ފްލައިމީއިން ހަނިމާދުއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް!

ފްލައިމީ އިން ހަނިމާދު އަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ފްލައިމީއިން ހަނިމާދު އަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދެ ދުވަހަށް ވެސް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ހަނިމާދު އަށް ފްލައިމީގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ނުކުރި ނަމަވެސް، މި ހާއްސަ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ދުވަހު ދަތުރު ކުރާ ފްލައިމީގެ ޗާޓާ ފްލައިޓްތަކަށެވެ.

ފްލައިމީގެ ޓްރެވެލް އޭޖެންޓް، ވިލާ ޓްރެވެލްސްގެ މެނޭޖާ ފަރުހަތު އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވީ، އެ ދެ ދުވަހުގެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވެސް ޓިކެޓް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 955ރ. އެވެ.

ޓިކެޓް ގަތުމަށްޓަކާއި ވިލާ ޓްރެވެލްސްގެ އަށް ގުޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން އެދެ އެވެ.

ފްލައިމީއިން ދަތުރު ކުރާ ރާއްޖޭގެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި، އދ. މާމިގިއްޔާއި ބ. ދަރަވަންދޫ ހިމެނެ އެވެ.