13 hours ago

1

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރަކަށް ފިލްމުތަކުން މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނުލިބި އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭތީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން އޭނާ އަށް ސާބަސް ދީފި އެވެ.

1 day ago

22

ހީ

13 hours ago

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" ޓައިވާނުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 hours ago

ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް ސަލްމާނާއި އާލިއާ

13 hours ago

އަޖޭގެ "ބޫޖް" އަށް ޕަރިނީތީ އާއި ސޮނާކްޝީ

13 hours ago

6

ޕްރިޔަންކާ ބުނަނީ ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް

13 hours ago

6

އެއްވެސް ވަރަކަށް ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން ބަލައިފި ނަމަ އޭނާއަކީ ފުރިހަމަ އަންބަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

1 day ago

ޖެކީ ޗެން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް

1 day ago

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

3 days ago

"ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު