14 މާޗް

March 14, 2019 6
ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި ރޯވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 33
އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ގެތަކުގެ ވެރިންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ފްލެޓުތަކާއި ރޯހައުސް ނުވަތަ ބިންތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަނި ކަމަށް ހައުސިން ޑިވޮލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
އެންމެ ބޮޑު އެސްޔޫވީ ޝެއިހް ހަމަދުގެ އަތްޕުޅުގައި

ބަލައިލަން އެހާ ހިތްގައިމު އުޅަނދެއް ނޫން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެސްޔޫވީ ކަމަށްވެ އެވެ. އަސްކަރީ ޓްރަކަކާއި ޖިޕެއް މަސްހުނިކޮށްގެން ތައްޔާރާރުކޮށްފައިވާ މި އުޅަނދުގެ ވެރިޔަކީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ޝެއިހް ހަމަދު ބިން ހަމަދު އަލް ނަހުޔާނެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 2
ޓެޒްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ކާރަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ޓެޒްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ "މޮޑެލް 3" އަށް އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިމޯޖީތައް ނަމްބަރު ޕްލޭޓްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓުން ފެންނަ ގޮތް ހަދަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސްމާޓް ފޯނު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައިވާ އިމޯޖީތައް ނަންބަރު ޕްލޭޓަށް ގެންނަނީ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 11
ޓޯކޮށްފައިވާ 58 ކާރާއި 180 ސައިކަލް ނައްތާލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރުމުން ޓޯކޮށްފައިވާ 58 ކާރަކާއި 180 ސައިކަލެއް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
އިޓަލީގެ އެކި ހިސާބުތަަކަށް ދުއްވާ ލައިބްރަރީއެއް

އެންޓޯނިއޯ ލަ ކާވާ ދެކޭ ގޮތުގައި ފޮތާ ނުލައި ނުވަތަ ކިޔުންތެރިކަން ނެތި އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެކަނިވެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ މޮޓޯއަކީ "ކިޔަމާ ހިނގާށޭ" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 112
އަޖުމަބަލަން ހެދި ރޭމްޕް މަތީގައި ވެސް ޕާކްކުރަނީ!

ދުވާރުން މަގަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި ފުރަތަމަ ރޭމްޕް މަތީގައި ވެސް ސައިކަލް ޕާކްކުރަން ފެށުމުން އޭގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 173
ސިނަމާލެ ބްރިޖާ އެކު ލޭގެ ކޯރުތައް!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓުގެ ސިގުނަލް ފެހިވުމާ އެކު އަހުމަދު ފަޒާލް އޭނާގެ ސައިކަލު ދުއްވާލި އެވެ. އޭނާގެ ކަނާއަތުން ވެސް މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދާ ތަން ފަޒާލަށް ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޓްރެފިކް ސިގުނަލް ރަތްވުމުގެ ކުރިން ހުރަސް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން ގަޑިއަކު 100 މޭލު ބާރު މިނުގައި އަންނަކަމެއް ނޭނގުނެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 74
މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް އައިޝާ މަގުތަކަށް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތާއި ވެހިކަލްތައް ޕާކް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ބައެއް މަގުތަކަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ އުވާލުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ އުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ފުލުހުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 47
90 ދުވަސްތެރޭ މަގުތައް އަލުން ހުޅުވާލާނެ: ސަރުކާރު

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ހުޅުވާލަން ޖެހޭ މަގުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ފިންލެންޑްގެ މަގުތަކަށް ޚާއްސަ އޮޓޮމެޓިކް ބަހެއް

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މަދުން ބޭނުންވާ، ޚަރަދު ކުޑަ ވެހިކަލް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޖަޕާންގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޫޖީ އާއި އޮޓޮމެޓިކް އުޅަނދުފަހަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސެންސިބްލް 4 އިން، ފިންލެންޑުގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވާނެ ރީތި ބަހެއް ފަރުމާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 43
ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރެއާއި މިއަދު ހެނދުނު މާލެ- ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 1
ސަނީ ވެހިކަލާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ސެމިނާއެއް ބާއްވައިފި

"ސަނީ" ބްރޭންޑްގެ ހެވީ ވެހިކަލާއި އިކުއިޕްމަންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިލާ މޯލްޑިވްސް އިން ސެމިނާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 21
ބްރިޖުން ވެހިކަލްގައި އެއާޕޯޓަށް ވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އާއްމު ވެހިކަލްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް މިރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 32
ބްރިޖުން އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލް ވަދެވޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލްތައް ވަނުމުގެ އުސޫލާއި ޕާކް ކުރުމުގެ އަގުތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 35
ވެހިކަލް ބުރެއްގައި ޕިކަޕަކުން ވެއްޓި ބޮޑު އަނިޔާއެއް

ގދ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ވެހިކަލް ބުރެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ޕިކަޕަކުން ވެއްޓި، ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް

ސައިކަލަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އެސްޓީއޯ އިން ވަގުތީ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.