25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 7
ވިކްޓްރީ އޮތީ ކުޅުންތެރިންނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަރާފައި: ނާޝިދު

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ވިއްސަކަށް ކުޅުންތެރިންނަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ދަރަނިވެރިނުވެ ކްލަބް ހިންގުން ކަމަށް އާ ޗެއަމަން ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު (ނާޝް)...

December 23, 2018 4
ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނާޝިދު، ނައިބުންނަށް މާއްޓޭ އާއި އުމަރުބެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު (ނާޝް) އަދި ވައިސް ޗެއާމަނުންނަށް ކުރީގެ ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) އަދި މުހައްމަދު ހަމީދު (އުމަރުބެ)...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
ވިކްޓްރީގެ އިންތިހާބު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރަން އާއްމު ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 3
މާއްޓޭ އެނބުރި ވިކްޓްރީ އަށް!

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) އެ ކްލަބުގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 4
ވިކްޓްރީ ހިންގަވަން ނާޝިދު އަލުން ނުކުންނަވަނީ

މާލީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވެ އެ ކްލަބުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ބޯޑް މެމްބަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދު (ނާޝް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 4
ވިކްޓްރީ އަތުން ނިލަންދޫ ފަސޭހައިން މޮޅުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން ފ. ނިލަންދޫ އިން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 10
ވިކްޓްރީން މެޗަށް ހާޒިރެއް ނުވި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓްރީ އާއި އީގަލްސް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ވިކްޓްރީން ހާޒިރުނުވުމުން މެޗު ކެންސަލްވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 11
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
ވިކްޓްރީ އާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓްރީ އާއި ށ. ފޯކައިދޫ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 5
ދަގަނޑޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ޓީސީ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 23
ދެ މެމްބަރުން ވިކްޓަރީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މާލީ މައްސަލަތައް ދިމާވެ، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަށް ވެސް ހާޒިރުނުވެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި ވައިސް ޗެއާމަން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 11
ގޯހުން ގޯހަށް! ވިކްޓަރީން މިރޭގެ މެޗަށް ހާޒިރުނުވާނެ!

މުސާރަ ނުދެވި، މާލީ ގޮތުން ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައި އޮތް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިރޭ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ހާޒިރުނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
މާޒިޔާ އަށް ފަސް ލަނޑުގެ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފަށައި މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން މިރޭ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 1
ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ވިކްޓަރީ ގޯސް ފައްތަރެއްގައި

ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މާދަމާ ފަށާއިރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގަ އެވެ. ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ވެސް ނުފަށާ އޮތްއިރު، މުސާރައިގެ މައްސަަލަތަކެއް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 2
އީގަލްސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓަރީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން މި އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 5
ނިލަންދޫ އިން ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އިން ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
ފޯކައިދޫ އަތުން ވިކްޓަރީ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-1 އިން ވިކްޓަރީން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 3
ފެހެންދޫން ވިކްޓަރީ ހިފަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހަައްޓައިފި އެވެ. މިރޭގެ މެޗު ނިމުނީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮވެ ލީގު ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 17
ވިކްޓަރީގެ މައްސަލަ މުނޯޒް ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފި

މި ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒް އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.