9 hours ago

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ މިހާރު އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

9 hours ago

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

9 hours ago

2

ރޫމީގެ ފިލްމުން ރިއާގެ ރޯލް އުންޏެއްނުކުރާނެ!

1 day ago

އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ވާނީ

1 day ago

ރާޖްގެ އާ ފިލްމުގައި ވަރުން އާއި ކިއާރާ

9 hours ago

1

ކްލެޒިކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލާންސްކީގެ 1974 ގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ޗައިނާޓައުން" ގެ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ...

9 hours ago

ހޮލީވުޑްގެ އާ ޖޯޑަކީ ކޫޕާ އާއި ޖެނިފާ؟

1 day ago

މާވެލްގެ ފިލްމެއް ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

2 days ago

ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ހުށަހަޅައިފި