22 މެއި

May 22, 2019 3
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ބޮޑުހީނާ އައްޔަންކޮށްފި

އަލީ އުމަރު ފުރުއްވަމުން އައި ސްޕޯޓްސްގެ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) މިއަދު، ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު...

May 22, 2019 8
އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިން އެހީ ރާއްޖެ އަށް!

އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާން ކްރިކެޓް ޓީމު ގެންއުޅުނު ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ވެސް ގެންއުޅެ، ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު...

21 މެއި

May 21, 2019 2
ސިޔާސީ ކަމަކާ ހެދި މިކިތާރްޔަނަށް ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 21) - އަޒަރުބައިޖާނުގައި އޮންނަ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް...

May 21, 2019 12
ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މަސައްކަތަށް ކުއީން ވަހީދުގެ ތާއީދު

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕުން އިސް ނަގައިގެން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި ކްލަބުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ކުއީން...

20 މެއި

May 20, 2019 1
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ލައިސަންސްއާ ގުޅިފައި

ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުން އައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސީދާ ޖާގަ ދިފާއުކުރާނަމަ މި އަހަރު ހުރިހާ ކްލަބްތަކުން ވެސް އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް...

May 20, 2019 18
ވޮލީގެ އާ ލޯގޯއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވައި، އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް...

19 މެއި

May 19, 2019 3
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފަހަތުން އަރައި އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

May 19, 2019
ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
އެލެގްރީ ޔުވެންޓަސް އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި

ޓިއުރިން، ޔުވެންޓަސް (މެއި 17) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި މެކްސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 2
އިންޑިއާގެ ކޯޗަކަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ސްޓިމަކް ހަމަޖައްސައިފި

ހުސްވެފައިވާ އިންޑިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ގައުމީ ޓީމަށް މީގެ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން އީގޯ ސްޓިމަކް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 16, 2019 1
ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ބާއްވާނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނީ މުޅި ރާއްޖެ އޭގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވެވޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 30
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެއްޖެ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން މިއަދަކީ، ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ގަލޮޅު ދަނޑު އެންމެ ފަހުން ފުރުނު ދުވަހެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މެލޭޝިއާގެ ސެލަންގޯ އަތުން 2-0 އިން ނިއު...

May 15, 2019 2
ކްރޫސް، ބޭލް އަދި އިސްކޯ ގަންނަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 15) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ...

14 މެއި

May 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މެއި 14) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
އޭޝިއަން ހޯޕްސް މުބާރާތުން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައި އެ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތަކުން ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފާ އެކު، ދުނިޔޭގެ ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 32
ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެން ދިޔަ، ތަށި ހޯދުމުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ރޭހުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއް...

May 12, 2019 6
ދީމާ އޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 30
ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ސިޑިބަރިއަކާއި ފާހާނާތަކާ އެކު ފެންވަރާ ތަނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 11, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭގެ އަމާޒަކީ ގަދަ ހަތަރެއް: އިންމަ

މި އަހަރު މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭގެ އަމާޒަކީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 1
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގެ ދައުވަތު ފޯކައިދޫ އަށް

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން، މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަން ތ. ތިމަރަފުށްޓަށް ލިބުނު ފުރުސަތު...

May 09, 2019 2
އޭއެފްސީ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފަށާ އޭއެފްސީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 5
އީގަލްސް ދޫކޮށް ބަކާ ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް

ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ކްލަބް އީގަލްސް ދޫކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 08, 2019 2
ވިކްޓަރީ-އޭދަފުށި މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އޭދަފުށްޓާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މިއަދު...

07 މެއި

May 07, 2019 13
ޒަޔާން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޒަޔާން ޒަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

May 07, 2019 11
ބަދަލުތަކާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އަންނަ މަހު

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 4
ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނީ ދުވުން ވަރަށް ކާމިޔާބު

ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި "އެމް.އެޒް.އެން މޯލްޑިވްސް ރަން" ގެ ދެ މަގުސަދު ވެސް ހާސިލްވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ބައްޕަ ކަމަށްވާ މަރްހޫމް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމާއި، އޭނާ އާލާކުރެއްވި ކުޅިވަރުގެ ވާދައިގެ ރޫހު، ފެނިގެންދާ ފަދަ ދުވުމުގެ ރޭހެއް ބޭއްވުމެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ސީޒަން އޯޕަނިންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިބޫ އާއި ޖާއްޓެ އަށް

އަހަރުތަކަށް ފަހު މާލޭ ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގައި ބޭއްވި ރާޅާއެޅުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރާޅު ސީޒަން އޯޕަނިންގެ ޝޯޓްބޯޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސެއިން އަރީފް (އިބޫ) އަދި...

May 05, 2019
ލީގަށް ވާދަކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 5) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަލުން ލީގަށް ވާދަކުރާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ފަރުވާކުޑަކޮށްލައިފިނަމަ ޓީމު އިތުރަށް ފަހަތަށް ވެއްޓުމުގެ...

04 މެއި

May 04, 2019 5
ނިޒާމްބެ އޭއެފްސީ އޭ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ތަޖުރިބާކާރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ އޭ ލައިސަންސް ކޯޗިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2019 2
ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ކްލޮޕަށް މަންޗިނީގެ މެސެޖެއް

މިލާން (މެއި 4) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަނީ ހޯދާ ތަށީގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ލިބުނަސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލްނުވާނެ...