08 ޖުލައި

July 08, 2020 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތް ނެރުން އަވަސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ލިޔުނު ފޮތް "ޓޫ މަޗް އެންޑް ނެވަ އިނަފް: ހައު މައި ފެމިލީ ކްރިއޭޓެޑް ވޯލްޑްސް މޯސްޓް ޑޭންޖަރަސް މޭން"...

July 08, 2020 1
ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކުރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕް އެމެރިކާގައި މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ

ދަރިންނަށް ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަމަކީ އެއީ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝާލީޒް ތެރަން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
މީހަކަށް ހެދީ އެމެރިކާ، ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: އާނޯލްޑް

މީހަކަށް ހަދައި ދިނީ އެމެރިކާ ކަމަށާއި އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 8
މިހާ ބޮޑަށް ވައިރަސް ފެތުރުނީ ޗައިނާގެ މަކަރުވެރިކަމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 5) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާބޮޑަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނީ ޗައިނާގެ މަކަރުވެރިކަމާއި ހީލަތްތެރިކަން އަދި ކަންކަން ފޮރުވަން އުޅުމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 05, 2020 9
ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނު ފޯރި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 05, 2020
ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރުން ޑިޒްނީގެ ސަމާލުކަން

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކާއި ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރުމާ އެކު، ޑިޒްނީގެ އިތުރުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން...

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް އައިނު ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ސްމާޓް އައިނު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ކުންފުނި "ނޯތު" އެމެރިކާގެ ގޫގުލް އިން ގަނެފި އެވެ.

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ "އަންގިއެއް"

އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ ސައިންސް ލެންގްއޭންޖް ނުވަތަ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ "އަންގިއެއް" އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން އުފައްދައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން، އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގެ ދަށު ކޯޓަކުން ނެރުނު...

July 02, 2020 1
ރެމްޑެސެވިއާގެ ހުރިހާ ޑޯޒެއް އެމެރިކާ އިން ގަނެފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 2) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ރެމްޑެސެވިއާގެ ހުރިހާ ޑޯޒެއް އެމެރިކާ އިން ގަނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު...

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް...

29 ޖޫން

June 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

June 29, 2020 1
ނިއު ޔޯކް ރަމްޒުކޮށްދޭ ލޯގޯ ކުރެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި "އައި ލަވް ނިއު ޔޯކް" ލޯގޯ ފަރުމާކުރި ޑިޒައިނަރު މިލްޓަން ގްލޭޒާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ކޭސްތައް އިތުރުވެ ފްލޮރިޑާ އާއި ޓެކްސަސް "ބަންދު"

ޓެކްސަސް (ޖޫން 28) - އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އާ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2.5 މިލިއަން އެރުމާ އެކު، ލުއި ނުދޭން ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 28, 2020 2
ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރަށް ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށް ހާއްސަ ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 5
އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓެއްގައި އިތުރަށް ބަލި ފެތުރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 27) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން އިތުރަށް ފެންނަމުން ދާއިރު އެ ގައުމުގައި ސީރިއަސް މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް އެޑްވައިޒަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ...

June 27, 2020 1
އެމެޒޯން އިން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޒޫކްސް ގަނެފި

ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުވާ ކާރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޒޫކްސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް އެމެޒޯން އިން ގަނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން 20 މިލިއަނަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 26) - އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 20 މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2020 2
ވާވޭ އަށް އެމެރިކާގެ އިތުރު ތުހުމަތެއް

ޗައިނާގެ ފޯނު ކުންފުނި ވާވޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ބްލެކްލިސްޓަށް ވެސް އެރުވުމަށް ފަހު އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ވާވޭ އަށް އިތުރު ތުހުމަތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2020
ނާސާ ހެޑްކުއާޓަރުގެ ނަން ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ނާސާގެ ހެޑްކްއާޓަރުގެ ނަން އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލު މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ދެމަފިރިންގެ ކިޑްނީ ވެސް ހަދިޔާކުރީ އެކަކަށް

އެމެރިކާގައި، މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން މަރުވި ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި މީހަކަށް އެ ފިރިހެން މީހާގެ އަނބިމީހާ ވެސް އޭނާގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 6
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ ވަނީ "ސައިޒުވެފައި"

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 24) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ ވަނީ "ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވާން ޖެހިފައި" ކަމަށް ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) ގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ....

June 24, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ބާއްވާ ތާރީހު ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ޖަސްޓިން ބީބާ އިންކާރުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އަށް ތުހުމަތުކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ އަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2020 1
ކާޓް ކޯބެއިންގެ ގިޓަ އަށް 6 މިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމަކަށްލި، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ނިރްވާނާގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކާޓް ކޯބެއިން ބޭނުންކުރި ގިޓާ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 2
ބޯލްޓަންގެ ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އޭނާ ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޯޓަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިނެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 4
ޖިމެއްގައި ކަސްތަރުކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮއްޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ޖިމްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ހިންގި އުސޫލުތަކަށް ހިންގޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ، އެއް ކަމަކީ އެފަދަ ތަންތަނަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްތާކަށް ޖަމާވެގެން ކުރާ ކަމަކަށްވުމެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތެއް އާއިލާގެ ތެރެއިން

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ވެސް ބޯމަތިވެ، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވާ އިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއްކޮޅުން މުޅި...

June 19, 2020
"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އާންމުކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އެއްގެ އަގަކީ 74،500 ޑޮލަރު (1,148,045ރ.)

18 ޖޫން

June 18, 2020
އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ކުޑަ ލުޔެއް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ވަރަށް ހެކި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮޖީޒްގެ އަޑު ނުހަނު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުންނަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވާނީ ފަނާކުރަނިވި ކަމެއް ކަމަށް، ތަންދޮރު...