20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 5
ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫގެ އަނިޔާ ސިއްރެއް ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން ފަލަސްތީނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 7
އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން އިޒްރޭލަށް ވަނުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 16) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރަޝީދާ ތަލީބާއި އިލްހާން އުމަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނަން: މުސްލިމް މެންބަރު

މިނެސޮޓާ (ޖުލައި 20) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރު އިލްހާން އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 4
ކޮންގްރެސްގެ ހަތަރު އަންހެނުން ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 16) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ހަތަރު އަންހެނަކު "އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް" ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެ ހަތަރު އަންހެނުން ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 8
ޓްރަމްޕަށް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ ކޮން މައްސަލައެއް؟

ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލާފައި އެމެރިކާގެ އިންތިހާބު 2016 ގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބުކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަކުން ކަންކަން ހިމޭންވީކީ ނޫނެވެ: އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭން ޓީމާ އެކު ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު، މިނިވަން ތަހުގީގަކަށް ދާން...

23 މެއި

May 23, 2019 1
ޓްރަމްޕްގެ ރުޅިގަނޑު އަނެއްކާވެސް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޯސީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުން ހުއްޓުވުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 17) - ސައުދީން އިސް ނަގައިގެން ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުދިނުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރެއްވި އިމަޖެންސީ އުވާލުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 8
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގައި މުސްލިމް މެންބަރުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ހުވާކުރީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ ރޭ ކުރެއްވިރު އޭނާ ލައިގެން ހުންނެވީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެކެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 3
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމެއް

މިޝިގަން (ޑިސެމްބަރު 18) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ހޮވުނު މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މުސްލިމް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ އަންނަ މަހު ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލާނީ ފަލަސްތީނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮންގްރެސް އަށް ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް ސީއައިއޭ އިން ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓުންނަށް، ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޑް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ކޮންޓްރޯލް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދައިފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

November 07, 2018 1
މިޑްޓާމް އިންތިޚާބު: ހައުސްގެ މެޖޯރިޓީ ޑިމޮކްރެޓުންނަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ މިޓް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓިވްސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދުމާ އެކު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓަރްމްޕަށް ސީރިއަސް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ ތަލީބް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 2
އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި ހައުސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ތަގްރީރެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ދިގު ތަގްރީރެއް ހައުސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މައިނޮރިޓީ ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޮސީ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރު ބޭލި އެއާލަނުގެ ސީއީއޯ ކޮންގްރެސްއަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބޭލުމުން އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ސީއީއޯ އޮސްކާ މުނޯޒް ކޮންގްރެސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 5
ސަރުކާރު ހުއްޓުމުން ސާލަމަތްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަމާންދެނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބިލް ކޮންގްރެސް އިން ފާސް ނުވެ، ސަރުކާރު ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފެށުމުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމާން ދެއްވާ މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޕްލޭން ފަހަށް ޖައްސާލުމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 6
ޓްރަމްޕަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، ޕާޓީ އެއްގަލަކަށް ނޭރި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕަށް ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އިއްޔެ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.