ރަންދެލި ރިސޯޓުން ވެސް ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރަނީ

ނ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ޝަވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުން ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


ރަންދެލި ރިސޯޓުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)އަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ 10،000 ސެނިޓައިޒާ އާއި 30،000 އަންގި އާއި 10،000 މާސްކު އަދި 10،000 ފޭސް ޝީލްޑާއި 5،000 ޕީޕީއީ ކިޓެވެ.

ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން ހަދިޔާކުރާ ތަކެތި މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ތަކެތި ގެންނަނީ އަބޫދާބީން ކަމަަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު އެކި ރަށްތަކުން ވަނީ އެ ރިސޯޓުން އެހީއަށް އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ރަށަކަށް އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ހެން އެންޑީއެމްއޭއަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމި ކަމަށް ވެސް ރަންދެލީގެ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝެވަލް ބްލާންކް ރަންދެލިއަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖު ދޭ ރިސޯޓުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮންނަ ރިސޯޓެކެވެ. އެ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

ނ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ރަންދެލީގެ އިތުރުން ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުން ވެސް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ.