25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ދަމާސް، އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރު ސޭލްގެ އިނާމު ދީފި

ދަމާސްގެ އަހަރީ ސޭލާއި ދަމާސް އާއި އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރުގެ ސޭލުން ވިޔަފާރިކުރި ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންނަށް އިނާމު ދީފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018" ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ރަންފައުނުން އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުން ފިހާރައިން އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އިޔާ އެންޑް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ރިލެކްސް ފަރުނީޗަރުން އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ރިލެކްސް ފަރުނީޗަރުން އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.