4 hours ago

ޝާހީން ބަޓް މަޝްހޫރީ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ ދައްތަގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޝާހީނަކީ މަހޭޝް ބަޓާއި ބަތަލާ ސޯނީ ރާޒްދާންގެ ދެ އަންހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. އާއިލާގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅުނަސް،...

4 hours ago

2

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ދަރިފުޅު ވިއާން ރާޖްކުންދްރާގެ ހަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބޭ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ބެހި ކާ...

4 hours ago

ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އިރްފާން އާ ފިލްމަކަށް

4 hours ago

އާލިއާގެ ދައްތަ ޝާހީން ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ފޮތެއް ލިޔަނީ

1 day ago

ނިތޭޝްގެ އާ ފިލްމް 2019 ގެ އޮގަސްޓްގައި

21 hours ago

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ...

1 day ago

ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

1 day ago

"ބޮންޑް 25" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑެނީ ބޮޔެލް

1 day ago

2

މޯގަން ފްރީމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި