06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
ވެނެޒުއެލާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 6) - ވެނެޒުއެލާއާ ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެމްބަސީތަކުގެ ހިމާޔަތަށް

ކަރާކަސް (މެއި 11) - ވެނެޒުއެލާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ތިން މެންބަރަކު ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތަކުން ހިމާޔަތް ހޯދައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 4
ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލި ސިފައިންނަށް މަދޫރޯގެ ޝުކުރު

ކަރާކަސް (މާޗް 10) - އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާތީ ވެނެޒުއެލާގެ ސިފައިންނަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ވެނެޒުއެލާ ސިފައިން ފިލައިގެން ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަނީ

ބޮގޯޓާ (ފެބްރުއަރީ 25) - ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުން ފިލައިގެން ކޮލަމްބިއާ އަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 3
އެހީގެ ތަކެތި ނުވައްދަން ވެނެޒުއެލާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮލަމްބިއާއާވީ ފަޅިން ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެނެޒުއެލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންނަށް ޓްރަމްޕް: ގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް ސަޕޯޓް ކުރުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 7
"އެމެރިކާގެ އެހީއަކީ ގައުމަށް އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުމެއް"

ބޮގޯޓާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ވެނެޒުއެލާ އަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން އެމެރިކާ އިން އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ ގައުމަށް އަރައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ހަދަން އުޅެނީ ގޯހެއް: މަދޫރޯ

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 15) - އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވެނެޒުއެލާގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 31) - ވެނެޒުއެލާގެ ސިފައިންނާ އެކު ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 6
ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 30) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށް، އޭނާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

January 30, 2019 2
ވެނެޒުއެލާ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުންޏަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 30) - ވެނެޒުއެލާ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ޔޫރަޕުން ދިން މުހުލަތަށް މަދޫރޯ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 28) - ކުރިއަށް އޮތް އަށް ދުވަސް ތެރޭ ވެނެޒުއެލާގައި އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ދިން މުހުލަތަށް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ވެނެޒުއެލާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަކު ފިއްލަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުން އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އަސްކަރީ މަންދޫބު...

January 27, 2019 2
ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން މަދޫރޯ އަށް މުހުލަތެއް ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 27) - ކުރިއަށް އޮތް އަށް ދުވަސް ތެރޭ އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން މުހުމަތެއް ދީފި...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްގެ ދިފާއުގައި ސިފައިން ތެދުވެއްޖެ

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 25) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯގެ ސަރުކާރު ވެއްޓިދާނެހެން ހީވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެ ގައުމުގެ ބާރުގަދަ ސިފައިން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ވެނެޒުއެލާގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 24) - ވެނެޒުއެލާގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއް އުފެދި ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް އަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ވެނެޒުއެލާގެ ފަނޑިޔާރަކު ފިލައިގެން އެމެރިކާ އަށް

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 7) - ވެނެޒުއެލާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ފިއްލަވައިގެން އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 1
ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި ދެއްކީ މޮޅު ބަހަނާއެއް

ވެނެޒުއެލާގެ އިރުމަތީ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓާޗިރާއަކީ ރައްޔިތުން ދުވާލަކު އަށްގަޑިއެއްހާ އިރު ކަރަންޓާ ނުލައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ތަކުލީފު ބޮޑު ސްޓޭޓެކެވެ. އެކަމަކު ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ކޯޕޯއިލެކް އިން ކަރަންޓް ކެނޑެން ދިމާވާ ސީދާ ސަބަބެއް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަކަށް މިހާތަނަކަށް ސާފެއް ނުކޮށްދެ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 2
ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
މަދޫރޯ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާއިން ބަޣާވާތް ރޭވި

ކަރާކަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ދުރުކުރަން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވެނެޒުއެލާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 5) - ގޮވާ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައިވާ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.