20 hours ago

2

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު އޭނާ ނުދަންނަ މީހަކު ނެތެވެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގައި އެލެކްސް ޕެރިޝްގެ ރޯލު އަދާކުރަން ފެށިފަހުން...

20 hours ago

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލު އާމިރު ޚާންގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ރިލީޒްކުރަން ކައިރިވެފައިވާއިރު ފިލްމުގެ ޚާއްސަ ޝޯތަކެއް އާމިރު އަންނަނީ އޭނާއަށް އެންމެ ޚާއްސަ މީހުންނަށް...

20 hours ago

ޝާހްރުކް މިހާރު ކުޅޭ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ ބައިވެރިވޭ

20 hours ago

2

ނާކާމިޔާބީ ދެކެ ވަރަށް ބިރުގަނޭ: ޕްރިޔަންކާ

1 day ago

4

"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ފުރަތަމަ ބެލީ އާމިރުގެ މަންމަ

20 hours ago

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކޮލިން ޕަވަލްގެ ބަޔޮޕިކެއްގައި އޭނާގެ ރޯލު ކުޅެން މޯގަން ފްރީމަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

3 days ago

"ދަ ކަރަންޓް ވޯ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ

5 days ago

އެކްޓިން އިން ރިޓަޔާ ކުރާކަށް ނޫޅެން: ޖޭމްސް

5 days ago

ވައިންސްޓީންއާ އެކު ބެން އެފްލެކްގެ ދުވަސް ވެސް ދަނީ؟