20 hours ago

1

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ތިބި ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ރިޝްމީ ރަމީޒަކީ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ވަރަށް ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. "14 ވިލޭރެ" އާއި "ލަވް ސްޓޯރީ" އަދި "ހިޔް ޔާރާ...

20 hours ago

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަކީ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. "ކައި ޕޯ ޗޭ" އިން ހިންދ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފް ވުމަށްފަހު ސުޝާންތު...

20 hours ago

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާނަށް ފާތިމާ ސަނާ ޝޭޚް؟

1 day ago

"ނަޗް ބަލިޔޭ 8"ގައި ޖަޖަކަށް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

2 days ago

ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2: އަކްޝޭގެ ކާމިޔާބީއެއް ނުހުއްޓުނު

20 hours ago

ފިލްމްތަކުގައި ޓޮމް ހޭންކްސް ނުކުޅޭ ރޯލެއް މިހާރު މަދު ވާނެ އެވެ. ބޭސްބޯލް މެނޭޖަރެއްގެ ރޯލުން ފެށިގެން ގޮސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލާ ހަމައަށް އޭނާ ވަނީ ފިލްމުތަކުގައި...

2 days ago

3

ބުރުގާ އެޅުމުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު: ލިންޒީ

4 days ago

ޕިޓާ ވަކިޔަސް މިއީ އަދިވެސް އާއިލާއެއް: ޖޮލީ

6 days ago

ކްލޫނީ އާއި އަމާލް އަށް ލިބެނީ ދެ ޖިންސްގެ ދެ ކުދިން