20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
އުމުރުން 96 އަހަރުގައި ހައި ސްކޫލަށް

ކިޔަވާކަށް ވަކި އުމުރެއް ނޯވެ އެވެ. ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްވި އިރަކުން އެކަން ކުރަންވީ އެވެ. މެކްސިކޯގެ ފަގީރު ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 96 އަހަރުގެ ގުއަޑްލޫޕް ޕަލާޝިއޯސް ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ޑޯނާ ލުޕިޓާއަކީ ކުޑައިރު ކިޔެވުމުން މަހުރޫމުވި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ކުޑަ އިރު އުޅުނީ އާއިލާއާ އެކު ދަނޑުތަކުގައި ޒުވާރި ހައްދާށާއި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 10
މާސް އަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދާނީ އަންހެނެއް

ދެން އެންމެ އަވަހަށް މާސް އަށް ދާނީ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ޖިއްދާ (އެޕްރީލް 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
މަންމަގެ ހަށިގަނޑު ފްރިޖުގައި އޮންނަތާ ތިން އަހަރު

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި، އިންޑިއާގެ ކޮލްކަތާގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ކުނި ނުވާ ގޮތަށް "މަމިފައިޑްކޮށްގެން" ފްރިޖެއްގެ ތެރޭގައި ގެންގެޅުނިކޮށް ފަޅާއަރައި، އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ އާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ފުލުހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 5
ވައިފައި ނިއްވާލުމުން އަނބިމީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިންޓަނެޓާ ނުލައި މިހާރު ނޫޅެވޭނޭ ބުނަނީ މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަން ދެވިހިފާއި ތިބޭ މީހުން ރުޅި އަރުވާކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ބޭރުން ކެއުމުގެ އާދައާ ދުރުވާންޖެހޭ

ގޭގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދިރިއުޅުމަށް އައި ޒަމާނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކު، ފެޝަނަކަށް ވެސް ވެފައި އޮތް ނުރަނގަޅު އާދައެކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
އެމެރިކާގެ އަންހެން "ޗައިވާލާ" މިލިއަނަރަކަށް

ބްރޫކް އެޑީ ސާބިތު މިކޮށް ދެނީ ކާމިޔާބީއަކީ ހިތްވަރާ އެކު، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ހައްގެއް ކަމެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯ އަށް އުފަން ބްރޫކްއަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ މުއްސަނދި މީހަކަށްވާން ހުވަފެން ދެކުނު މީހެއް ނޫނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
އަންހެނެއްގެ ގޮހޮރުން 2،000 ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ 50 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑު އޮޕަރޭޝަންކޮށް، ގޮހޮރުން 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
އިމްތިހާނު ހެދީ ދަރިފުޅު އުނގަށްލައިގެން އިނދެ

ދަރިން ލިބުމަކީ ކިޔެވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އަފްގާނިސްތާންގެ ޖަހާން ތާބް، 25، ސާބިތުކޮށް ދިނީ އެކަމެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އޭނާ އިމްތިހާން ހޯލުގައި އިނީ ދެ މަހުގެ ދަރިފުޅާއެކުގަ އެވެ. އިމްތިހާނު ހަދަން ޑެސްކްގައި އިންދައި ދަރިފުޅު ރޯން ފެށުމުން، ޖަހާން ވަނީ ބިންމަތީގައި ދެ ފައި ވަށްކޮށްލައިގެން އިށީނދެ، ތުއްތު ދަރިފުޅު...

21 މާޗް

March 21, 2018 4
އަނގޮޓި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނގިލީގައި އިންދަނީ"

އިނގިލީގައި އޮންނަ އަނގޮޓި ނަގާފައި، އެ ބޭއްވުނު ތަނެއް ނޭނގިގެން އެތަންމިތަން ހާވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިއޮތީ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 4
200،000ރ. ނެގޭގޮތަށް އަންހެނުންގެ ލޯނުބޮޑުކޮށްފި

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އަންހެނުންނަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ލޯނުގެ މިންވަރު 200،000ރ. އަށް އިތުރުކޮށް، ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 4
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ބަލައިގެންފައި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބައެއް ގައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

March 08, 2018 72
އޮކިއުޕައިސައިހޮޓާ: އަންހެންވެރިން ހޮޓާތަކަށް!

ދިވެހި އަންހެނުން އާންމު ސައިހޮޓާތަކަށް ނުވަންނާނެ އެވެ. އެ މީހުން ދާނީ ރެސްޓޯރަންޓް ނޫނީ ރީތި ކެފޭތަކަށެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތެވެ. އެކަމަކު...

07 މާޗް

March 07, 2018 4
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅުގެ ހިނގާލުމެއް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 07, 2018 37
ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންނަށް ފިރިންގެ "ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއް"

މި ދިޔަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ފާހަގަ ކުރީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެހެންވެ، މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވެސް އެ ރަށު ފިރިހެނުން އާދައިގެ...

02 މާޗް

March 02, 2018 3
ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ 35 އަންހެނުން ހައްޔަރު

ތެހެރާން (މާޗް 2) - ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދާން އުޅުނު 35 އަންހެނުން އީރާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 1
ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އަންހެނުން

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އަންހެނުން ވައްދަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 9
އައިއެސްއާ ގުޅުނު 15 އަންހެނަކު ދަންޖައްސަން ހުކުމްކޮށްފި

ބަޣުދާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުނުކަން ސާބިތުވި ތުރުކީގެ 15 އަންހެނަކު ދަންޖައްސަން އިރާގުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ: ހަނގުރާމަ މަތީ އަންހެން ޕައިލެޓް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - ހަނގުރާމަ މަތީ ފައިޓާ ޖެޓެއް އެކަނި ދުއްވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕައިލެޓުގެ ޝަރަފް އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ސުޕަޝީ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ރަށެއް

ޗުއްްޓީއެއް ހަދާލަން ދާނީ ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ގޮވައިގެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބޮލުމުގެ ރިހުމަކަށްވާ ނަމަ، ފިރިހެނުންނަށް ނުދެވޭ ކަހަލަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ޔޫރަޕް ހިސާބުގަނޑުގައި ޗުއްޓީއެއް ހަދާލަން ދާ އިރު، އަންހެނުންނަށް ހިޔާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 12
ވިޔަފާރި ފަށަން އަންހެނުންނަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އަންހެނުންނަށް ލޯނު ދޭ ސްކީމެއް ފަށައި، އެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ސައުދީގެ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް އެއް ލައްކަ އަންހެނުން

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 1) - ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުން ހުސްވި 140 ވަޒީފާ އަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 107،000 އަހްނެހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ޕާސްޕޯޓްސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.