54 minutes ago

މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލޯބިވެރިޔާ މިހީކާ ބަޖާޖާ އެންގޭޖްވި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ރާނާ ދަގޫބަތީގެ ކައިވެނި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

41 minutes ago

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ނިންމާލައިފި އެވެ.

54 minutes ago

ރާނާގެ ކައިވެނި އޮގަސްޓް 8 ގައި

59 minutes ago

ދޮގު ޚަބަރަކާ ހެދި އަކްޝޭ ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފާނެ

1 day ago

1

ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ގޯހެއްނޫން: އަމީތާބް

44 minutes ago

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެކްޝަން-އެޑްވެންޗާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ސޮނިކް ދަ ހެޖްހޮގް" ގެ ދެވަނަ ބައެެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

47 minutes ago

އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން: ޕަމެލާ

4 days ago

އައިއެސްއެސްގައި ޝޫޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

4 days ago

1

ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހި ޖޭލޯ ހިތް ހަލާކުވެފައި