13 hours ago

14

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2ގެ ގަދަ 10 އާ ހަމައިން، ރީހާން އަހުމަދު ކަޓައި، މުބާރާތުގެ ގަދަ ނުވައެއް ރޭ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އަކްޝަރާ ހަސަން އަކީ ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިޔަޖެހި ސާރިކާ އާއި ކަމަލް ހަސަންގެ ދެ ދަރިންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރި އެވެ. އަކްޝަރާގެ...

21 hours ago

ބެލުންތެރިން ބުނަނީ އަނުޝްކާ މޮޅަސް "ފިލޯރީ" ފޫހިކަމަށް

21 hours ago

އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ދީޕިކާ އާއި ރަންބީރުގެ މަންމައަށް

1 day ago

ޝްރީދޭވީ އާއި ރަވީނާ "މަންމަ"ގެ ހަނގުރާމައަކަށް

21 hours ago

މިހާރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، ޑިޒްނީން އަނެއްކާ ވެސް، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ލައިވް އެކްޝަން...

1 day ago

1

ސްކޫލުގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

3 days ago

1

އޮސްކާ ހޯދި "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

4 days ago

"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ޑާކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖްވެއްޖެ