12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 5
ސިޑިބަރިތައް ނުހުޅުވުނު، ވިއްކާނީ 3000 ޓިކެޓް!

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން...

November 12, 2019 1
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް

ހުސްވެފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވިކްޓްރީ ބެންޗުން ފެނުނު ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

November 11, 2019 21
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން...

November 11, 2019 26
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރޭހުގައި ކުރިއަށް!

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 11) – އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އަށް ޕޮއިންޓުގެ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ކުރިއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން މުބާރާތް ބާއްވާ ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މެޑަލެއް ހޯދުމުގެ...

November 10, 2019 9
ދެބެންނަށް މި ފަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަން މެޑެއްޔެއް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ދުނިޔޭގެ މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ދެ ލޯ މެޑަލް

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑަރުން ދެ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑީ...

November 09, 2019 8
ދެ އިވެންޓަކުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ފައިނަލަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 2
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑް (ބީސީސީއައި) ގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު މާލޭގައި ލެވެލް ދޭއްގެ ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ.

November 08, 2019 9
އަޖުފާނާއި ނިބާލްގެ ޕެއާ އާއި ނަބާހާ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި އިއްޔެ ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ނަބީހާ އާއި ނީލާ ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި މިއަދު ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަންހެން...

November 07, 2019
ސާބިއާ ކޯޗުގެ އެހީގައި ގައުމީ ވޮލީ ޓްރަޔަލެއް ބާއްވަނީ

ދާދި ފަހުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗު މިލޮރަޑް ކިޔާޗްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ ގޮތުން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޝަކާ އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަތުން ބޭންޑް ނަގަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ސާބިއާގެ ކޯޗު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް އެހީވަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް، ދާދި ފަހުން ސީނިއާ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ތަޖުރިބާކާރި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އެހީތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
މޯލްޑިވްސް މެރެތަން: މާލޭ މެރެތަން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮނަރަރީ ރައީސް މަރްހޫމް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރު ބޭއްވެވި 'މާލޭ މެރެތަން" 21 އަހަރަށް ފަހު "މޯލްޑިވްސް މެރެތަން" ގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ދަރިވަރު ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) އިއްޔެ 500 އެއްހާ ދުވުންތެރިންނާ އެކު ބާއްވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 4
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް: ނިޒާމްބެ

އަހަރުން އަހަރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 4
ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު ވާދަކުރާ އެންމެ ޒަމާންވީ އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ...

November 01, 2019 5
ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު 20 އަހަރުވީ ކުލަގަދަ، ކާމިޔާބު ކެރިއަރަކަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ދިވެހި ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ވާދަކުރާ...

October 31, 2019
ދުވުންތެރިން އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނަށް ފުރައިފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރީން ބަޖެޓް ދިނުމާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވާން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދުވުންތެރިންގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ފޮނުވައިފި...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 12
ނިޒާމްބެ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބަކާ ހަވާލުވަނީ

ގައުމީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ...

October 30, 2019 13
އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތުން އަޖުފާން މާފަށް އެދިއްޖެ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި މުހައްމަދު އަޖުފާނަށް ރޭ އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތާ މެދު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 5
ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފަރިޔާޒް ގައުމީ އިނާމް ހާސިލްކޮށްފި

ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ އިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ވީޓީވީގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފަރިޔާޒަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރޭ ދީފި އެވެ.

October 29, 2019
ކީޕަރު އިމްރާނުގެ ހިދުމަތަށް ގައުމީ އިނާމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލް 17 އަހަރު ބެލެހެއްޓި، އަދި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވުމުން ޓީމުގެ މުސާރަ ހަދިޔާކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 9-0 އިން ބަލިވެ ސައުތެމްޓަން އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވި މެޗާ...

October 28, 2019 1
ބެޑްމިންޓަން: ޒަޔާން ބަލިކޮށް އަޖުފާން ފައިނަލަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ޒަޔާން ޒަކީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ތަށި އަށް ފަހަރު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 6
ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޭމްޕް އެޗްއައިއެޗް ނުވަތަ ރިޒޯޓަކަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފިލިޕީންސް އާއި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ޓީމު ކޭމްޕްކުރެވޭތޯ ބަލާނީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ނުވަތަ...

October 27, 2019 15
މިވީ ކިހިނެއް؟ ސިޑިބަރިތައް އަލުން ހުޅުވަނީ؟

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ނުވާތީ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ސަހާރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އަދި ބޮޑުގޭޓް ފަޅީގެ ސިޑިބަރި، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުގައި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 4
މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ދާއިރު މާޒިޔާ އިން އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 26, 2019 2
ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަނުވި މެޗުގެ އަދަދު ހަޔަކަށް

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ވެސް ޓީމު ހަމަނުކުރެވުމާ އެކު ދެ ސީޒަނުގެ ތެރޭގައި ޓީމު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 3
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް: ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ޓީސީ ކަޓައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލާއޯސްގެ ޔަންގް އިލެފަންޓް އެފްސީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 6
އެތުލެޓިކްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ޔަޒޫ ކުރިމަތިލަނީ

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ދުވުންތެރިޔާ އަދި މިހާރުގެ ކޯޗު ޔަޒްނީ ނަޝީދާ (ޔަޒޫ) ކުރިމަތިލާން...

October 24, 2019 2
"ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކޮށްފި ނަމަ ދަނޑުން ފައިބާނަން"

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ސާބިއާގެ ޕާޓިޒަން ބެލްގްރޭޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން...