19 hours ago

3

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

20 hours ago

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް" ރިލީޒްކުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު މިހާރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ...

20 hours ago

3

ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާން ތައްޔާރުވަނީ

20 hours ago

ތައިމޫރު މައްސަލައިގައި ކަރީނާ އާއި ސައިފް އަރާރުން

1 day ago

ޖާންވީގެ ފިލްމަކަށް ވުރެ ޝްރީދޭވީ ބޭނުމީ ކައިވެނި

20 hours ago

1

ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ "ލިންކަން" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެގެން ތިން ފަހަރަށް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ޑޭ-ލުވިސް އެކްޓް ކުރުން...

1 day ago

ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

4 days ago

"އެނިމަލް ހައުސް" ގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން މަރުވެއްޖެ

5 days ago

"ރޮކީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން މަރުވެއްޖެ