17 hours ago

20

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް...

17 hours ago

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" ފްލޮޕްވުމުން ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޝާހްރުކް ޚާން ދީފި އެވެ.

17 hours ago

4

"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގައި ސަލްމާނާއި ހިޔަޅުގެ ހަނގުރާމަ

1 day ago

1

"ސުއި ދާގާ"ގައި ވަރުން އަކީ ފަހާ މީހެއް

1 day ago

6

ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކަމުން ދީޕިކާ ނޭވާ ނުލެވިފައި

17 hours ago

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

1 day ago

2

"އެލީޓާ" އަކީ އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫން

5 days ago

"ގޮޓީ" ފަސްވުމުން ޓްރަވޮލްޓާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

6 days ago

ބްރަޔަން ސިންގާގެ ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި