04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2020
100 ދުވަހަށް މާސްކްއެޅުމަށް ބައިޑަން އިލްތިމާސްކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 04, 2020 1
ޝާހްރުކް ޓީމުގެ އެހީއާއެކު އެމެރިކާގައި ކްރިކެޓް ލީގެއް

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ހާންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކަލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް އިން އެމެރިކާގައި މޭޖަ ލީގު ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފަށަން...

December 04, 2020
ލެބްގައި އުފެއްދި ކުކުޅުމަހަށް ސިންގަޕޫރުން ހުއްދަ

ލެބްގައި އުފެއްދި ކުކުޅުމަހަށް ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސިންޕޫރު ވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ބަލި ކުއްޖަކަށް ޓިމްބަލޭކްގެ ގަނެދިނީ ވޭނެއް

ހިނގުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ލުއެއް ހޯދައިދޭން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ޓިބްބަލޭކް ވޭނެއް ގަނެދިނުމުން އޭނާ އަށް އާންމުންގެ...

December 02, 2020
މިލިއަނަޔާ ޝޯއިން ލިބުނު މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ "ހޫ ވޯންޓްސް ޓު ބީ އަ މިލިއަނާ؟" ގައި ވާދަކޮށްގެން، މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް ޑޭވިޑް ޗަންގަށް ލިބުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ރެސްޓޯރަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 2
ބައިޑެން ވެއްޓި ތަނބިކަށީގައި ރެނދުލައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ޖޯ ބައިޑެން ކުއްތާއަކާ އެކު ކުޅުއްވަނިކޮށް ވެއްޓިވަޑައިގެން ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
މައިކް ޓައިޒަންގެ ޗެރިޓީ މެޗް އެއްވަރު

މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ބޮކްސިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ "އަޔަން މައިކް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަން ޗެރިޓީއަކަށް ނުކުތް ބޮކްސިން މެޗްގައި ރޯއި ޖޯންސް ޖޫނިއާއާ ވާދަކޮށްގެން މެޗް އެއްވަރުވެގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 2
ހައިހޫނުކަމާ ދެކޮޅަށް ޖޯޑަން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާ ފީޑިން އެމެރިކާ އަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މައިކަލް ޖޯޑަން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ގެއްލުނު އަނގޮޓި ހޯދައިދިނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު

އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި އޮތް ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި 71 އަހަރު ފަހުން ގެއްލި އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ހުއްޓާ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު އެ ހޯދައިދީފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
"އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް" ދެވަނަ ބާނީ ވެސް މަރުވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެގެން ދިޔަ ކެމްޕޭން "އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް" އެއް މޭސްތިރިޔާ ޕެޓްރިކް ކްއިން އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 22) - ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް އަންނަ މަހު ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2020
ކޮވިޑާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީގެން ގަވަރުނަރަށް އެމީ އެވޯޑް

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވި ދުވަސްވަރު ނިއު ޔޯކްގެ ހާލަތު އަންގައިދޭން އެ ސިޓީގެ ގަވަރު އެންޑްރޫ ކުއޯމާން ބާއްވަމުން ދިޔަ ނިއުސް ބްރީފިންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 2
ގްލޫޓެން-ފްރީ އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ނެރެނީ

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބިސްކޯދު ބްރޭންޑް އޯރިއޯގެ ގްލޫޓެން-ފްރީ ބިސްކޯދު އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

November 21, 2020 1
ކޮކްޕިޓްގައި މި ތިބީ ދެމައިން

ފްލައިޓެއްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ތެރޭގެ ޒިންމާތައް މަޔަކާއި ދަރިއަކަށް ނަގަން ނެގުމަކީ އެހާ އާންމު ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަދި މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބުމަކީ ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ ވަރަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 1
މަރުވި ޕްރޮފެސަރެއްގެ 350،000 ޑޮލަރު ޔުނިވަސިޓީ އަށް

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި 46 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޕްރޮފެސަރަކު މަރުވި އިރު އޭނާގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 350،000 ޑޮލަރު އެތަނަށް އާއިލާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

November 20, 2020
އެމެޒޯން ފާމަސީ ތައާރަފުކޮށްފި

އެމެޒޯނުން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމެޒޯން ފާމަސީ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވެސް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް ދަތިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަން ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން ދަނިކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން އީރާނަށް ދަތި ކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް...

November 19, 2020 6
އޮބާމާގެ އާ ފޮތް "އަ ޕްރޮމިސްޑް ލޭންޑް" ނެރެފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމު ދެ ދައުރަކަށް އަދާކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އާ ފޮތް "އަ ޕްރޮމިސްޑް ލޭންޑް" ބުދަ ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ މެދު ޔޫކޭން އަލުން ވިސްނަން ގޮވާލައިފި

މި މަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ބަހަށް،...

November 18, 2020 1
ބެޒޯސްގެ އާތު ފަންޑުން ޖަމިއްޔާތަކަށް 791 މިލިއަން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރެއްވި 10 ބިލިއަން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
އެމެރިކާގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސްޓޭޓްތައް ލޮކްޑައުނަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 16) - އެމެރިިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ލޮކްޑައުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 16, 2020
ފެރެލް ވިިލިއަމްސްގެ ކޮސްމެޓިކް ކަލެކްޝަނެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ފެރެލް ވިލިއަމްސް "ހިއުމަންރޭސް" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2020
ވާވޭއާ އެކު ކުއަލްކޮމަށް އަލުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ޗައިނާގެ ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ސެމީކޮންޑަކްޓަރު ކުންފުނި ކުއަލްކޮމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އަލުން ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ނާކާމިޔާބީން ޓިކްޓޮކަށް ހަމަނޭވާ ލެވިއްޖެ

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އެޕެއް ކަމަށް ބުނެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން ކުރި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓަމަންޓް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
އާ މެކްބުކްތަކުން ވީޑިއޯ ކޯލް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކައިލި އާ މެކްބުކްތައް ވީޑިއޯ ކޯލްތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2020 3
ބައިޑެންގެ ސިޓީ: ވަޒީފާއަށް ވުރެ އިސްވާނީ އާއިލާ!

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވަޑައިގެންފައިވާ ޖޯ ބައިޑަން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއް އަލުން ތިލަވެ، އޭގައި...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 10
ބާރުތައް ބަދަލުކުރަން ހުރަސް، ދެން ވާނީި ކިހިނެއްް؟!

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 12) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބާ އެކު، އެ...

November 12, 2020 13
މާމަދަރި ލިބުނީ މާމަގެ ބަނޑުން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މާމަދަރިފުޅު ވިހައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ މެނޫ އަށް "މެކްޕްލާންޓް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އަންނަ އަހަރު "މެކްޕްލާންޓް" ގެ ނަމުގައި އާ އުފެއްދުމެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

November 11, 2020 3
ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން މެލާނިއާ ވަރިވަނީ؟

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން ވަރިވާން އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް...