24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 6
މިފަހަރު މަގުބޫލުވީ މަޑިތަކަކާ އެކު ފީނާ ވީޑިއޯއެއް!

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ގެނެސްދޭ ޝެޑޯ ޕާމް ގެސްޓްހައުސްގެ އާ ވީޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް ވައިރަލްވެއްޖެ އެވެ. މިފަހަރު ފެންނަނީ ޓޫރިސްޓަކު މަޑިތަކަކާ އެކު ފަތާ މަންޒަރެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 3
އަނެއްކާވެސް ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ސަފާރީއަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން އައިސް އުޅުނު އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ހޭނެތިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 10
ފުލިދޫގެ ޖެޓީ ވެއްޓުމުން އަރައިފައިބާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި

ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހިންގާ ވ. ފުލިދޫގެ ޖެޓީ ވެއްޓިފައި ވާތީ އެރަށަށް މިހާރު އަރައިފައިބަނީ މޫދަށް އެރިގެން ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 23
ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ވ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ބިން ހިއްކައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 4
ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް، ވ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 6
ތިން މަޝްރޫއެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި، ތޮށިލުން އަދި ޖެޓީ ހެދުމުގެ ތިން މަޝްރޫއުއެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 5
ގެންގުޅޭނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން ވެގެން ދާނީ އިސްލާމީ އެންމެ ރިވެތި އުސޫލު ގެންގުޅޭ ވެރިކަމަކަށް ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 7
ފުލިދޫގެ މާމައިން ޑައިވިނަށް!

އިއްޔެ އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް (ޕަޑީ)ގެ އަންހެން ޑައިވަރުންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގައި ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް އިއްޔެ ވަނީ ޑައިވިނަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެކަމަކު ވ. ފުލިދޫން ޑައިވިނަށް ދިޔައީ އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 2
މި އީދު ފަޅުފިލުވާލާނީ މި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕު

އަށް ލަވަ ހިމެނޭ "ނަޔާރޭ" އަލްބަމް މި އީދުގައި ނެރޭނެ

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 13
އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން ފުލިދޫގައި މަނާކޮށްފި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވ. ފުލިދޫގައި، އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 8
ހަ ރަށުގެ ޖެޓީ ހަދަން 14 މިލިއަނަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

ހަ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 9
ބިން ދޫކުރެވޭނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން: ކޯޓު

ދިރިއުޅުމަށް ގެދޮރު އަޅަން ދޫކުރާ ބިންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަންޖެހޭނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުމުން އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.