ކުޅިވަރު / ޔޫރޯ 2020

ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ޖަރުމަން އުންމީދު އާކޮށްފި

ޖަރުމަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ --- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް (ޖޫން 19) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލްގެ މައްޗަށް 4-2 އިން ކުރިހޯދައި، ޖަރުމަން ޔޫރޯގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

ޖަރުމަން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި، ފްރާންސް އަތުން ބަލިވުމުން، މިރޭ ޕޯޗްގަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވުން ޖަރުމަނަށް އޮތީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ.

މެޗު ފެށިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނަށް ލީޑު ނެގުނު ކަމަށް ހީކޮށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުވެސް ކުރި އެވެ. ޖަރުމަނުން ނެގި ހުރަހުން ރޮބިން ގޯސަންސް ލަނޑު ޖަހައި ދިނެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ބެލުމުން އެނގުނީ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޖަރުމަންގެ ތޯމަސް މުލާގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕޯޗްގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނެވެ. ޖަރުމަނުން ނެގި ކޯނަރު ކްލިއާކޮށް އެ ބޯޅަ ހޯދީ ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެވެ. ރޮނާލްޑޯވެސް ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ދުވެފައި، ޖަރުމަންގެ ގޯލާ ހަމައަށް ދިޔަ އެވެ. ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބޯޅަ ދިނީ ޑިއޭގޯ ޖޯޓާ އަށެވެ. އޭރު ރޮނާލްޑޯ ހުހަށް އޭރިއާގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ޖަރުމަންގެ ކީޕަރު މެނައުލް ނޯޔާ ބޯޅައަށް އަރަން ފެށުމުން ޖޯޓާ ބޯޅަ ޕާސްކޮށްލީ ގޯލް ކުރިމައްޗަށެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލުގެ ތެރެއަަށް ބޯޅަ ވައްދައިލައިފަ އެވެ.

ޕޯޗްގަލް އަށް ލީޑު ހިފަހައްޓާލެވުނީ 20 މިނެޓެއް ހާއިރު އެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓްގައި ގޯސެންސް އޭރިއާ ތެރެއަށް ނަގައިދިން ބޯޅަ އަށް ކައި ހަވާޓްޒް އެރި ނަމަވެސް، އެ ބޯޅަ ގޯލްގެ ތެރެއަށް ވަނީ ޕޯޗްގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ރުބެން ޑިއާޒް ފައިގައި ޖެހިފަ އެވެ. އެހެންވެ އެ ގޯލް ގުނައިފައި ވަނީ ޑިއާޒް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޖަރުމަންގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ގޯސެންސް --- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އޭގެ ހަތަރު މިނެޓް ފަހުން ޖަރުމަން ކޮޅަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރިގެން ދިޔައީ ވެސް ޕޯޗްގަލްގެ ރަފައެލް ގުރޭރޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑަކުންނެވެ. ހަވަޓްޒް ނެގި ހުރަސް ޕޯޗްގަލްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރޭގައި ހުރި ޖޯޝުއާ ކިމިޗަށް ލިބުނަ ނުދޭން ގުރޭރޯ މަސައްކަތް ކުރީ ބޯޅަ ކްލިއާ ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ޖެހި ބޯޅަ ވަނީ އަމިއްލަ ގޯލްގެ ތެރެއަށެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖަރުމަންގެ ހަމަލާތައް ފެނުނީ މާ ނުރައްކާ ކޮށެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީ ކޮޅު ޖަރުމަނުން ދެ ލަނޑު ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ފުޅާ ކުރި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 51 ވަނަ މިނެޓްގައި ހަވަޓްޒް ކާމިޔާބު ކުރީ ގޯސެން ދިން ބޯޅައިންނެވެ. ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު 60 ވަނަ މިނެޓްގައި ގޯސެންސް ކާމިޔާބު ކުރީ ކިމިޗް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައިންނެވެ.

