23 hours ago

މި އަހަރު ބޭއްވި 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިލީ އައިލިޝް ފަސް އެވޯޑާ އެކު ވިދާލައިފި އެވެ.

23 hours ago

އެކި ދާއިރާތަކުން ގައުމަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތައްކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް މި އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާ އިން...

23 hours ago

ޝާހްރުކަށް ފިލްމެއް ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

23 hours ago

"ބައްޗަން ޕާންޑޭ" އަންނަ އަހަރު؛ އަކްޝޭ ތަފާތު

1 day ago

1

ބިގް ބޮސް 13: މި ފަހަރު ބޭރުވީ ޝިފާލީ

23 hours ago

މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން ޑިޒްނީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

1 day ago

"އެނަކޮންޑާ" އަލުން ހަދަނީ

1 day ago

3

"ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް

3 days ago

6

ޕަމޭލާ ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި