ނިއު އަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސްޕެއިނުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރަކާއި އެ ގައުމުގެ ފޯވާޑެއް ގެނެސްފި އެވެ.


އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ސްޕެއިން ފޯވާޑް ގުއިލެމް މާޓީ މިސޫޓް ވަނީ އޮސްޓްރިއަން ބުންޑަސްލީގާގެ އެސްވީ ރީޑަށް 73 މެޗުން 20 ގޯލް ޖަހައިދީ އެ ޓީމާ އެކު 201/2011 ގެ އޮސްޓްރިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އަދި 2011 ވަނަ އަހަރު ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކޮލިފައިންގައި އޭނާ ވަނީ ރީޑަށް ހަ މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭއޮފުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވެން އަތުން 5-0 އިން ރީޑް ބަލިވި މެޗުގައި އޭނާ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުނެވެ.

ސްޕެއިނުގެ މަޔޯކާ އާއި ކަޑިޒްގެ ޔޫތު ޓީމުތަކުން ތަމްރީންވި ގުއިލެމް ވަނީ ސްޕެއިނުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ޓެނެރިފޭ އަށް 2013/2014 ގެ ސީޒަނުގައި ކުޅެފަ އެވެ.

ނިއު އަށް ގެނައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޮޓޯ ވަނީ ސްޕެއިނުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް 2004 ވަނަ އަހަރު ފަސް މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ މިޓްރާ ކުކާރް އެފްސީ އަށެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިނުގެ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ކަމަށްވާ ގެޓަފޭ އާއި މުރްސިއާ އާއި އެސްޕަންޔޯލް އަދި ޒަރަޒޯގާގެ ބީ ޓީމްތަކަށް ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި ކުޅެފަ އެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ނިއު އަށް ދެން ގެނެސްފައިވަނީ އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޒޮހިބް އިސްލާމް އަމީރީ އާއި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަމީރީ އަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަފްގާނިސްތާނުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާގެ އައި ލީގާއި ސުޕަ ލީގުގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

މި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ނިއު އިން މިއަދު ހަވީރު ޕްރެކްޓިސް ފެށިއިރު ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ނިއު އިން އަލަށް ގެނައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަކީ މާޒިޔާ އާއި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރާއި އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ފުލްބެކް ހިޝާމް ސަލީމް (ކޮކީ) އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިމިގެން ދިޔަ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައި އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް އަތީގާއި ސިޔާމް މައުރޫފް ސޮކާ ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމް ހޯދި ހަސަން އަބްދުލްހަކީމް ވެސް ނިއު އިން ވަނީ ސްކޮޑަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.