09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 41
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
20ގެ ތެރޭ މާ ހިކި ނަމަ އަވަހަށް އިއްދައިން ކެނޑޭ

ޒުވާން ދުވަސްވަރު އަންހެނުންގެ ބަރުދަން މާ ބޮޑަށް ލުއި ނަމަ އަވަހަށް އިއްދައިން ކެނޑުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. މިކަމުން، ސިއްހަތަށް ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެދި ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 14
ސައުދީ އަންހެނުން އިތުރު ލުޔެއް، މިފަހަރު ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކުޅިވަރު އިވެންޓްތައް ބަލަން އަންހެނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 47
ވާނުވާ ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

ޕީޕީއެމްއާ ވާދަކުރާ މީހުންނަށް ދައްކާނެ މަންޒަރެއް ނެތް ކަމަށާއި "ވާނުވާ ނޭނގޭ" ބައެއްގެ އަތް މައްޗަށް ވެރިކަން ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް...

October 29, 2017 63
ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އެމަނިކުފާނު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017
ހާޓް އެޓޭކަށް ފަހު އަވަހަށް މަރުވަނީ އަންހެނުން

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމަށް ފަހު އެ އަހަރު ތެރޭ މަރުވުމުގެ ނުރައްކާ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 53
މިއީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް:އާޒިމާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު...

October 26, 2017 6
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މެޓާނިޓީ އާ ޕޮލިސީއެއް ނެރެފި

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރި މައިންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

ތާލިބާނުން އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރި އެންމެ ހަގު ފަރާތް ކަމަށްވާ މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހިސާބެވެ. އަންހެންކުދިންނަށް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 5
އަންހެނުންނަށް މާ ބޮޑަށް ފިނިވަނީ ކީއްވެ؟

އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވަނީ ގޭގެ ފިނިހޫނުމިން ބަހައްޓާނެ މިންވަރަކާ މެދުގަ އެވެ. އެކުގައި ދިރިއުޅޭ ޖޯޑުތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން މިކަމާ ދެބަސްވާ އިރު ކޮންމެ 10 އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުން ބައިވެރިޔާ އަށް ސިއްރުން ގޭތެރޭގެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ދޮންވާ އިޝްތިހާރާ ހެދި ޑަވް އަނދައިފި

ސައިބޯންޏެއް ބޭނުންކުރުމުން ކަޅު އަންހެނަކު ދޮން މީހަކަށް ބަދަލުވާ ތަން ދައްކާ އިޝްތިހާރަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާ ގުޅިގެން ޑަވް އިން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 3
އަންހެނުންނަށް ހިތުގެ ބަލި ޖެހުން ލަހީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދައިފި

އަންހެނުންގެ އޯވަރީގެ ހޯމޯންތަކާއި ހަށިގަނޑުގައި ހިނގާ "ގަޑިތަކުގެ" މޮލެކިއުލްއަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، އުމުރުން ދުވަސްވަމުން ދާއިރު، އަންހެނުންގެ ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 9
މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހުންނާ އެކީ ސެލްފީ ނަގާ ޒުވާނާ

މަގުމަތިން ދާއިރު ފޮށޭ މީހުންގެ ދުއްތުރާ ނުޖެހޭ އަންހެނެއް މަދުވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުރާވަރުގައި ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި ގިނަ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ގިނަ ފަހަރު މިކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނަސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަދާނެ ގޮތެއް ބައެއް މީހުންނަށް އޮންނަނީ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 105
ވެމްކޯ އިން ބަދަލުކޮށްލަދިން ދިރިއުޅުން

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކުރިން އުޅުނީ މާރުކޭޓު ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން، ނޫން ނަމަ ކޮންމެވެސް އޮފީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން، އަނގަޔާއި އަތާ ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަތްމަތި ވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 3
ސަައުދީ އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުން އެކްސިޑެންޓް މަދުވާނެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވަން ފެށުމުން މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބިން...

September 30, 2017 2
ކާރު ދުއްވާ އަންހެނުންނަށް ބިރު ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ކާރު ދުއްވާ އަންހެނުންނަށް ބިރު ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 3
ސައުދީ އެކްޓިވިސްޓް ބޭނުންވަނީ ގައުމަށް ގޮސް ކާރު ދުއްވަން

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމާ އެކު ގައުމަށް ގޮސް ކާރު ދުއްވާ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ސައުދީގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމަށް ހިތްވަރު ދިން އެކްޓިވިސްޓް މަނާލް އަލް ޝާރިފް ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 9
ކާރުދުއްވުން ހުއްދަކުރުމުން ސައުދީ އަންހެނުންގެ ތައުރީފް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުން ހުއްދަ ކުރުމުން، އެ ކަމަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އަންހެނުން ތައުރީފްގެ ބަސްތައް ހާމަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 27, 2017 13
ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް ކާރު ދުއްވުން ހުއްދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚާއްސަ ގަރާރަކުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
ސައުދީ ގައުމީ ދުވަހު އަންހެނުން ބައިވެރި ކުރުމުން ފާޑުކިޔުން

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރި ކުރުމުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ހަކުރުބަލި ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ކޮފީ ރަނގަޅު

ހަކުރުބަލި ހުރިކަން އެނގުމާ އެކު ނުކުރަންވީ ކަންކަމުގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި ލިސްޓުގައި ކޮފީ އާއި ސައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މި ބުއިންތަކަކީ އުމުރު ދިގުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައި ވާތީ އެވެ. އެއީ ހަކުރުބަލި ހުރި އަންހެނަކަށްވާ ނަމަ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
ތަލަ މީހުން ހަރުދަނާ ކަމަށް އަންހެނުން ދެކޭ

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ތުނިވެ ބޮލު މެދުން ދިއްލޭތީ އެކަމާ ފިކުރުކުރާ މީހުން މި ކިޔާލާފައި ހިތްހަމަޖައްސާލާށެވެ. ތަލަ ފިރިހެނުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު އޮންނަ، ބަސް ވިކޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ދެކޭ ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 1
އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރަށް އަންހެނަކު ގެނައުމުން ތައުރީފާއި ފާާޑުކިޔުން

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ދިފާއީ ވަޒީރުކަން ދެއްވުމުން ތައުރީފާއި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 25
ސާރާގެ ހިތުގައި ޖަހާ ރާޅު ވިންދު އެންމެންނަށްޓަކައި

ކިރިޔާ މަރުނުވި ހާދިސާއަކުން ކުރި ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު ސާރާ މުހައްމަދު ހީކުރީ އެއީ އޭނާ ރާޅަށް ދާނެ ފަހު ފަހަރު ކަމަށެވެ. ފައިގެ ވާގަނޑު ގަލެއްގައި އަޅައިގަނެ ސާފް ބޯޑާ އެކު ބިޔަ ރާޅުތަކާ ލައި ތަޅަތަޅައި އޮތް ދުވަހު ބޮޑެތި އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ހަފްތާއެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑު ހިފައިގެން ގޮސް އޭނާ އޮތީ...