22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ކާޑިފް ކުޅުންތެރިޔާ ދަތުރުކުރި ޖެޓް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޖެނުއަރީ 22) - ދާދި ފަހުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކާޑިފް ސިޓީ އަށް ސޮއިކުރި އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާ، އެ ކްލަބާ ގުޅެން ވޭލްސްގެ ކާޑިފަށް ދަތުރުކުރި ޕްރައިވެޓް ޖެޓް...

January 22, 2019
ދެ ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ ލޮރެންޒޯ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
މިލްނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކީ ކުޑައިރުގެ ޓީޗަރު

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 21) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 4-3 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ޖޭމްސް މިލްނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި...

January 21, 2019
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އަލްމާ އާއި ލޮރެންޒޯ މޮޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ފެށި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 4
ޔުނައިޓެޑުން އެތުލެޓިކޯގެ ޑިރެކްޓަރަށް ޝައުގުވެރިވޭ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމް ފުރުވަން، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު އަންދްރޭ ބާޓާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 20, 2019
ޕީއެސްޖީ އަށް ރެކޯޑް މޮޅެއް

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 20) – ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ ގުއިންގެމްޕް އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ޕާކް ޑި ޕްރިންސެސް ސްޓޭޑިއަމުގައި އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވި މެޗުގެ ރެކޯޑް...

January 20, 2019 12
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 20) – ޗެލްސީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނަތީޖާ ފެންނަ މުހިއްމު މުބާރާތެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަށް ވަނަ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، މި މުބާރާތް ފާހަގަކުރެވެނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިހާތަނަށް ފެށި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާތަކެއް ކޮށްފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
ސުޒޭން ގްރީންސްޓްރީޓްސްގައި މަޑުކޮށްފި

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން އަލީ ސުޒޭން ނިންމައިފި އެވެ.

January 17, 2019 4
ކުޑަހުސެންގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން ޗެލެންޖަކާ އެކު!

އޭނާ 1989 ވަނަ އަހަރު ހެދި މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާނުލެވި ދުވަސްވާތީ، އެކަން ކުރުވަން ހިތްވަރުދޭން ވެގެން ހެދި ގޮތަކީ އެ ރެކޯޑް މުގުރާލާ ދުވުންތެރިއަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 7
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަން މާޗު މަހު ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުވުމުގެ އިވެންޓެއް އަންނަ މާޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ރާވައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 8
ލީގު ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު ނިޒާމްބެ ޓީސީން ވަކިވެއްޖެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުމުން، އެ ކްލަބުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި މަޑުނުކުރާ ގޮތަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއް ވަނަ ކޯޗު ކޯޗު...

January 15, 2019 8
އިންޑިއާ ކަޓައި، ކޯޗު އިސްތިއުފާދީފި

އޭޝިއަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ތައިލެންޑް 4-1 އިން ބަލިކޮށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް ހޯދި އިންޑިއާ ޓީމު ފަހު ދެ މެޗުން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުން ކޯޗު ސްޓެފަން...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 9
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ހާނިމް، މުފާ އަދި ޝާފިއު

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެކްސްކޯ) އިން ވަކިކުރި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެ ތިން މަގާމަށް މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮއްކީ) އާއި އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހާނިމް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 7
"އަތޮޅުތަކަށް ފުޓްބޯޅަ ފުޅާކުރުމުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިކުރޭ"

އަތޮޅުތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އެފްއޭއެމުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް ލަސް ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް ހެދި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރޭ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

މެލްބަން (ޖެނުއަރީ 11) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަރަށް އަވަހަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ކްލަބްތައް ހަރުދަނާނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް!

ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާ އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި އެންމެ ބިޔަ މަސައްކަތަކީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމެވެ....

January 10, 2019 3
ޗެލްސީން ފޯވާޑެއް ހޯދުން އަވަސްކުރަން ސާރީ އަންގައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ފޯވާޑެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެ ކްލަބްގެ ބޯޑަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
އައިއޯއައިޖީގައި އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒު ފަސް މެޑެއްޔަށް

މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒަކީ މަދުވެގެން ފަސް މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް...

January 09, 2019 10
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށާ ގޮތަށް، ކްލަބްތަކުގެ ތާއީދާ އެކު ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ހަފުތާގައި ކަލަންޑަރު ނެރޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 2
އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވުމުން ތައިލެންޑް ކޯޗު ވަކިކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޑިއާ އަތުން 4-1 އިން ތައިލެންޑް ބަލިވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮވަން ރަޔެވަޗް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2019 2
ޝަރަފްގެ ވިސްނުން ދިގު މުއްދަތުގެ ކާމިޔާބީތަކަށް

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލުމުގެ ވިސްނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ދިގު މުއްދަތުގައި މައިދާނުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދަން ކަމަށް މޮރޮކޯގައި ތަމްރީން...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ޗެލްސީގެ އަމާޒު ކަވާނީ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) – ފޯވާޑެއް ހޯދަން ޗެލްސީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޕީއެސްޖީގެ އުގުރުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2019 2
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 7
ރަމްސޭގެ ބަދަލުގައި އާސެނަލަށް ކެދީރާ؟

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 5) - މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ވޭލްސް މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އާސެނަލަށް ސެމީ ކެދީރާ ދޭން ޔުވެންޓަސް އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

January 05, 2019 4
ބާސެލޯނާއާ މެދު ރިވާލްޑޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 5) - ބާސެލޯނާ އިން މުސްތަގުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭ މިންވަރު...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 1
އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާނީ ކާކު؟

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) – އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓެއް އެ ކްލަބުން އެކުލަވާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2019
ވިޔަރެއާލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ

ވިޔަރެއާލް (ޖެނުއަރީ 4) – ވިޔަރެއާލާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

January 04, 2019 2
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލީގުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 4) – ލިވަޕޫލް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެ ޓީމުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު...