އައްމާ މިއާ: ފިލްމު ކުޅެން ނުލިބޭތީ އީޝާ ޑިއޯލް ލިޔުނު ފޮތް

ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބި، އެކްޓިން ކެރިއަރު ނިންމައިލަން ޖެހުމުން ކައިވެނިކޮށް މިހާރު ދެ ދަރިން ތިބި ކުރީގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ފޮތެއް ލިޔެ، އާންމުންނަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދަރުމެންދުރާ އާއި ހެމާ މާލިނީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އަލަތު ފޮތަކީ ދަރިން ލިބުމުން ކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާތައް ކިޔައިދޭ "އައްމާ މިއާ" އެވެ. މި ފޮތުގެ ކަވަރު ވެސް އީޝާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޕަބްލިޝިން ހައުސް ޕެންގުއިންގެ ތައްގަނޑުގައި ފޮތް ނެރޭނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއްނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަންހެނުން އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޖަޔާ ބައްޗަން ފޯވޯޑް ލިޔެދިން "އައްމާ މިއާ" ވަނީ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި ބާރަތު ތަޚްތާނީ ކިޔާ ވިޔަފާވަރިއަކާ އީޝާ، 38، ކައިވެނުކުރީ 2012 ގަ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ދޮށީ ދަރިފުޅު ރާދިއާ ތަޚްތާނީ އަށް މިހާރު ދެ އަހަރެވެ. ހަގު ދަރިފުޅު މިރާޔާ ތަޚްތާނީ އަށް އަށް މަހެވެ.

އީޝާ އެންމެ ފަހުން ކުުޅުނު ފީޗާ ފިލްމަކީ 2011 ގައި މަންމަ ހެމާ ޑައިރެކްޓްކުރި "ޓެލް މީ އޯ ޚުދާ" އެވެ. އަދި 2018 ގައި "ކޭކްވޯކް" ކިޔާ ކުރު ފިލްމެއް ވެސް އީޝާ ކުޅެފައިވެ އެވެ.

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި، ކައިވެނިކުރުމަށް ފަހު، ލިޔުންތެރިއަކަށް ބަދަލުވި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.