19 ޖޫން

June 19, 2020 29
ލޯއަނދިރިވުމުން ކުރި ފުރައްސާރައިން ދެއްކީ ނަމޫނާ!

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފެނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުއްޓަސް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް (ފާތުން)ގެ އަޒުމެއް އޮތެވެ؛ ލޯއަނދިރި މީހަކަށް ވާތީ އޭނާގެ އެއްވެސް އުއްމީދަކަށް، ހުވަފެނަކަށް ހުރަސް އެޅުނަ ނުދިނުމެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 17
މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް!

އަމިއްލަ އަށް ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި ސަމާލުކަން ހޯދި އައްޑޫ މީދޫގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މުއީދު އިލެކްޓްރިކް ފޭސް މާސްކެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 5
ޒުވާން ފިރިހެނުން ހަމަ އަސްލު ވެސް ބަހެއްނާހާ!

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ ލޮކްޑައުން ވެގެން އުޅޭ އިރު ވެސް މި ފެންނަނީ ޒުވާން ފިރިހެނުން ބަސްނާހާ މިންވަރު މަތިކަމެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސާވޭއަކުން ނުކުތީ އެ ނަތީޖާ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
އަލް ޝާލީން ޒުވާނުންނާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޑިސްކައުންޓް

އަލް ޝާލީން ޒުވާނުންނާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 64
ޑރ. ބިލާލް ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއެކު، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 68
ބިލާލް ގެނައުން، ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

February 18, 2020 52
ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ވެސް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 7
"ދަރިފުޅު ރޭޕްކުރުން: އިންސާނީ ނަސްލު ފެއިލްވެއްޖެ"

އަމިއްލަ ދަރިފުޅު ރޭޕް ކުރުމަކީ މުޅި އިންސާނީ ނަސްލު ފެއިލްވުން ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ، މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
އެސްބީއައިގެ ސެކިއުރިޓީއަކަށް ހުރި މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ކައިރީގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 11
"ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ"

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 08, 2020 8
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މި އަހަރު ފެންނާނެ: މަހުލޫފް

މިދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ އިން ފާހަގަކޮށްލެވޭހާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރި އަހަރެއް ކަމަށާއި އޭގެ މޭވާ މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ޔޫތު...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ޔޫޓިއުބްގެ ބޮޑު އާމްދަނީ މި އަހަރު ވެސް ރަޔަން އަށް

ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ހިންގާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި މީހަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ މަގާމު ލިބުނު 8 އަހަރުގެ ރަޔަން ކާޖީ އަށް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 3
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް، އޮކްޓޫބަރު 22ގައި ފާހަގަކުރަނީ

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް، އޮކްޓޫބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ކާރު ގަނެދޭތޯ ކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވެނީ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނުދީގެން ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑާ ހޭކުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ އެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 33
ރިސޯޓެއް ނޫން، މިއީ މީދޫގެ އަތިރިމަތި

ހިތް ހަމަޖައްސާލަން ދާނެ ރީތި އަތިރިމައްޗެއް ރ. މީދޫގައި މީގެ ކުރިން ނޯވެ އެވެ. އެރޭނެ ހިތްގައިމު މޫދެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސަކަށް ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން ނިކުމެ ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ހަޑިކޮށް އޮތް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 32
ހެދުން ލާ ގޮތުން ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އަންހެނަކު ފިރިހެނަކު ލާހެން ހެދުން ލާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 10
ރާއްޖޭގެ 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްހުރޭ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުން ބޭންކް އެކައުންޓް ގެންގުޅޭކަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
އުމުރުން 25 އަހަރުގައި ބިލިއަނަރަކަށް

ކާމިޔާބު މީހަކަށްވާން މުހިންމީ ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫންކަން 25 އަހަރުގެ ރިތޭޝް އަގަރްވާލް އަންނަނީ ސާބިތުކޮށް ދެމުންނެވެ. އިންޑިއާގެ މި ޒުވާނާ ވަކި ހިސާބަކުން ކިޔެވުން ހުއްޓާލައި ނުކުތީ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއަށް ޖައްސާލައި، އެހާ ޒުވާން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 20
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެންމެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު އޯޕަޑް ޑޭ އެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 3
"ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ބޮޑު"

އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރުގައި ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް އޮންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 23
ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ވަޒީފާ!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިއަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް، އިސްމާއިލް ނާޒިފް ސައީދުގެ ނެތެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ވެސް ނުކުރެވުނީ އެވެ. ދިރިއުޅުނީ މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި އެ މީހުންގެ އެހީގަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ލިބުނު...