22 މާޗް

March 22, 2019 1
ޝިޔާނާ ކޯޗިންގެ މަތީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން (އެމްއޯސީ) އިން ހޯދައިދިން ފުރުސަތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އާމިނަތު ޝިޔާނާ ބައިނަލްއަގްވާމީ...

March 22, 2019
ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން...

21 މާޗް

March 21, 2019 17
ފޭދޫ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މިދިޔަ އަހަރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

March 21, 2019 7
ޓީޓީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށް އިންޑިއާ އެކެޑެމީއެއްގެ އެހީ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީޓީ އެކަޑަމީ...

20 މާޗް

March 20, 2019 4
ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ ވެސް މާޒިޔާގައި މަޑުކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) ވެސް މާޒިޔާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ...

March 20, 2019 2
ކަލަންޑަރަށް ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، މިމަހު ފައިނަލްވާނެ

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލަބްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާ އެކު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލަންޑަރު ހަދައި...

19 މާޗް

March 19, 2019
ޓީޓީ ހޯލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، އައިއޯއައިޖީގެ ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލަށް ޖާގަ އާއި ވަސީލަތްތަކުން ބަދަލު ގެނެސް އަލުން އިއްޔެ ހުޅުވައި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް...

March 19, 2019
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ނިއު ނޭޝަންސް ބައިން ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެއްޔެއް

އަބޫ ދާބީގައި ކުރިއަށްދާ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ނިއު ނޭޝަންސް ކެޓަގަރީގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ޝިފްނާ އިބްރާހިމް ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 18
އިންޑިއާ އިން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2019 6
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު، އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުއްމީދު އާވެއްޖެކަމަށް...

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ކޮލިފިކޭޝަނަށް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2019 2
ޔޫތު އެތުލެޓިކްސްގައި މުންތަގިމް ރެފްރީކަންކޮށްފި

ހޮންކޮންގުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގިނަ އިވެންޓްތަކެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަހުމަދު މުންތަގިމް ރެފްރީކަންކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 14
އޭދަފުށީގައި އެޅި މަތީ ފެންވަރުގެ ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ބ. އޭދަފުށިން މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް އެ ރަށުގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ނުވެ އޮތް ކަމަކީ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު...

March 16, 2019 4
400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ހިމްނާ އާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އާކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 13
ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ސާފް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ދެ ވަނަ މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

March 15, 2019 13
ކުއާޓާގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 15) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ރަފާ އަށް މިލްކުވިޔަނުދީ ދީމާ ތަށި ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް 4-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައި، ތަށި...

March 14, 2019 1
ފިލިޕީންސްގެ މެންޑިއޯލާ އަތުން ޒުވާން ޓީމަށް މޮޅެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ފިލިޕީންސްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމު...

13 މާޗް

March 13, 2019 8
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީ އެއްކައިރިއަށް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ އެފްއޭއެމް އަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އައިސްގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެފްއޭއެމްއާ މެދު ހުރި...

March 13, 2019 17
ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސާފް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 6-0 އިން އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 3
ޓީސީ ދޫކޮށް ބެންޖޯ މާޒިޔާ އަށް

މިދިޔަ ދެ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފަހަތް ބެލެހެއްޓުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

March 12, 2019 15
ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވޭ، ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ފީފާ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮވެ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ގާނޫނީ އަދަދު...

11 މާޗް

March 11, 2019 5
ޒިދާން އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ހަވާލުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (މާޗް 11) - މިދިޔަ މެއި މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

March 11, 2019 13
"އެފްއޭއެމުން ސަރުކާރު ބަދުނާމުނުކުރުން އެދެން"

އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަލިމަގެއް ނުފެނި ވަނިކޮށް އެ އިދާރާ އިން ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެކްޓިން ޔޫތު...

10 މާޗް

March 10, 2019 2
ޔޫއޭއީ މެޗުތަކުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ކުރިއެރުން

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސާފް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޔޫއޭއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް...

March 10, 2019 2
އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ލިވަޕޫލުން ފެނިދާނެ

އެމްސްޓެޑަމް (މާޗް 10) – ޔޫރަޕުގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލީޓް އަންނަ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ...

09 މާޗް

March 09, 2019 18
ކްލަބްތައް އަމިއްލަ އަށް ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިސްވެ އޮވެ، 15 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދުނު...

March 09, 2019 1
އާއްކޮ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) މި ފަަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
1600 ބައިވެރިންނާ އެކު ކާމިޔާބު އިވެންޓެއް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގެ ވާދަވެރި ހަތަރު އިވެންޓް 1600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

March 08, 2019 6
ނިއު ދޫކޮށް ލިލީ މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
އިރޭ މާޒިޔާއާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި

މާޒިޔާ އަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 07, 2019 1
ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 13
ޓަވަރޭސްގެ މުސާރަ ދޭން ފީފާ އިން ނިއު އަށް އަންގައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ކޯޗުކޮށްދިން ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް އެ ކްލަބަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން އަންގައިފި އެވެ.

March 06, 2019 4
ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ނިހާޓް މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ފަސްކޮށްފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނޭޕާލުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

March 05, 2019 4
ޒުވާން ޓީމު ލީޑުކުރަން ޝާކިއްޓެ އަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު...

04 މާޗް

March 04, 2019 8
ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 4
ތިން ވަނަ ހޯދައި މަރީ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ތުރުކީގެ ރަންއެޓޯލިއާ މެރެތަންގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ދުވެ، އަންހެން ބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުގުރާލައިފި އެވެ.

March 03, 2019 3
ފުޓްބޯޅައިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކޮމިޓީއެއް

އެފްއޭއެމްއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ހެދި ކޮމިޓީއެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީ، އެ ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތެއް ނެތިފައި އޮއްވާ، ވަގުތީ...