18 hours ago

4

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ...

10 hours ago

2

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމާގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 hours ago

1

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

18 hours ago

4

އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ ވަރިވީ؟

1 day ago

1

ތާރާ އާއި އާދާރްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

18 hours ago

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

3 days ago

ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

5 days ago

ޕްރިޔަންކާގެ "ވައިޓް ޓައިގާ" އިން މަންޒަރުތަކެއް

5 days ago

އީލޮން މަސްކަށް ސީރީޒެއް ހަދަނީ