ކުޅިވަރު / ރާޅާއެޅުން

ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ބައްޕައާ އެކު ދަރިފުޅު ވެސް ތިންވަނަ ބުރަށް

ކަޔާން އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަބްދުﷲ އަރީފް: ދެބަފައިން ވަނީ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައި.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ރާޅާއެޅުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރަށް އަބްދުﷲ އަރީފް އާއި އޭނާގެ ދަރިދުޅު ކަޔާން އަބްދުﷲ އަރީފް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ކަޔާން ތިންވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ބޭއްވި ރައުންޑް 2 ގެ ހީޓް 6 ގައި މުހައްމަދު ޝުހާން ބީޓްކޮށްގެންނެވެ. އަރީފް ތިންވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ އިއްޔެ ބޭއްވި ރައުންޑް 1 ގެ ހީޓް 7 ގައި ވާދަކޮށް އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ.

އަރީފް އާއި ކަޔާން: ކަނދު ހިފައިގެން މޫދަށް ދަނީ

މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބާއްވާ ރައުންޑް 3 ގައި އަރީފް ވާދަކުރާނީ ހީޓް ނުވައެއްގަ އެވެ. އެ ހީޓްގައި ޒުވާން ސާފާ ޔޫސުފް އާއި ކަޔާން ހަމްދާން ޒަކީ ވާދަ ކުރާނެ އެވެ. ދެން ވާދަކުރާނީ އާދަމް ޝަރޫން އަހްމަދު އެވެ.

ކަޔާން ވާދަކުރާނީ ހީޓް 8 ގަ އެވެ. އެ ހީޓްގައި ދެން ވާދަކުރާނީ އަހްމަދު އަރުޒާން އާއި ޔަމާން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ. ރައުންޑް 3 އަކަށް ފަހު ފައިނަލް އޮންނާނީ މާދަމާ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ވިމެންސް އޯޕަން ޝޯޓްބޯޑްގެ ފައިނަލު އޮންނާނެ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 27 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 11%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 11%
icon inlove icon inlove 78%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހޮޅިބޭ

24 November 2021

މަރުހަބާ މަރުހަބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫޑުލްސް

24 November 2021

ވަރައް ސަޅި. ކަޔާން އާއި ބައްޕަޔައް ގުޑް ލަކް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454