05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 7
ދިވެހި ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރު ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާއިރު ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
ޔޫވީ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އެއްވަރުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
ގޮންޖެހުން ގިނަ، އެކަމަކު ޓާގެޓަށް މަސައްކަތްކުރާނަން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ހާލަތު މި ވަގުތު އޮތްގޮތުން ކުރިއަށްދިއުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކްލަބް އީގަލްސް ގޮވައިގެން ޓާގެޓަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 5-0 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް މިރޭ އަލުން އަރައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ފޯކައިދޫ އާއި ޔޫވީ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އާއި ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯލް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 17, 2019
ޔޫވީ އަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެބައޮތް: މުހައްމަދު އާދަމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްވުމުން މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ އެންމެ ދޮށީ ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ކަމަށާއި އެއާ އެކު ޒިންމާއެއް ވެސް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް

ހުސްވެފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވިކްޓްރީ ބެންޗުން ފެނުނު ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 7
ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަނުވި، މެޗު އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލް!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހާޒިރެއް ނުވި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 4
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ނަޒީހު މަގާމުން ވަކިވަނީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އެދެނީ މާދަމާ މެޗުގައި އިދިކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ވިކްޓްރީ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވުމެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ޔޫވީ އަތުން ނިލަންދޫ ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފ. ނިލަންދޫ އިން 2-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)އާ އެެއްވަރުކޮށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 3
ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ: ނަޒީހު

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އުޅެން ހަދައިގެން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ގެ ހާލަތު ދަށްވެފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމުން ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީހުގައި އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 14
ދަަގަނޑޭގެ ފަސް ގޯލާ އެކު ގްރީން އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ފަސް ގޯލާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ މައްޗަށް 8-2 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

September 23, 2019 6
ޔޫވީން ކުޅުންތެރިން ގެނައީ ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް: ނަޒީހު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ނެތި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ޓީމުން ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ޔޫވީން ހިތްވަރު ދައްކައި އީގަލްސް ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮއްވައި ދެ ވަނަ ހާފްގައި ނުކުމެ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައި ފަހަތުން އަރައި މެޗު 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 4
ފަހަތުން އަރައި ޔޫވީން ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ފ. ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 2
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތަފާތެއް އަދި ނުފެނޭ: ނަޒީހު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅޭ ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން އެއް ޓީމަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމުގެ ހަތަރު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، އެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ތަފާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ...

June 30, 2019 3
ތައުރީފުކުރާނަމަ ފާޑުވެސް ކިޔެންޖެހޭނެ: ނަޒީހު

ކުޅުންތެރިން މޮޅަށް ކުޅޭ ދުވަހު ތައުރީފުކުރާއިރު ކުޅުން ދަށްވާ ދުވަހު ފާޑު ވެސް ކިޔެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.