30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 3
ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓުތައް ހޯދަނީ

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ 12 ކޯހެއް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހޯދަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 110
ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، އެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން ޒުވާން އަންހެނަކަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ފޯނާ ދުރުގައި އުޅޭ ނަމަ އިނާޔަތެއް ދެނީ

ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީގެ ސްޓާޓްއަޕަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 16
ނިންމުންތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ހިޔާލު މުހިންމު: ރައީސް

ގައުމު ހިންގަން ތިބި ބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަށާއި ގައުމުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
ދިވެހިންނަށް އިންޒާރެއް: ފަރުވާކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

- ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓަކީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ މީހުން. އަދި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ 29 ޕަސެންޓަކީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ އަދި ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީނެއްގައި ވެސް ނޫޅޭ މީހުން. އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން މަދީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 8
ދާންދޫ މާރާމާރީއެއްގައި އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ގއ. ދާންދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެ އަތޮޅު ވިލިނގިލިއްޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 33
އާމްދަނީ ހޯދަން އެހެން ގޮތެއް؛ މާ ކާމިޔާބު!

އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގު، އަދި ރީތި އދ. ދިގުރަށަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދުމަށް ދާ މީހުންނާ އެކު، ރަަށުގައި ހުންނަ 13 ގެސްޓްހައުސް އަބަދުހެން އޮންނަނީ ފުލްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހަމައަށެވެ. ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، ޓޫރިސްޓުން...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ޗޯޓާ ރަފީ: ރަފީގެ 800 ލަވަ ހިތުދަސް

އިންޑިއާ ދުށް އެންމެ ހުނަރުވެރި ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ރަފީގެ ފެންވަރުގައި ލަވަ ކިޔުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގައި މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓި މީޑިއާތަކުގައި ވެސް މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވެނީ "ޗޯޓާ ރަފީ" އެއްގެ ވާހަކަ އެވެ، މި ކުޑަކުޑަ ރަފީ އަކީ ކެރެލާ އަށް ނިސްބަތްވާ 23...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 55
ސައިކަލު ބުރު ރޭވީ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

މާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރަކީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

September 12, 2020 78
41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވެގެންނާއި އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމުން މަގުތަކަށް އެއްވި 41 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 34
ޒަހާގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި، ފާތުމަތު ޒަހާ އަހުމަދު ޝަކީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކާ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 39
ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް، އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 39
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 28
ވެހިކަލް މަނާކުރީ އެއްވުންތައް ހުއްޓުވަން: އެޗްޕީއޭ

ރޭގަނޑު 8:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރީ، އެ ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާއީގެ އެއްވުންތަކާއި ދަތުރުކުރުންތައް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ހުއްޓުވަން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 8
ގިނަ ޒުވާނުން ކިޔެވީ އިޖުތިމާއީ، ވިޔަފާރި އަދި ގާނޫނު

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ޒުވާނުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ، ވިޔަފާރި އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 41
ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވުރެ ބިދޭސީން ގިނަ، އިންޒާރެއް!

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކުގެ "އިންޒާރެއް" ދެއްވައިފަ އެވެ....

19 ޖުލައި

July 19, 2020 4
ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަ ޒުވާނަކަށް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ތަމްރީނު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން ނުވަ ޒުވާނަކަށް މި އަހަރު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ޒުވާނުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށް "ސްކިލްސް ފޮ ރިޒިލިއަންޓް ވޯކާސް" ޕްރޮގްރާމް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް...

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 29
ލޯއަނދިރިވުމުން ކުރި ފުރައްސާރައިން ދެއްކީ ނަމޫނާ!

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފެނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުއްޓަސް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް (ފާތުން)ގެ އަޒުމެއް އޮތެވެ؛ ލޯއަނދިރި މީހަކަށް ވާތީ އޭނާގެ އެއްވެސް އުއްމީދަކަށް، ހުވަފެނަކަށް ހުރަސް އެޅުނަ ނުދިނުމެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.