4 hours ago

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް އޮފް ރޯސެސް: ހޮވައިފި އެވެ.

3 hours ago

1

"ރަންގް ދެ ބަސަންތީ" އާއި "ބާގް މިލްކާ ބާގް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ޕްރަކާޝް މެހެރޭ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ފެނީ...

3 hours ago

"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ އުފަން ދުވަހު

3 hours ago

2

އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، "ކަސޯޓީ" މިރޭ

4 hours ago

ބަންގާޅުން އޮސްކާ އަށް އިރްފާންގެ ފިލްމެއް

4 hours ago

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް...

1 day ago

ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ރޮބަޓް ރެޑްފޯޑް

2 days ago

އިންޑިއާ އިން އޮސްކާ އަށް "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް"

3 days ago

ބާސްކެޓް ތަރި ލެބްރޮން ޖޭމްސް ވޯނާ ބްރޮސްގެ ފިލްމަކަށް