30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 2
ދަރިއަކު ލިބުނަސް އެކްޓިންއާ ދުރަކަށް ނުދާނަން: އަނުޝްކާ

ދުވަހަކު ވެސް އެކްޓިންއާ ދުރަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހާފައި ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާ ވެސް އަލުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
"ޕަތާން" ގައި ދީޕިކާގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް

ޝާހްރުކް ޚާން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޕަތާން" ގައި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކުޅެނީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ އޭނާގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާނެ ފިލްމެއް...

November 26, 2020
"ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކާ އެކު ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު މިހާރު "ޕަތާން" ހަދަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު، އެ ފިލްމަށް ފަހު ހަދާ އޭނާގެ "ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކްގެ ހާއްސަ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އާއި އަދިތިޔާ ސީލް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ދީޕިކާ "ޕަތާން" ކުޅެދެނީ 15 ކްރޯޑަށް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަލަށް ހަދަން ފަށާ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރީ 15 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގައި ސަލްމާންގެ ފެނިލުމެއް؟

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝާހްރުކް ޚާން ޝޫޓިން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ޕަތާން" ގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020
ވިކީ އަށް ލިބުނު ފިލްމު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ވަރުން އަށް

އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ހިމަނައިގެން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ވިކޭ ކްރިޝްނާ އަޗާރިއާ (ވިކްޓާ) ގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލު ކުޅެން ކުރިން...

November 07, 2020
ޖޯން އަށް "ޕަތާން" އިން 20 ކްރޯޑް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ކުޅޭ ފިލްމު "ޕަތާން" އަށް ޖޯން އަބްރަހަމް އެއްބަސްވީ 20 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދާސްވީ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ކޮރަޕްޓް ޗީފް މިނިސްޓަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ތިން އަހަރުގައި ޖިންސީ ގޯނާއާ ކުރިމަތިވި: ފާތިމާ

އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގައި ޖިންސީ ގޯނާއާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި، އޭނާ ވާނީ ކަސްބީއަކަށް ކަމަށް ބުނެ ފުރާވަރުގައި މީހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020
ޝާހްރުކް އެނބުރި އައުން އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ޝާހްރުކާއި ކާޖޮލްގެ "ޑީޑީއެލްޖޭ" އަލުން ސިނަމާތަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ފަހުން އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ އައިކޮނިކް ފިލްމު ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ (ޑީޑީއެލްޖޭ) ރިލީޒްކުރިތާ މި މަހު 25 އަހަރު ފުރިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ފިލްމު އަލުން ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ "ލޫޑޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
އަކްޝޭއާ އެކު ރީތީގެ ރާނީ މަސައްކަތްކުރަނީ އުފަލުން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަނޫޝީ ޗިލާރް ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ސްކޮޓްލެންޑްގައި "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ މަސައްކަތް ނިންމައިލި އަކްޝޭ ކުމާރު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮތް "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އަބީޝެކް ކަޕޫރްގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަށް ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް ޗަންދީގަޅަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" މި މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 1
ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ ރޯލް ޝާހްރުކް ކުޅެނީ؟

ހިންދީ ސިނަމާގައި "ކިންގް އޮފް ރޮމޭންސް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ ބައޮގަރްފިކަލް ޑްރާމާއެއް ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާއެރް) އިން ފިލްމު ހަދާތާ ބައި ގަރުނު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ލޯގޯއެއް ނެރެފި އެވެ.