03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް ކަރަންޓީނަށް

ޖެނީވާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 12
ކޮވިޑުން ދިގު މުއްދަތުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

"މީދެން އެވަރު ކަމެއްތަ؟ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބަަލައިލަބަލަ!" ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުން ލަސްވާތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ބުންޏެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 3
އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މި ހާލަތުގައި އިހްސާސްވޭ: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މިހާރު އިތުރަށް އިހުސާސްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 24, 2020 4
ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވައިރަސްގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ނޮދަން ހެމިސްފިއާ އިން ފެންނަނީ އުއްމީދީ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވައިރަސްގެ ހާލަތު ދަނީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 30
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މުއާމަލާތުގެ ލިޔުން އެބަހުރި: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވާ ވާހަކަ މިއަދު ތަކުރާރުކުރައްވައި، އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިއީ މުހިއްމު ވަގުތެއް!

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ފުރައްސާރަ އާއި ނުރުހުމެވެ. ފަރުވާކުޑަ ވާހަކަ އާއި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އޮފީހުގެ ވެރިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވެސް ދައްކަނީ އެވާހަކަ އެވެ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައަށް އޭނާގެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ކަމެއް ވާހެން ވެސް އޭނާއަށް ހީނުވެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
ކޮންމެ 10 މީހުންގެތެރޭން އެކަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާނެ

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ 10 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 7
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ސިްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

September 26, 2020 1
ކޮވިޑްގައި ދެ މިލިއަން މީހުން މަރުވުން އެކަށީގެންވޭ

ވެކްސިނެއް ލިބި، ގިނަ ބަޔަކާ ހަމައަށް އެ ފޯރުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19ގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ދެ މިލިއަން މީހުން މަރުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް މައްޗަށް ދާތީ، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ ރެކޯޑަކަށް އަރައިފި ކަމަށް، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައުރީފްކޮށްފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ނައްތައިލަން ކަނޑައެޅި މުއްތަދުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 24
ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރުގައި މައްސަލައެއް ނެތް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް އަލުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މާސްކް އެޅުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މާސްކާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއް މާސްކެއް ތަކުރާރުކޮށް އެޅިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ސާޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ އެން95 ފަދަ މާސްކް އަލުން ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރި ހެއްޔެވެ؟

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
"ރައްކާތެރި ނޫން ވެކްސިން އެންޑޯޒެއް ނުކުރާނަން"

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފައްދާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރޭން ރައްކާތެރި އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ވެކްސިނެއް ނޫނީ އެންޑޯޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ވެކްސިން ކޯލިޝަނުގައި ބައިވެރިވާން އެމެރިކާ ދެކޮޅު

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިން ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށް ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ މެދުވެރިވެގެން އެކުލަވާލި ކޯލިޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 76
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެގްޒެކިއުޓާސްއިން ނުދިން!

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްބަސްވެ، އެޑްވާންސަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ އިރު އެ ތަކެތި ރާއްޖެ ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލައިގައި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއިން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
90 ޕަސެންޓް ގައުމުގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ބޮއްސުންލާފައި

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ 90 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ބޮއްސުން ލާފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 17
އަލާމާތެއް ނުފެނުނަސް ކޮންޓެކްޓުން ޓެސްޓްކުރަން ޖެހޭނެ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 28) - ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްްވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހިންގީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދަން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަރްވިންދު މާތުރާ އެކު ކުރެއްވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ހެލްތު...

August 25, 2020 17
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ

ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން ވެެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.