16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 16
މަހްލޫފްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ ލަވައަކުން!

"މަންމާއޭ ތިއީ ރޫހަކީ، ބައްޕާއޭ ތިއީ ޒިންދަގީ"، މިއީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މަންމަ ޚަދީޖާ އާއި ބައްޕަ މުހައްމަދު ހައްސާންގެ ކައިވެންޏަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މަހްލޫފް ވަރަށް އަސަރާ އެކު ވިދާޅުވި ލަވައިގެ ފުރަތަމަ އަދި ފަހު ކަޑި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އުރީދޫ ކަލަ ރަން: އައްޑޫން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އުރީދޫގެ މި އަހަރުގެ "ކަލަ ރަން" ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އައްޑޫގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 31
މަހްލޫފްގެ ބަޔާނެއް އޭސީސީން ނަގައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާތީ އެ މައްސަލައިގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަޔާނެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 185
މަހްލޫފާއި އަކްރަމް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގަވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން ސްކޯސް އޮފް ފްލެެއާ (އެސްއޯއެފް) ކުންފުންޏާ އެކު ކުރެއްވި ފައިސާގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 16
ޒިންމާ ބުރަޔަސް މަހުލޫފަށް އޮތް ޔަގީންކަން ބޮޑު

އުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގައި އޭނާ މި އޮފީހަށް ވެންނެވީ ބޮޑު އަޒުމެއްގަ އެވެ. ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނަށް އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އޭރު އޭނާއަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވި ޒުވާނެކެވެ. އޭގެ 18 އަހަރު ފަހުން މިއަދު އަހުމަދު މަހްލޫފް އެ އިންނެވީ މިނިސްޓަ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 30
ގޭންގުތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުން މަހްލޫފް ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ގޭންގުތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، މާރާމާރީ އާއި ބޮޑެތި ކުށްތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އިއްޔެ ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 18
"އިންތިހާބަކާ ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން"

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އަދި އެ ނޫން ވެސް އިންތިހާބަކާ ގުޅުވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިނިއުޓީ އެމްޕަވާމަންޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 9
އެފްއޭއެމުން އެޅީ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް: ނިއު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފްއޭއެމުން އެޅީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 52
ޔޫތުގެ ސްޓާފުންނަށް އޮފީހަށް ދަރިން ގެންދެވޭ ގޮތްހަދަނީ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު އެ މީހުންގެ ދަރިން އޮފީހަށް ގެންގޮސް، އެ ކުދިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މެޕްސްއިން ފަށައިފި

އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ހުނަރުތައް ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދީ، ކަންކަމުގައި އިސްނަގާ ބަޔަކަށް އެމީހުން ހެދުމަށްޓަކައި މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 12
ކުޅިވަރު ސާމާނު ގަތުމަށް ޗައިނާއިން ތިން ލައްކަ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާ އަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 22،700 ޑޮލަރު (350،034ރ.) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގައި ހިންގަމުން އައި އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 22
ފިރިކަލުންގެ ރަށުން އިރުތިޝާމަށް މަލުގެ މަރުހަބާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑް) އާ މިދިޔަ މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ޝާޑްގެ ރަށް ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
"ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭރު ގައުމުތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ކުޅިވަރާބެހޭ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ތިނަދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އަޅައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ގދ. ތިނަދޫގައި އެޅި ސްވިމިންޓް ޓްރެކް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 4
ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން މިނިސްޓަރު ޖަޕާނަށް

ކުޅިވަރުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކާއި އެހީތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ޔޫތުު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މާދަމާ ފުރައިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.