03 ޖުލައި

July 03, 2017 20
މި އާއިލާގެ އެއްވެސް އަންހެނަކު މުސްކުޅިއެއް ނުވޭ!

އެންމެން ވެސް ހީކުރަނީ މިއީ 20 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ޒުވާން އެކުވެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޮޓޯގައިވާ ތިން އަންހެނުންނަކީ އުމުރުން އެއަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދޮށީ ބައެކެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 8
ސައުދީގެ އަންހެން ޑްރައިވިން އެކްޓިވިސްޓް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖޫން 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމަށް ބާރު އަޅާ އެކްޓިވިސްޓް ލުޖައިން އަލް ހަޒްލޫލް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 172
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...

11 މެއި

May 11, 2017 1
ކެންސަރުން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ކުޑަކުއްޖަކު އުފެއްދި ބްރާ

ޖޫލިއަން ރޮއިސް ކަންޓޫގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުނެވެ. އަދި އެ ބައްޔާ ހަނގުރާމަކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން މަންމަގެ ދެ އުރަމަތި ނަގަން މަޖުބޫރުވި އެވެ. މަންމަ އަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަނެވުނީ މާ ލަހުންނެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުއިކަމާ އެކު ހުން ފެތުރި މާބަނޑު މީހުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި އެވެ.

March 16, 2017 2
ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް އިސްލާމް ދީން ޢަދުލުވެރިވޭ

އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ބުރަނުވެ ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓަ...

09 މާޗް

March 09, 2017 3
އުމުރާ މެދު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، މިއީ ދަރިވަރުން

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ފަންގާނޭ އަވަށުގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ އަޅައި ނަލަހެދެން ފަށަ އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ ސްކޫލަށެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ ހެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ޔުނިފޯމެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ގާބިލްކަން ހިފޭނެގޮތަށް ސިޔާސަތު ބަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

އަންހެނުންގެ ގާބިލްކަމުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 08, 2017 8
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިން ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

March 08, 2017 50
ނުސީދާކޮށް ކުރާ ބޮޑު ތަފާތު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރާ ކަމަށް، ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވޭ

07 މާޗް

March 07, 2017 15
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން އައީ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން: މާރިޔާ

އެމްޑީޕީއަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނީ ޕާޓީގެ އަންހެނުން އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 07, 2017 9
އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން މާލީ އެހީ ދެނީ

އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލީ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 54
ގޮއިދޫ އަންހެނުން އަނެއްކާ ވެސް ހައިރާން ކޮށްލައިފި

މީގެ ކުރިން ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުން ވަނީ ދޯނިފަހަރުގައި މަހަށް ނުކުމެ، އެކަމުގައި ފިރިހެނުންނަށް ގޮން ޖަހައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް އެ މީހުންގެ ހިތްވަރު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުގައި ހިންގާ...

March 05, 2017 2
ހުސް އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 5) - މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންނާއި ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެ ވަށާ ޕަސިންޖާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 10
ތަފާތެއް ނެތް ކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކާ ދެމަފިރިން

މިއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އާއިލާތަކާ ތަފާތު އާއިލާއެކެވެ. މަންމަ އުޅެނީ އާއްމު ޚިދުމަތުގެ ޒިންމާދާރު މަގާމެއްގަ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގަ އާއި ކުދިން ބެލުމުގައި ބައްޕަ ވެސް ހިއްސާވެ އެވެ. މާލޭ ރައްވެއްސަކަށް ވިޔަސް އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވީ ފިރިމީހާގެ ރަށުގަ އެވެ. ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިންނެވެ....

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 8
ތިން އަންހެނުންގެ ކަސަބު ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް

ލިބާސް ކަނޑަނީ ބޮޑުދައިތަ އެވެ. ކަސަބު ވިޔުމުގެ ކަވި މަސައްކަތް ކުރަނީ މާމަ، ފާތުމަތު ފަރިޔާޒު، 71، އާއި މަންމަ ޝަރީފާ މުހައްމަދު، 59، އެވެ. ލިބާހުގައި ކަސަބު އަޅައި އެ ތައްޔާރުކޮށްގެން މާލެ ފޮނުވުމުން އެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަރިފުޅު އާޝިފާ މުސްތަފާ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 19
ބޯޑުތަކުގެ 40 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަނީ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުތަކުގެ އެންމެ މަދުވެގެން 40 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 37
ނިޔާޒާ: މޮޅަދޫން ދައްކައިދޭ ހިތްވަރު

އެ ހިތްވަރު، ހއ. މޮޅަދޫ، ނަލަހިޔާ، ފާތުމަތު ނިޔާޒާ 42، ނެރުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ؛ އުޅެން ޖެހުނު ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން އެ ވަނީ އުފާވެރި ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ކުރަން ނޭނގޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދަސްކުރީ އެވެ. މިހާރު އެއީ، މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ވަރުގެ ކުޅަދާނަ އަންހެނެކެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 60
ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން ޖެހޭ: އުތެމަ

ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގި، ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކަށް ވުމަކީ އުނގެނުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން ކޮންމެހެން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އުތެމަ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 50
މި މަންޒަރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަޖަލެއް ނޫން!

މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް މަގްބޫލުވެގެން އުޅޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ "ޖޯކެ"ވެ. ފޭސްބުކްގައި ރޭ މީހަކު ޕޯސްޓްކުރި ވީޑިއޯއަކުން ނަގާފައިވާ މި މަންޒަރުތަކުން ފެންނަނީ މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ބޭރުގައި ހުރެގެން އަންހެނަކު ނަށާ މަންޒަރެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 5
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަނީ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި އަންހެނުން އިސްވެ ފެށި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ އެމެރިކާގެ މަގުތަކަށް...

January 22, 2017 2
އެހެން މީހަކު އަތްލައިފި ނަމަ އެލާމް އަޅާ ހަރުވާޅެއް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަށްވާ އަންހެނުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުންދާތީ އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖަރުމަނުން ހަރުވާޅެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެކަނި ދަތުރުކުރާ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 33
އެއާޕޯޓުގައި އާ މަދާސް ރޫމެއް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާއްމު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މަދާސް ރޫމް ނުވަތަ ޅަދަރިމައިންގެ ކޮޓަރީގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ތަނުގައި އެފަދަ އާ ތަނެއް، ރަނގަޅު ވަސީލަތްތަކަކާ އެކު ހަދައި، މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.