24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 1
ދުބާއީ މެރެތަންގައި އިއްތި އާއި މޯޑަށް ކުރިއެރުން

ސްޓެންޑަޑް ޗާޓަޑް ދުބާއީ މެރެތަންގައި މިއަދު 3 ގަޑި 37 މިނެޓުން ދުވެ އައިޝަތު ރިޝްމާ (އިއްތި) ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު އަންހެން މެރެތަން ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދިއިރު...

January 24, 2020
މާޒިޔާ އަށް ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އޭޝިއާ ކަޕް ކޮލިފައިން އަށް ކްރިކެޓް ޓީމު ތައްޔާރުވަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި، އޭޝިއާ ކަޕް މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

January 23, 2020 1
ދުނިޔޭގެ ޓީޓީގެ ރައީސްގެ ތައުރީފާއި ހިތްވަރު ރާއްޖެއަށް

ޗުއްޓީއަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) ގެ ރައީސް ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް ވައިކަޓް ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 7
ބެޑްމިންޓަނުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާއްވާ ގޮތަށް...

January 22, 2020 7
ޔޫތު ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި

އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ބިދޭސީ ކޯޗާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ޓްރެއިިނިން ކުރިއަށް

ސާބިއާގެ ކޯޗު ކިޔަޗް ރަޑޯވަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

January 21, 2020
އެމްބާޕޭގެ އުއްމީދަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔޫރޯ އަދި އޮލިމްޕިކްސް

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 21) – ޕީއެސްޖީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ފްރާންސަށް މި އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ތަށްޓާއި އޮލިމްޕިކްސްގެ ރަން މެޑަލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގެ ހުވަފެން...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން 7-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2020 13
ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކެންސަލް

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ އަށް ހާއްސަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައެޅި ބުރު ނުބާއްވާ ގޮތަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް)...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 13
މާޒިޔާ، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް 5-1 އިން ބަލިކޮށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

January 19, 2020 2
ދިއްގަރުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ އެއް ހުޅުވައިފި

މ. ދިއްގަރަށް ނިސްބަތްވާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ރަށުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ފުޓްބޯޅަ އެކެޑެމީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ޓީސީން މިހާރު ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ: ޝާޒްލީ

މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޓީމުން ޝަކުވާނުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

January 18, 2020 2
ޔަންގް އިންޓަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މެގުއާ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

January 18, 2020
ސިޓީގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 18) – އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބްރެޒިލްގެ މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީން ފުރުސަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖެނުއަރީ 17) - ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 14
ޖުދާންގެ އަމާޒު ވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް؟

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަށް ދެން އޮތް ޗައިނާ، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އާދަޔާހިލާފު...

January 16, 2020 1
އެފްރިކަން ކަޕް ތާރީހަށް ބަަދަލެއް، ޔޫރަޕަށް މާޔޫސްކަން

ޔައުންޑޭ، ކެމަރޫން (ޖެނުއަރީ 16) - އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކުޅޭ ތާރީހަށް ބަދަލުގެނައުމާ އެކު އަނެއްކާ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
އާ ކޯޗެއް ގެނައުމުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 15) - އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ދުރުކޮށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެންއާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ކަންތައްތައްކުރި ގޮތާ މެދު...

January 15, 2020 1
ގައުމީ އަންހެން މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ އަށް އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އިން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށް އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2020
އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކުޅޭނަން: ގޭލް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) – އުމުރުން 45 އަހަރު ވަންދެން ކްރިކެޓް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ޓްވެންޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވެސް ކުޅެން ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެސްޓް އިންޑީޒްގެ ބެޓްސްމަން ކްރިސް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
ނިޒާމްބްގެ ބަދަލުގައި ސައިފުގެ ކޯޗަކަށް މަމިޗް

ރާއްޖޭގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ގެ ބަދަލުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިންގެ ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑްރާގޯ މަމިޗް...

January 13, 2020
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެ ޓީމުން މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެންނަން...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަށް ދެ ވަނައިގައި ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދެ ވަނައިގައި ފަސް...

January 12, 2020 13
އެފްއޭއެމަށް ވުރެ ވިކްޓްރީ ދޮށި، ކްލަބް ދެމި އޮންނާނެ

ވިކްޓްރީ އަކީ އެފްއޭއެމް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ މާކުރިން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ކްލަބެއް ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކްލަބް އެއް ވަނަ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 1
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކަރުދާސް އެނދު

މި އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް އާއި ޕެރައޮލިމްޕިކްސްގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކާޑްބޯޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެނދުތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
ޗޯޓު އާއި ޓޮޝީކީ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ކްލަބް އީގަލްސް އިން ށ. ފޯކައިދޫ އަށް ކުޅުނު ޒުވާން ފޯވާޑް ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު) އާއި ފ. ނިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅުނު ޖަޕާނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޮޝީކީ އޮކަމޯޓޯ (ޓޮޝީ)ގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

January 10, 2020 7
ދަގަނޑޭ އަލުން ޓީސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 4
އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ހަ ޓީމާ އެކު ފަހު ބުރު ކުޅެން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ދެ ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެންމެ ހަ ޓީމު...

January 09, 2020 2
ސުޒޭނުގެ ބަސް: "ލީގުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރޭ!"

އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގަވާއިދުގައި އޮތް ގޮތަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 11
"ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ"

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 08, 2020 8
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މި އަހަރު ފެންނާނެ: މަހުލޫފް

މިދިޔަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ އިން ފާހަގަކޮށްލެވޭހާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރި އަހަރެއް ކަމަށާއި އޭގެ މޭވާ މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ޔޫތު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
އާސެނަލްގެ ވަޒީފާ ފަސޭހަނުވާނެކަން އެނގޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) - އާސެނަލާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް މިއީ ފަސޭހަ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2020
ޑި ރޮސީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 7) – އާޖެންޓީނާގެ ގަދަބާރު ބޮކާ ޖޫނިއާސްއާ މީގެ ހަޔެއްކަ މަސް ކުރިން ގުޅުނު އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިއަލް ޑި ރޮސީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 4
ޓީސީ ދޫކޮށް ސާމިރު ވެސް މާޒިޔާ އަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި ފަަހަކަށް އައިސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި މުހައްމަދު ސާމިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2020 1
މޮރީނިއޯ އަށް މި ފަހަރު ގޯސްވީ ބޯޅަ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކުޅެނީ ރަނގަޅު ބޯޅައަަކުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.