30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް ކޮރޯނާ

ކޮވިޑް-19 ފަތުރާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އުފަންވި ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 1
އުމުރުން 73 އަހަރުގައި ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް

ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ މިއީ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 73 އަހަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ނުލާހިކު ވަރުގަދަކޮށެވެ. ބޮޑީބިލްޑްކުރާ މީހަކާ ވެސް ވައްތަރެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ބައިސެޕްތައް އެހާ ވަރުގަދަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 5
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ލޯނުގެ 30 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ 30 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 8
ކަސްޓަމްސްގެ އަންހެނުން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

ކޮމާޝަލް ބަނދަރުތަކުގައި މުދައި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ދޫކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މިއަދުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

March 08, 2020
ފުރައްސާރައިގެ ކޭސްތަކުގައި ފެމިލީލީގަލް ކްލިނިކްގެ އެހީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކަށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދެމުން އަންނަ ފެމެލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދޭން މިއަދު ފަށައިފި...

07 މާޗް

March 07, 2020 2
އަނބީގެ މުދާ ހޯދަން މަހުޖަނަކު އަނިޔާކުރާތީ ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ ފްލިކްޕާޓްގެ އެއް ބާނީ އަދި ބިލިއަނަރު ސަޗިން ބަންސަލް، އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ކައިވެނީގެ ޑައުރީ އާއި މުދާ ނުދީގެން އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ޕްރިޔާ ބަންސާލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބެންގަރޫލު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިރިހެނުން މިހާރު މައިތިރިވެއްޖެ: ކާޖޮލް

ރޭޕާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ އެކި މައްސަލަތައް ބޮޑު އިންޑިއާގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް އަންހެނުން މިހާރު ވަރަށް ފާޅުފައި ނުކުމެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އެ ގައުމުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ މައިތިރި ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 7
ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަރުމަނަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ޖޯން އަންހެން ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ރިވަތީ ރޯއިގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް އެ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 3
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ފާހާނާތަކެއް

އިންޑިއާ އަކީ ތާހިރު ގައުމަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހާމަ ތަންތަނަށް ގަޟާހާޖަތަށްދާ މައްސަލަ އިން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފާހާނާތައް ބިނާކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
މާބަނޑުއިރު ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސްއާ ދުރުވާންޖެހޭ

މާބަނޑުވުމުން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކާނާ ކާ ހިތްނުވެފައި، ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި ކާން މާ ބޮޑަށް ބޭނުންވުން ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް އަކީ މާ ބަނޑުދުވަސްވަރު ބައެއް އަންހެނުން ވަރަށް ކާހިތްވާ އެއްޗެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރޮކްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް ރެސްލިން އަށް

ރެސްލިންގެ ދުނިޔޭގައި ވިދައިލުމަށް ފަހު، މިހާރު އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސިމޯން ޖޯންސަން ވެސް އެ ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާން ނިންމައި ޓްރޭނިންތައް ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
މި ހެދުމުގެ ފުރިހަމަކަން އެނގޭނީ ފޯނުން ބެލީމާ

އާދީއްތަަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައު ބޭއްވި 73 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްގައި، ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގައުންއަކާ އެކު ސެލެބްރިޓީއަކު ރެޑް ކާޕެޓްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހެކިބަސް ދެވޭނެ

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

February 02, 2020
އިންޑިއާގެ ކޮލެޖަކުން މޮބައިލް ފޯނު މަނާކޮށްފި

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ އަންހެނުންގެ ކޮލެޖަކުން މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 1
އައިބީއެމްގެ ސީއީއޯ 8 އަހަރު ފަހުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި އައިބީއެމްގެ ސީއީއޯ ގިނީ ރޮމެޓީ އަށް އަހަރު ފަހުން، އެޕްރީލް މަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 3
ހުދުބަލި ރަމްޒުކޮށްދޭ ބާބީ މި އަހަރު ނެރެނީ

އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބާބީ ބުދުގެ ކަލެކްޝަންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ވިޓިލިގޯ ނުވަތަ ހުދުބަލި ރަމްޒުކޮށްދޭ ބާބީ ވެސް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

January 29, 2020 1
މަހުޖަނާ އެކު ހަނދަށް ދާން 20،000 ހުށަހެޅުން

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު 20،000 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 8
އެމްޕީއެލުން ހެވީ ވެހިކަލް ދުއްވާނެ އަންހެނުން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހެވީ ވެހިކަލް ދުއްވާނެ އަންހެނުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2020 1
ސައިފަތް ޕެކެޓުން ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލެވިދާނެ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބައިވަރު ސައިފަތް ޕެކެޓެއް އުކައިލެވޭ ދޯ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 38
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފަޔަކަށް އެދުމުން އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 9
އެފްރިކާގެ މުއްސަނދި އަންހެނާ "ގައުމު ލޫޓުވާލި"

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެފްރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެންގޯލާގެ އީޒަބެލް ޑޮސް ސަންޓޯސް ވަނީ "ގައުމު ލޫޓްވާފައި" ކަމަށް އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުވެފައިވާ ލިޔުންތަކަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.