ކުޅިވަރު / ޔޫރޯ 2020

ބެލްޖިއަމްއިން ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ޔޫރޯއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ހ

ސެވިއްޔާ (ޖޫން 28) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ.

ބެލްޖިއަމް މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ޓޯގަން ހަޒާޑް ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިންނެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބެލްޖިއަމް ނުކުންނާނީ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑްގެ ކޮއްކޮ ޓޯގަން ހަޒާޑް ލަނޑު ޖެހީ ތޯމަސް މެނިއާ ދިން ބޯޅައިންނެވެ. ބެލްޖިއަމުން އުފެއްދި ހަމަލާ ޕޯޗްގަލްގެ ޑިފެންސަށް ރަނގަޅަށް ދިފާއު ނުކުރެވުމުން ރީބައުންސް ވެގެން އެ ބޯޅަ ލިބުނީ އޭރިއާގެ ބޭރުން މެނިއާ އަށެވެ. އޭނާ އެ ބޯޅަ ދިނީ ޓޯގަން އަށެވެ. އޭރިއާގެ ބޭރުން އެ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލުމަށް ފަހު ޓޯގަން ވަނީ ބާރު އުންޑައެއްހެން ޕޯޗްގަލްގެ ގޯލްގެ ތެރެއަށް ފޮނުވައިލައިފަ އެވެ.

މެޗުގައި، ޕޯޗްގަލްއަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުންތަކުން ރޮނާލްޑޯ އުފެއްދި ހަމަލާތަކުން ނުރައްކާ ކުރެވުނަސް ނަތީޖާ ބަދަލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރި ޔޯއާ ފެލިކްސްއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ޕޯޗުގަލް އިން ނެގި ހުރަހަކުން އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ނުރައްކާކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ޓިބޯ ކޯޓުއާ އެ ބޯޅަ ސޭވް ކުރި އެވެ.

އޭގެ ކުރިން ޑިއޭގޯ ޖޯޓަ އަށް ވެސް، ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އެ ޓީމުގެ ރަފޭލް ގަރޭރޯ އޭރިއާގެ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލްގެ ދަނޑި އަށް ވެސް އަމާޒުވި އެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 57%
icon sad icon sad 36%
icon angry icon angry 7%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

7485125

28 June 2021

ސްޕެއިން 4 - 2 ކްރޯތށިޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހައިރާން

28 June 2021

ދެން މި މުބާރާތުގަ ރެކޯޑެއް ހަދާލާނެ މީހަކުވެސް ނުހުންނާނެ. ރަންބޫޓު އެދިޔައީ ހަމަ ޗޮކުން

The name is already taken The name is available. Register?

ލަޑާލްޑޯ

28 June 2021

ބޮޑާލްޑޯ ރޭގަ ކުޅުނުތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454