އޭގެ ހަތް މިނެޓް ފަހުން ޕޯޗްގަލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖޯޓާ ކާމިޔާބު ކުރީ ގޯލް ލައިން މަތީގައި ހުރެފައި ރޮނާލްޑޯ ދިން ބޯޅަ ގޯލްގެ ތެރެއަށް ވައްދަލައިގެންނެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 5 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 60%
icon sad icon sad 20%
icon angry icon angry 20%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރެކޯޑު ބިންދި

20 June 2021

ރޮނާލްޑޯ ފައިގަ ކިތައް ބޯޅަތަ ޖެހުނީ! ނަސީބު ގަދަކަމުން ރެކޯޑު ހެދޭ މީހެއް އެއީ. ރޮނާލްޑޯގެ ކުޅުމެކޭ ޔޫރޯގެ އެންމެ އާދައިގެ ޓީމެއްގެ މަޝްހޫރުކަމެއް ނެތް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުޅުމެކޭ ނެތް ތަފާތެއް. މީހަކު އައިސް އަގަޔަށް ލަވާފަ ދިރުވާލާށޭ ބުނީމަ އެ ހެދުނީ ރެކޯޑު. ދެން އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ރެފުރީ ކައިރީ ބޮޑާ ހޭކުން

The name is already taken The name is available. Register?

ރެކޯޑު ލިޔާ ކުއްޖާ

20 June 2021

ބޮޑާލްޑޯގެ ފަޔަށް ބޯޅަ ވައްޓާލީމަ އެއީ ގޯލެއް.ރޭގަ ވެސް ނެގި ޕްލޭޔާ އޮފް ދަ މެޗް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

20 June 2021

މަރުހަބާ ޖަރުމަން.ޔޫރޯގެ ކްލެސިކް މެޗެއް.މިއަދުގެ 21 އަހަރުގެ އެއްވެސް ޒުވާނަކަށް އަދި ފެނިފަ ނުވާނެ ޕޯޗުގަލް އަށް ޖަރުމަން ބަލިކުރެވުނު މަންޒަރު.އުއްމީދަކީ ގްރޫޕް ފަހު މެޗް ވެސް ޖަރުމަނު ކާމިޔާބް ކުރުން.ވ.ވެދުން ÷

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮހުއްތު ބެ

19 June 2021

ވަރުގަދަ ޖަރުމަނެއްނު! ރޮނާލްޑޯ ކޮބާ؟ ރެކޯރްޑް ހެދުން ނޫން އެހހެންކަމެއް ނުކުރެވޭ. ކުޅެވޭ ވަރަށް ވުރެ މުސްކުޅިވެއްޖެ. ދެންމިއޮތީ ރެކޯޑު. ގޯލާ އެ ސެންޓިމީޓަރުކައިިރީގަ ބޯޅަ އޮތިއްޔާ ފިރުމާލިޔަސް ވަންނާނެ. މަށަށްވެސް އެކަހަލަ ގޯލު ޖެހޭނެ. ރެކޯޑުވެސް ހިމެނެނީ އޭނަ ޔަންގް އިރު ޖެހި ދެ ގޯލާ އެއްކޮށް. އޭނަވެސް ކުޅެވުނު އިރު މޮޅަށް ކުޅުނު. މިހާރު ބުންވަރެއް ނެތް. ޤަބޫލު ކޔރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އިންްސާނާ މުސްކުޅިވާނެކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ލޫމް

19 June 2021

އަދިވެސް ބުނެވޭނީ ރޮނާލްޑޯ ވަރެއް ހަމަ ނެތޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެހެހެހްއ2

20 June 2021

އާން ކަލޯ ޖަހާށޭ ކިޔާފަ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލެއް ކުރިމަތިން ބޯޅަ ދިނީމަ ޖެހުނުކަން ފިޔަވާ އިތުރު ކަމެއް ނުފެނެ.. ދެން އެސިސްޓު ނުކިޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454