10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 6
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވި ތަނުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް

ވައިޓް އައިލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ގޮވި ނިއު ޒީލެންޑުގެ ވައިޓް އައިލެންޑް އަލިފާން ފަރުބަދަ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ

ވައިޓް އައިލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 9) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019
ބާލީގެ ފްލައިޓް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ބާލީގައި ފަރުބަދައެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރި ފްލައިޓް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ބިންހެލުން އައި ސިޓީން އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ބިންހެލުމަކަށް ފަހު ސުނާމީއެއް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް މިއަދު ގޮވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 3
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި 200 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ގުއަޓެމާލާ ސިޓީ (ޖޫން 6) - ގުއަޓެމާލާގެ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގާތްގަނޑަކަށް 200 ވަރަކަށް މީހުން ގެއްލި މިހާތަނަށް 75 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 5
އަލަށް އުފެދުނު ރަށެއް ގުދުރަތީ ލެބަކަށް

ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އޮންނަ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިގެން އުފެނު ރަށެއްގެ އާދަޔާ ޚިލާފް ސިފަތަކާ އެކު ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުގެ އަމާޒަކަށް އެތަން ވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާތީ އެތައް ބަޔަކު ދުރަށް ޖައްސަނީ

ބާލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުގަދައެއް ގޮވަން ތައްޔާރުވާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ 35،000 ވަރަކަށް މީހުން އެ މީހުންގެ ގެތަކުން ނެރެ ދުރަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 5
އަލިފާން ފަރުބަދަތައް ގޮވުމާއި ޑައިނަސޯގެ ޒަމާން ފެށުން

މިލިއަނެއްހާ އަހަރަށް ދެމިގެން ދިޔަ އާދަޔާ ހިލާފަށް އަލިފާން ފަރުބަދަތައް ގޮވުމުގެ ސިލްސިލާއަކީ ދުނިޔޭގައި ޑައިނަސޯގެ ބާރުގަދަވެ، އެ ޖަނަވާރުތަކުގެ ޒަމާން ފެށުނު ހިސާބު ކަމަށް، ސައިންސްވެރިންގެ އާ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 1
އަޅިއަށް ވެގެން ދިޔަ އަވަށަކުން ސަލާމަތްވި މީހާ

ލުޖާ ސިލްބަރިސް އަކީ އާދަޔާ ހިލާފު މީހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ބޮޑު ސިޓީއެއް އަޅިއަށްވެ ފަނާވެގެން ދިޔައިރު އޭނާ ސަލާމަތްވި ގޮތަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ހާދިސާއެއް ނޫނެވެ.