1 hour ago

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު އުޅެނީ އެއް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށް...

1 hour ago

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ...

1 hour ago

އަމީތާބާ އެކު ކުޅެން އޮތް ފިލްމު ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލައިފި

1 hour ago

ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

1 day ago

ކްރިސްގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

1 hour ago

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި...

1 day ago

ކްރިސްގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

1 day ago

1

އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

2 days ago

މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު