއ. އަތޮޅުގެ 20 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ނިންމައި އެ ރަށްތައް ވަރުވާ އަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
މާރިކިލު 40 އަހަރު ފަހުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ބ. މާރިކިލު ވަރުވާ އަށް ދޫކުރިތާ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން އެ ރަށް ސަރުކާރަށް ނެގީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
ކުރިން ދޫކުރި ރަށްތައް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން އަމަލުކުރި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅު ރަށްތައް ސަރުކާރަށް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ފަޅު ރަށްރަށާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 70
މުންޑޫ ފަޅުކުރި ގަރާރު ބާތިލުކޮށް، މާފަށް އެދެފި

ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ދިރިއުޅެނިކޮށް، އެއީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރޭ...

September 23, 2016 19
"މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމުނީ އޮޅުމަކުން"

ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކަނޑައެޅުއްވި ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމައި ރައީސް އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބުނެ، އެ ކަމުގައި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 11
މުންޑޫ އާއި ގާދޫ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ލ. މުންޑޫ އަދި ގާދޫއަކީ ފަޅުރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.