11 hours ago

3

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ ލީޑަޝިޕުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރާނެ އެއް ކަމަކީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން ހޯމް އެންޑް އަވޭ ސިސްޓަމަށް ކުރިއަށް...

11 hours ago

7

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ...

12 hours ago

4

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

1 day ago

3

ލީގު ޔަގީންވި ކަމަށް ދުށުމަކީ ކުށްހީއެއް: ޒިދާން

1 day ago

3

ހުރިހާ ފަހަރަކު މޮޅެއް ނުވެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

9 hours ago

1

ޖަރުމަނުގެ ލިޕްޒިގު ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް (އައިސީސީ)ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 hours ago

11

"އެފްއޭއެމްގެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ބެލޭނެކަމަށް ނުދެކެން"

11 hours ago

3

2023 ގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް!

1 day ago

21

އެފްއޭ އިންތިހާބު ބޭއްވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: އާޒިމް