16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން ލިޔެފައިވާ ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
ކުޑަކުދިންނަށް "ހެރީ ޕޮޓާ" ހަދިޔާއެއް

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން މަހުޖަނަކަށްވި އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭކޭ ރޯލިން، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުޑަކުދިން ގޭގައި ތިބެންޖެހޭތީ ފޫހިފިލުވައިދޭން އޮންލައިން ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 39
ސާކުގެ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު އަޝްރަފަށް ލިބިއްޖެ

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ލިޔުންތެރިންނާއި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ އިން ދޭ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
ޖިމް ކެރީ ފޮތެއް ލިޔަނީ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ކޮމީޑިއަން ޖިމް ކެރީ ފޮތެއް ލިޔެ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
އޯޓިސްޓިކް ލިޔުންތެރިއެއް ކިޔައިދޭ ލޯބީގެ ވާހަކަ

ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ކުދިކުދި މުއާމަލާތްތަކުން ވެސް ހެލެން ހޮއާން އަށް އުދަނގޫ ވަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ކުރިއަކުން ނޭނގެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މި ލިޔުންތެރިޔާ އަށް އޭރު ފަސޭހައީ ކޮންމެވެސް ކަނަކަށް ވަދެ ވާހަކަ ކިޔަން އިނުމެވެ. އުމުރުން ބާރަ އަހަރުގައި އެއް ހަފުތާގެ އިންޓަވަލް ފައިސާ ރައްކާކޮށް، އެއިން ލޯބީގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ގަތެވެ....

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރު: ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި އުޅޭ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާއަކީ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 11
"ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ": އެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް

ހަނދުވަރީގެ ހުސެއިން މަނިކާއި ޝަރީފާ މަނިކެގެ އިހުސާންތެރިކަމެވެ. ހުނިގޮނޑިފިލާގޭ އާދަމް މަނިކުގެ ރަހުމެއް ނެތް ކަމާއި އަމިއްލަ އެދުމެވެ. އޭނާގެ ދަލުގައި ޖެހުނު އައިސާފުޅުގެ ބަދުނަސީބެވެ. އެ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުން ގުޅިލާމެހި އެއް އޮޑިއެއްގައި ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރެވެ. ގަދަ ކަނޑެއް ހުރަސްކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފައްސިޔައިގައި،...

18 މެއި

May 18, 2017
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދޭ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 12
ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑު "ގެއްލިއްޖެ"؟

ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑު ދޭން ފެށިތާ ތިން އަހަރުވީއިރު ބަރާބަރަށް ދެމުން އައި އެވޯޑަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ތައްޔާރު ނުވެ މިއަދު އެވޯޑު ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ކައްޓި ހިތްވަރު، ޒުވާނުންގެ އާ ހިތްވަރެއް!

ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާލޭގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް ބާއްވަނީ އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމުގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަންތަކެވެ. އެކަމަކު ކައްޓި ހިތްވަރުގެ ނަމުގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި، ފެސްޓިވަލުން ފަންނުވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ހުނަރެއް އެއްތަނަކުން ފެނެ އެވެ. ކުރެހުމާއި ފޮޓޯގްރަފީ އާއި މިއުޒިކާއި ޅެންވެރިކަމާއި...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
"މިހާރު" އަށް ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

"މިހާރު" އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ލިއާނެ ލިޔުންތެރިންނާއި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓުން ހޯދަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.