22 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ކައިވެނީގެ ދެ ފޮޓޯއެއް އެންމެ ފަހުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ކައިވެނީގެ ދެ ފޮޓޯއެއް އެންމެ ފަހުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

1 day ago

ޓީވީ ބަތަލާ އާޝްކާ ރާއްޖޭގައި

1 day ago

ވިދިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

1 day ago

1

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

22 hours ago

ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް އާއި ޑެވިއަސް މެއިޑްސް ފަދަ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އީވާ ލޮންގޯރިއާ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 hours ago

1

ނިކޯލް ކިޑްމަން އާއި ހިއު ގްރާންޓްގެ ސީރީޒެއް

1 day ago

ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް އެލްބާގެ ދަރިފުޅު

2 days ago

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި