3 months ago

13

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 hours ago

1

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 26) - ބާސެލޯނާ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ނުކުންނަ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ...

10 hours ago

އަންޗެލޮޓީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

10 hours ago

ފައިނަލެއްގައި ޕްރެޝަރު އޮންނާނީ ބޮޑު ކްލަބަށް: މޮރީނިއޯ

12 hours ago

ޗެލްސީ އަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

8 hours ago

3

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވީ ނަމަވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮންނާނީ ސައިޒުގައި ކަމަށާއި މާޒިޔާ އާއި ނިއު...

8 hours ago

ޒާހިރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު ކާމިޔާބު އިވެންޓެއް

10 hours ago

5

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް ވަންލީ؟

12 hours ago

އެމްބީއޭ ކަޕުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ސައިކްލޯން އަށް