3 days ago

3

އެވިޑް ކޮލެޖާއި މެލޭޝިޔާގެ ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަސިޓީ އާ ގުޅިގެން އެ ކޮލެޖުގައި ޔުނިވާސިޓީ ފެންވަރުގެ ދެ ކޯސް ހިންގަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.