1 day ago

1

ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގައި ކިޔައި އުޅުނީ މިސާލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް އެތައް އަހަރެއްވެ ދެ ދަރިން ވެސް ލިބުނު ފަހުން މި ދެ...

1 day ago

1

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރަކީ...

1 day ago

2

އާމިރުގެ ފިލްމަށް ފާތިމާ ހޮވީ ރަނގަޅަށް: ކިރަން

1 day ago

1

ދަރިންނަށްޓަކައި ރިތިކް އާއި ސުޒާން އަލުން ގުޅެނީ؟

2 days ago

1

ސަނީގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ފަށައިފި

1 day ago

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއް ފިލްމަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ޖަސްޓިސް ލީގް" އެވެ.

1 day ago

1

ނެއޯމީ ވަޓްސް އަދިވެސް ހުސްހަށިބަޔަށް

1 day ago

7

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ

2 days ago

3

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޮކް ނިކުންނަނީ؟