7 hours ago

2

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލާއި ޖެޓް ފިއުލް ސަޕްލައިކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއެކު 200 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.