5 hours ago

ބޮލީވުޑާއި މުމްބާއީއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދީ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އޭނާ އަށް ރައްދުކޮށް، ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި...

4 hours ago

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

5 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

5 hours ago

1

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

5 hours ago

ކަންގަނާ އާއި އުރްމިލާ ހަނގުރާމައެއްގައި

1 day ago

1

މެޑޯނާ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރި

4 days ago

"ވޮންޑަ ވުމަން 1984" މިހާރު ޑިސެމްބަރަށް

6 days ago

"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

1 week ago

1

ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް