23 hours ago

1

ދާދިފަހުން ރިލީޒްކުރި "ރާބްތާ" ގެ ޓްރެއިލާ ބެލި މީހުންނަށް ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފާހަގަ ކުރެވުނު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އެ ޓްރެއިލާގައި ފެނުނީ މަދު ސިކުންތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިފަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެ އެވެ. އޭނާ ފެންނަނީ 324...

1 day ago

1

މަނާރަތު

23 hours ago

ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރު" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

23 hours ago

1

"ރާބްތާ"ގައި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯގެ ސިފަ ބަދަލުވެފައި

1 day ago

ދީނާނާތު މަންގޭޝްކަރް އެވޯޑު އާމިރު ޚާނަށް ލިބިއްޖެ

1 day ago

ސޯހާ އާއި ކުނާލް ކޭމޫ އަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

23 hours ago

ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "އެވެޓާ" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިއްބައި، އެހެން ނުވާނެކަން ދާދި ފަހުން ވަނީ...

3 days ago

"އަލާއްދިން"ގެ ޖިންނިއަކަށް ވާނީ ވިލް ސުމިތު

5 days ago

ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ބުދަ ދުވަހު ދައްކަނީ

5 days ago

ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމަކުން