13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
ހޫތީންގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންގެ ތިން ރާޑަރު ސައިޓަކަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 2
ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ސައުދީގެ ބޯޓެެއް ބައިވެރިވި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 11) ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ބައިވެރިވި ކަމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވި ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 1
ސައުދީ ބޯޑަރުގައިވާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދޭން ގޮވާލައިފި

ސަންއާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 140 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު ސައުދީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ތިބޭ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އަބްދުﷲ ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 140 މީހުން މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން...

October 09, 2016 4
ޔަމަނުގެ ޖަނާޒާއަކަށް ހަމަލާދީ 140 މީހުން މަރާލައިފި

ސަނާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަނާގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ބޮން އަޅާ 140 މީހުން މަރާލާ، 500 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 7
ޔަމަން އަތުން ބަލިވެއްޖެ، ދެން އޮތީ ފަހު ފުރުސަތު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔަމަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ނުލިބި ޕްލޭ އޮފް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 4
މިރޭގެ މެޗު ފަސޭހައެއް ނުކުރާނަން: ޔަމަން ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ފުރަތަމަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ކޯޗު އަބްރަހަމް މެބްރަތޫ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 2
ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ރާއްޖެ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި

އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ގައުމީ ޓީމަށް ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދޭ ކޯލީޝަން އދ. ގެ ކަޅު ލިސްޓަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 4) - ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަރަބި ކޯލީޝަން އދ. އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 1
"މޮޅުވީ ޔަމަން، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އިމްރާން"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ރާއްޖެ ޓީމުގެ ގޯލު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ކަމަށް ޔަމަނުގެ ކޯޗު އަބްރަހަމް މެބްރަތޫ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ރާއްޖެ އަތުން ކުރިހޯދޭނެ: ޔަމަން ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޔަމަންގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަލީ...

June 01, 2016 5
ޔަމަން މެޗު ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟

މާދަމާރެ އަކީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ރެއެކެވެ. އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔަމަނާ ކުޅޭއިރު މި މެޗަކީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް...

26 މެއި

May 26, 2016 1
ދަގަނޑޭ އާއި އުމެއިރު ސްކޮޑަށް، ބަކާ ނުހިމެނޭ

ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން، ދާދި ފަހުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޕީޑީއާރްއެމްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.