13 hours ago

12

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 hours ago

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ...

19 hours ago

1

މަދޫބާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނީ އިމްތިއާޒް

19 hours ago

ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަމީތާބް ބްރޭކެއް ނަގަނީ

19 hours ago

2

އަކްޝޭ އާއި ރޯހިތުގެ ގުޅުމަށް ރައްދު ދިނީ މަޖާ ގޮތަކަށް

19 hours ago

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި "ބިފޯ ވީ ގޯ" އަށް ފަހު، އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވެންސް ބުނެފި އެވެ.

2 days ago

2

ސްޓްރީމިންއާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

1 week ago

މެކަފީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ޒެކް އެފްރޮން

1 week ago

ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ ގުޗީ ފިލްމަށް ލޭޑީ ގާގާ