19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 5
"ގިނަ ގޯލު ޖަހަންޖެހޭ، އަޝްފާގަށް އިތުބާރު އޮތް"

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މިއަދު 3-1 އިން ގުއާމް އަތުން މޮޅުވި މެޗަކީ ރާއްޖެ އަށް ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖެހޭނެ މެޗެއް ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް އަލީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 3
ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ރާއްޖެ ބަލިކުރަންޖެހޭ: ގުއާމް

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ކުރިން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް ގުއާމްގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާލް ޑޮޑް ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 11
ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ، ފޯރި ވެސް ގަދަވެއްޖެ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ނުކުމެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ދިވެހިންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިވެސް ގަދަވެއްޖެ ކަމަށާއި...

November 13, 2019 4
ހިތްތިރި ކޯޗުގެ ތައުރީފާއި އިހުތިރާމް ރާއްޖެ އަށް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކާއި ދައްކާފައިވާ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށް،...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 11
ސިޑިބަރިތައް ނުހުޅުވުނު، ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް!

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި އަންނަ ހަފްތާގައި ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 8
މުހިއްމު ދެ މެޗަށް "މަވެސް ދަން" ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގައި ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭން ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "މަވެސް ދަން" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން އިއްބެ އެނބުރި ދަނޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ދެ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ރޭ މެލޭޝިއާ އަތުން ގައުމީ ޓީމު 2-1 އިން ބަލިވި ޕްރެކްޓިސް މެޗުގައި ކުޅެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 1
ފިލިޕީންސުން ގަދަފަދަ ޗައިނާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގައި ރޭ ފިލިޕީންސް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގަދަފަދަ ޗައިނާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު ސީރިއާ އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގުއާމް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 4
އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް، އީރާނުން ލަނޑު ގޯންޏެއް

ތެހެރާން (އޮކްޓޫބަރު 11) - ކުޅިބަލަން އަންހެނުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެންގުމާ އެކު އީރާނުން އެ ފުރުސަތު ދިން ފުރަތަމަ...

October 11, 2019 14
އަޝްފާގާ މެދު އުފާކުރަން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސީރިއާ އަތުން 2-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުޅެން އަރައި ގޯލު ޖެހުމުން އޭނާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 14
ރާއްޖެ އަތުން ސީރިއާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ސީރިއާ އިން އެކަކު މަދުކޮށް ރާއްޖެ އަތުން އުނދަގުލުން، ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 10, 2019 5
ތަފާތު ނައްތާލަންޖެހޭނީ ދަނޑުމަތިން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، މި ގްރޫޕްގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ޗައިނާ އާއި ސީރިއާކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހާލަތު...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 6
ދަގަނޑޭ ޓީމުގައި، ސީރިއާ މެޗުގެ ތައްޔާރީ ސައުދީގައި

ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުގެ ސްކޮޑުން ގައުމީ ޓީމުން އަލުން ފުރުސަތު ދިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ސްކޮޑުން ވެސް ފުރުސަތު ދިންއިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
"މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ"

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 16
މެޗު އެނބުރުނީ ޕެނަލްޓީން: ސެގާޓް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވަން ފަސޭހަ ގޯލްތަކަށް ފަހު ރާއްޖޭން ރޭވީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ޗައިނާ އަށް ނުރައްކާކުރަން ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުވުމާ ދާދި ގާތަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް މެޗު އެނބުރިގެން ދިޔައީ ޕެނަލްޓީއާ އެކު ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ބަލިވި ރާއްޖޭގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، މޮޅެއް ބޭނުން: ލިއްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މުހިއްމީ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ކޮން ޓީމެއްތޯ އާއި ދަނޑުގެ ހާލަތު ބެލުން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް އުޒުރެއް ނެތި، މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން ކަމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 7
އައިސަމް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗަށް ރާއްޖޭން ބޮޑް ބްރޭކެއް ނަގައި ތައްޔާރީތައް ފެށީ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވައި ދިމާވި ކަމަކީ ތަފާތު ދެ ސަބަބަކާ ހުރެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އާއި ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) އަށް އިއްޔެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 17
މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފެށުމެއް: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށާއި މިއީ ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް...

September 05, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ގުއާމް އަތުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) ލަނޑާ އެކު ގުއާމް އަތުން އެ ގައުމުގައި 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 22
ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޓީމުގެ ހާލަތު އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ނަތީޖާ އަކަށް އުއްމީދުކޮށް ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ގައުމީ...

September 04, 2019 4
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގޭނެ: ގުއާމް ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ގުއާމުން ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖާ އެކު ފައިދާ ނެގޭނެ އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 6
ވިސާ ނުލިބި ނިހާޓާއި ކީޕަރު ހުސެން ލަންކާގައި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނު މިޑްފީލްޑަރު ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) އާއި ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފަށް ވިސާ ހަމަނުޖެހި ސްރީ ލަންކާގައި އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 29
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު: ވިއްކާނީ ތިން ހާހެއްހާ ޓިކެޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށް، ހާލަތުގެ ގޮތުން ވިއްކެން އޮތީ 3400 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 1
ތޮލާ އާއި އަޖުފާން ސްކޮޑުން ބާކީ، އިއްބެ ނުފެނިދާނެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ގޯލްކީޕަރު ހަސަން ތޮލާލް (ތޮލާ) އާއި ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު އަޖުފާން ބާކީކުރިއިރު، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ވެސް މި މެޗުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ އެވެ.