01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ކޮވިޑް-19: ވިމްބަލްޑަން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިދާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީވެ، މި އަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރަމުން އަަންނަ އޯލް އިންގްލެންޑް ބުނެފި އެވެ

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ތާރީހީ ފައިނަލުން ފެޑެރާ އަށް ދަސްވީ އާ ކަމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 19) - ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަތުން ތާރީހީ މެޗަކަށް ފަހު ވިމްބަލްޑަން ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް އެ މެޗުން ޓެނިސް ކެރިއަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާ ކަމެއް ދަސްވި ކަމަށް ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ ބުނެފި އެވެ

15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ޖޮކޮވިޗް ވިމްބަލްޑަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 15) - ވިމްބަލްޑަން ތާރީހުގައި ކުޅުނު އެންމެ ދިގުދެމިގެންދިޔަ ފައިނަލް މެޗުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
ޗެމްޕިއަން ހާލެޕް: ސެރީނާ ދެކެ މިހާރު ޖެހިލުމެއްނުވޭ

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - ވިމްބަލްޑަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ތަށި ހާސިލްކުރެވުނީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ދެކެ ޖެހިލުންނުވެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކޮށްގެން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރުމޭނިއާގެ ސިމޯނާ ހަލެޕް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 1
ވިމްބަލްޑަން: ނަޑާލް ބަލިކޮށް ފެޑެރާ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) – ސްޕެއިނުގެ ވާދަވެރިޔާ ރަފާ ނަޑާލް އަތުން މޮޅުވެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި، ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ރޮޖާ ފެޑެރާ އިއްޔެ ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 7
ޓެނިސް: ވީނަސް ފަނޑުވެ އާ ތަރިއެއް ފާޅުވެއްޖެ!

ލަންޑަން (ޖުލައި 2) – އޭނާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން ވިމްބަލްޑަން ޗެމްޕިއަންކަން ދެ ފަހަރު ހޯދި އެމެރިކާގެ ވީނަސް ވިލިއަމްސްގެ މައްޗަށް އެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުރި ހޯދައި އެމެރިކާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކޯރީ ގޯފް ކުޅިވަރުގެ ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
އަށް ވަނަ ތަށްޓާ އެކު ފެޑެރާ އަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 17) - ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ސިލިޗްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ރޮޖާ ފެޑެރާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017
ފައިނަލުގައި ފެޑެރާއާ ދެކޮޅަށް ސިލިޗް

ލަންޑަން (ޖުލައި 15) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއާ ރޮޖާ ފެޑެރާ އާއި މަރިން ސިލިޗް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ޖޮކޮވިޗާއި މަރޭ ކަޓައި ފެޑެރާ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެންޑީ މަރޭ އާއި ކުރީގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރޮޖާ ފެޑެރޭ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ވިމްބަލްޑަންގައި ނަޑާލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނާކާމިޔާބު

ލަންޑަން (ޖުލައި 11) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ލަގްޒެމްބާގްގެ ގައިލްސް މުލާ އަތުން ބަލިވެ ސްޕެއިނުގެ ރަފައެލް ނަޑާލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ވިމްބަލްޑަން ތަށި މަރޭ އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ހާއްސަ

ލަންޑަން (ޖުލައި 11) - މި ފަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމަކީ ޓެނިސް ކެރިއަރުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކާމިޔާބީ ކަަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ގްރާފްގެ ރެކޯޑާ ސެރީނާ ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ވިމްބެލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އަންހެން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ސެެރީނާ ވިލިއަމްސް، ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފީ ގްރާފް 22 ގްރޭންޑް ސްލޭމް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 1
ފެޑެރާ އަށް ގްރޭންޑް ސްލޭމް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - ވިމްބަލްޑަން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މާރިން ސިލިޗް ބަލިކޮށް ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތްތަކުގައި ހޯދި 307 ވަނަ ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ރޮޖާ ފެޑެރާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
ވިމްބްލެޑަން އިން ކަޓައި ޖޮކޮވިޗްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ވިމްބްލެޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރުން ކަޓައި އަހަރުގެ ހުރިހާ ގްރޭންޑް ސްލޭމް އެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.