11 hours ago

ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި ކަރްގިލްގައި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާ ހުރިހާ ހަރަދެއް އޭނާ ޝޫޓްކުރަމުން ދިޔަ ފިލްމު "އެލްއޭސީ: ލިވް ދަ...

11 hours ago

އިންސާނިއްޔަތަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެސް ދޭން ނިންމި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫގެ ސޫދުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ...

11 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

11 hours ago

ރާހުލްގެ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދެނީ ފިލްމުގެ ޓީމުން

1 day ago

ރެމޯ، ސަރޯޖް ޚާންގެ ބައޮޕިކެއް ހަދައިފާނެ

11 hours ago

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ޖެނިފާ ލޯރެންސް އެކީގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގެ ޝޫޓިން...

1 day ago

މިއީ ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ހަގު އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރު

1 week ago

"ފްރެންޑްސް" ގެ މެތިއު ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ

1 week ago

ޖޯނީ ޑެޕް ކުޅުނު ރޯލު މެޑްސް މިކެލްސަނަށް ދީފި