5 months ago

14

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 hours ago

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 24) - ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ކުޅުންތެރިންގެ ވޯޓުން ހޮވާ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޗެލްސީ އަށް ކުޅޭ...

20 hours ago

2

ޕެލަސް އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

20 hours ago

3

އާސެނަލް 20 ވަނަ ފައިނަލަށް: ރެކޯޑެއް!

20 hours ago

20

މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑުން ބާސާ އެއް ވަނަ އަށް

5 hours ago

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

9 hours ago

3

ޝަވީދާއި މަރުޒޫގަށް އޮޓޯމެޓިކުން މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެ

10 hours ago

11

އަޔަންމެން ރެކޯޑް މުގުރާލަން އާތިފް ނުކުންނަނީ

17 hours ago

5

މިހާރު އެ އޮތީ އަސްލު ނިއު ރޭޑިއަންޓް: ނިޒާމްބެ