22 hours ago

7

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ދިން ހދ. ނާގޯށި ސަރުކާރުން އަތުލުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފި އެވެ.