57 minutes ago

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ފަހު ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުން ވަނީ ގިނަ ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވަނީ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި...

1 hour ago

ދުއްތުރާ

54 minutes ago

ރާކޭޝް ރޯޝަން އުފައްދާ ހުރިހާ ފިލްމެއްގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން އެކަނި ބައިވެރިކުރަނީ ކީއްވެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 25 ގައި...

57 minutes ago

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ހުމާ ގުރޭޝީ ވެސް ހޮލީވުޑަށް

1 day ago

1

ކަރީނާގެ އެނބުރި އައުން ލަހެއް ނުވާނެ

1 day ago

9

ކަރީނާއާ ޖެހުނީ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް: ކަރަން

57 minutes ago

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ފަހު ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުން ވަނީ ގިނަ ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ހޮލީވުޑް...

14 hours ago

3

ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން އިސްލާމްވީތަ؟

6 days ago

"ބޭވޮޗް" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި

1 week ago

1

ގޯލްޑެން ގްލޯބްގައި "ލާ ލާ ލޭންޑް" ވިދާލައިފި