02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 2
"ދައުވަތު" މިހާރު ބެލޭނެ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން "ޝޯޓްސް" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމި ކުރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދައުވަތު" އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ ފީޗާއެއް ޔޫޓިއުބަށް

ޓިކްޓޮކަކީ 15 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމެވެ. ޔޫޓިއުބުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ކުރަން ނިންމައި، އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޔޫޓިއުބުން މިލިއަން ޑޮލަރު

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާއި އިޖުތިމާއި އަދާލަތު ގާއިމުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޔޫޓިއުބުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުބުން ހާއްސަ ޑީލެއް

"ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ވަގުތީ ގޮތުން ޔޫޓިއުބާ ފެއަށް ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރަގެ ކުރީކޮޅު އަލުން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް އައި މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބް ތަރި ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުން އާ ޑީލެއް ހަދައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ސައްހަ ނޫން ކޮންޓެންޓް ޔޫޓިއުބުން ނަގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އާންމުކުރާ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ސްޓްރީމިން ކޮލިޓީ ދަށްކޮށްފި

އިންޓަނެޓަށް ލޯޑްބޮޑުވާތީ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ޕިކްޗާ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެދުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް މި މަހުގެ 27 ގައި

ކެނެޑާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ޔޫޓިއުބުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ޔޫޓިއުބްގެ ބޮޑު އާމްދަނީ މި އަހަރު ވެސް ރަޔަން އަށް

ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ހިންގާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި މީހަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ މަގާމު ލިބުނު 8 އަހަރުގެ ރަޔަން ކާޖީ އަށް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޝާހްރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުހާނާގެ ފިލްމު ޔޫޓިއުބަށް

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސުހާނާ ޚާން ކުޅުނު ކުރު ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މި ދޭތެރެ އިން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވިފައިވެ އެވެ. "ދަ ގްރޭ ޕާޓް އޮފް ބްލޫ" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރަކާއި ޓީޒާއެއް ވެސް މީގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެއަށް ހުއްޓުނެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
ގޫގުލް އިން ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް "ގޮނޑަށް"

މިއީ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި އަޑުގަދަ ވާހަކަ އެކެވެ. ގޫގުލް އިން ގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް، އެއްލައިލާ ވާހަކަ އެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ، ބޮޑު އަގު ދީފައި ގަނެ އަދި އެއްފަރާތްކޮށްފައި ހުރި ކުންފުނިތައް އަދި މުދަލުގެ ވާހަކަ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 6
މޯމޯ ޗެލެންޖަށް ސަމާލުވާތި، ނުރައްކަލެއް

އިންޓަނެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިމަތި ނުވާ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ މީގެ ނުރައްކާތަކުން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރަން ބެލެނިވެރިން ކޮންމެވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ހީވެސް ވަރުގެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 38
ސަރުކާރަށް އިންޒާރުތަކެއް؛ އެއީ ފުލުހުންތޯ ޔަގީންކުރަނީ

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ހުއްޓާލަން، ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ތިބި ބަޔަކު ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދޭ ވީޑިއޯއެއް ރޭ އާއްމުވެއްޖެ އެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި އަޕްލޯޑުކޮށްފައިވާ އެ ވީޑިއޯގައި އިންޒާރު ދިނީ، ފުލުހުންތޯ އެ މުއައްސަސާ އިން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
ޔޫޓިއުބުގެ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރޯޔަލްޓީއަކުން ނުފުދޭ

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މި އަހަރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު މިއުޒިކް ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ.