8 hours ago

ޒީޓީވީން ގެނެސް ދީފައިވާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ވެބް ސީރީޒެއް ހަމަ ކުރީީގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކީ ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

8 hours ago

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އޭގެ ޓީމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

8 hours ago

2

ވިކާސްއާ އެކު ފަރާ ޕާޓީ ކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

8 hours ago

ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

1 day ago

3

އައިޝްވާރިޔާ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފި

1 hour ago

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް ދެވަނަ ބައި "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

8 hours ago

"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

1 day ago

"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިން ހެރީ ސްޓައިލްސް ފެނިދާނެ

2 days ago

އެމީ އެވޯޑްސް: "ތުރޯންސް" އަށް 32 ނޮމިނޭޝަން