4 days ago

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ކުރިޔަށްދާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއެކު ރާއްޖެ ހަ ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.