30 މާޗް

March 30, 2019 3
"ބްރޭކްދަ ބެރިއާ"ގައި ފަސްޓްލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެސްޓީއޯ އިން ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން، މާލެ އަށް ބޭއްވި ފެތުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މިއަދު ހަވީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 10
100 އަންހެނުން ފުނަދޫން މާލެ އަށް ފަތަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މާލެ ކައިރި، ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން 100 އަންހެނުން، މާލެ އަށް ފެތުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 11
އޭޑީކޭގައި ދަރިންނާ އެކު!

ހެނދުނު ހެނދުނާ އޭނާގެ ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި، ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހޭލައްވަ އެވެ. އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ޖެހެނީ އޭނާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ؛ ދެ ދަރިން ވެސް މެ އެވެ! ހުޅުމާލެއިން ޓެކްސީގައި މާލެ ގޮސް، ހެނދުނު 0800 ގައި އޭޑީކޭގެ އިދާރީ ބަޔަށް އޭނާ ވަންނަނީ ދެ ދަރިން ގޮވައިގެންނެވެ. އެ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން...

12 މާޗް

March 12, 2019 2
މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ 6 މަހަށް

ސަރުކާރުގެ އާ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް، މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އަދި ފިރިހެން...

March 12, 2019 7
ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ އެމްޕީއެލުން ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 9
ބީއެމްއެލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މަހަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "ދިވެހި މަސްވެރިން" ޖަމިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އަންހެންނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 29
ހާއްސަ ދުވަހު، އަންހެން ކްރޫންނާއެކު ރައީސް އައްޑުއަށް

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި...

March 08, 2019 13
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ ވެމްކޯގެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ

މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިން ފުރިބާރުވެފައި ހުއްޓައި އެތަން ރީތި ކޮށްދެނީ ވެމްކޯގެ މި ހީވާގި އަންހެނުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް، ކުނި މެނޭޖުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނިން ކުރަން ފެށުމާ...

07 މާޗް

March 07, 2019 22
ޝިދާތާ މިސާލު ނެންގެވީ ރެހެންދި ހަދީޖާ އާއި ރަދީފުން!

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ފެންނަ އަންހެން ޝަހުސިއްޔަތު، ރެހެންދި ހަދީޖާ އާއި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ތަފާތުކުރާ، ރަދީފުގެ ބަސްތަކަކުން މިއަދު މިސާލު ނަންގަވައިފި އެވެ.

March 07, 2019 11
ރެހެންދި އެވޯޑް އަށް ބޭފުޅަކާއި ޖަމިއްޔާއަކަށް

އަންހެނުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ 'ރެހެންދި އެވޯޑު' މި އަހަރު އަށް ބޭފުޅަކާއި ޖަމިއްޔާ އަކައަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

March 07, 2019 43
ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު އޮފީހުގައި އުޅެވެން ޖެހޭ: ރައީސް

އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންނަށް އެ މީހުންގެ ތުއްތު ކުދިން ގޮވައިގެން އޮފީހުގައި އުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

04 މާޗް

March 04, 2019 16
މި ފަހަރު އަންހެނުން ނުކުންނަނީ ރޭގަނޑު ފަތަހަކުރަން!

މިދިޔަ އަހަރު މި އަންހެންވެރިން ވަދެ ފުރާލީ ފިރިހެނުންނަށް "ހާއްސަވެފައި" އޮންނަ ސައި ހޮޓާތަކެވެ. ބޭނުމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަވެފައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. "އޮކިއުޕައިސައި ހޮޓަލު"ގެ ހޭޝް ޓެގާ އެކު، ނިކަން ބޮޑަށް އެކަން ވައިގައި ހިފައި، ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ހޮޓާތަކަށް ވަދެ ކައިހެދި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 43
އަންހެނުންގެ ދުވަސް: ކޭކާއި މަލުން ނިންމާލާނީ ބާ؟

ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާ އާއި ފިނިފެންމާ ދިނުމާއި ސަޔާއި ކެއުންތަކާއި ކޭކުފެޅުމާއި ހަފްލާތައް ބޭއްވުމަކީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު އަންހެނުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަންކަން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް...

01 މާޗް

March 01, 2019 2
ތަނޫޝްރީގެ ކުރު ފިލްމެއް ޖިންސީ ގޯނާތަކާ ދެކޮޅަށް

ދާދި ފަހުން ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފެށުމުގެ އޮއިވަރެއް ފެށުމުގެ އަސްލަކަށްވި ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ބެހޭ ކުރު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 47
ޅަދަރިމައިންގެ ޝަކުވާ: 60 ދުވަހަކުން ނުފުދޭ

މާބަނޑުވީމާ އާމިނަތު ޝިޔާމް އޮފީހަށް ދިޔުން ހުއްޓާލީ އެވެ. އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުރީ، ޅަދަރިމައެއްގެ ދައުރާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އަދާކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފަހަރުގައި އާމިނަތަކީ އެހެން ބައެއް އަންހެނުންނަށް ވުރެ އެއްގޮތަކުން ނަސީބު ރަނގަޅު މައެކެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައި...

08 މާޗް

March 08, 2018 34
ވިހެއުމުން އެޗްއާރުސީއެމުން ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވިހެއުމުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 08, 2018 4
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ބަލައިގެންފައި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބައެއް ގައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

07 މާޗް

March 07, 2018 4
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅުގެ ހިނގާލުމެއް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 07, 2018 37
ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންނަށް ފިރިންގެ "ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއް"

މި ދިޔަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ފާހަގަ ކުރީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެހެންވެ، މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވެސް އެ ރަށު ފިރިހެނުން އާދައިގެ...

March 07, 2018
ރެއިންބޯ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
އެމްއޭސީއެލްއިން އަންހެނުންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުންތަފާތުކޮށް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ 500އެއްހާ އަންހެނުން ބައިވެރިވެ ތަފާތު ގޮތަކަށް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

March 08, 2017 2
ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ފިރިހެންވެރިން ނުކުމެ އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަފާތު ގޮތަކަށް...

07 މާޗް

March 07, 2017 15
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން އައީ އަންހެނުންގެ ސަބަބުން: މާރިޔާ

އެމްޑީޕީއަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނީ ޕާޓީގެ އަންހެނުން އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
ރެހެންދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންނަށް ދެމުން އަންނަ ރެހެންދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.