23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 1
ޗޭންޖް މޭކާޒް: ބޮލީވުޑް 20 އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށްވާ ބޮލީވުޑަކީ އެތައް ގޮތަކުން އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑު އިސްޑަސްޓްރީއެކެވެ. އިންޑިއާގައި ފިލްމު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން...

October 23, 2019 2
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލުމުން ރީނދޫ ކާޑު

އެމެރިކާގެ ހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި، ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލާ ޓީޝާޓްތަކެއް ދެއްކި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމަށް ފަހު މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
ސައިންސް ބުނާގޮތުން މިހާރު އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ބެލާ

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތަކުން ވަނަ ހޮވާ ގޮތަށް ހޮވައި އެންމެ ރީތި އަންހެނަކަށް ލަގަބެއްދޭ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސައިންސާއި ގަދީމީ ހިސާބުގެ އިލްމުން މިނަކިރައި އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ވަޒަންކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް

ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 48
ހުސީ، އެތައް މެސެޖެއް ދެމުން ވަޒީފާއާ ދުރަށް!

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ހުސްނާ މުހައްމަދު (ހުސީ) ރިޓަޔަކުރަން ނިންމުމުން އޮފީހުގެ އެތައް ބަޔަކަށް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި އެވެ. އެކަމަކު ކުޅިވަރުގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ހުސީ އެތައް ނަމޫނާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އަދި ފޭސްބުކުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ހުލާސާއެއް އާންމުނަށް ދޫކޮށްލާފައި، މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ފިރިހެނަކު ރުއިން ބޮޑު ކަމަކަށް ހެދުމުން މާފަށް އެދެފި

ދައްތަގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޖަޒުބާތީވެގެން ގޮސް ރޮވުމުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުތުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޗެޗްނިއާގެ ޒުވާން...

October 11, 2019 1
ތަށިން އިސްތައްޓެއް ފެނުނަސް މިހާ އަނިޔާވެރިވާކަށްނުވާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމީހާ އަށް ދިން ނާސްތާގައި އިސްތައްޓެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ އަނބިމީހާގެ ބޯ ބޭލުވި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގައި ދެ ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ އަންހެން ދަރިވަރަކު މިއަދު ބައިވެރި ކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 12
ސަލާންޖަހައިގެން މިލިއަނަރަކަށް

ލުބުނާންގައި ސަލާންޖަހާ ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މިލިއަނަރަކަށްވިކަން އެނގުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 3
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 14
"އަންހެނުން ރިސޯޓް ވަޒީފާއަށް ނުދަނީ ފުރައްސާރައާހެދި"

އަންހެނުން ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ އިސްވެރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔާސް...

October 03, 2019 4
އަބަދު ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

އޭނާ ބާޒާރުކޮށްލަން ދާއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖިމަށް ދާއިރު ވެސް، މަހަށް ދާއިރު އަދި ހާއްސަ ހަފުލާއަކަށް ދިޔަޔަސް އަބަދު ލަނީ އެއް ހެދުމެކެވެ. އެއީ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެހެން ބަހުސެއް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވޭ އެއް މައްސަލަ އަކީ ދެ ޖިންސްގެ އެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ރޯލެއް...

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ނުގަވައިދުން ދުއްވި ބަހަކަށް ހުރަސްއެޅުމުން ތައުރީފު

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނީ އެންމެން ވެސް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ އެއްވެސްގެ މީހަކަށް މަގުމަތީގައި ރައްކާތެރި ކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އުޅޭ މީހުން މިކަމަށް ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުވުން މުހިއްމެވެ. ހާދިސާއެއް ހިނގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ކޮންމެ ދަނޑިވަޅު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ހުވަފެނުގައި ދިރުވައިލި އަނގޮޓި އޮތީ ބަނޑުގައި

ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ މި އަންހެން މިހާގެ ހުފަވަނެއް ވެސް "ހަގީގަތަކަށްވީ" މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް

ކުރީގެ އިނގިރޭސި އަންހެން މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލް" ގެ މެމްބަރު އަދި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ފެޝަން ލޭބަލެއް ލޯންޗްކުރިތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން، ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 44
ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ!

ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހޭލައިގެން، ދަރިން ނިދިން ތެދުކޮށް ނަމާދަށާއި ސްކޫލަށް ފޮނުވައި ހެނދުނުގެ ސައި ތައްޔާރުކުރެ އެވެ. ހެދުންތައް ދޮވެ، ގޭތެރެ ފޮޅާ ސާފުކޮށް މެންދުރަށް ކައްކަ އެވެ. ސްކޫލާއި ޓިއުޝަން ގޭދޮށަށް ހިނގައި، ގޭގައި ދެން އުޅޭ މީހުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ އެވެ. ރޭގަނޑު ނިދަން ވަންދެން އުޅެން ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 5
ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އިށީނދެވުނީ ހަރުފައެއްގައި

ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ހަރުފައެއްގެ ގައިމަތީގައި އިށީނދެވި އެސޮރު ވިހަލުމުގެ ސަބަބުން ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ ޗާޕް ހުއްޓާލަނީ

މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު މަޖައްލާ މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެޑިޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ފެށިގެން، ޗާޕްކޮށްގެން ނުނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަން

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ނޫން އަންހެނުން ވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
ނާސާ އިން އަރިއާނާގެ ލަވައަކާ ކުޅެލައިފި

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ 2024 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް އަންހެނަކު ފޮނުވުމެވެ. މިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 8
ފުލުހުންގެ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް!

ފުލުހުންގެ ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފުލުހަކު މިއަދު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2019 4
ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އަނބިމީހާ ބޭނުމީ ވަރިވާން

ވަގުތު ނުދީ، ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އުފާތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.