ބަސަންދުރާ ކިންގްސް އަތުން ނިއު ބަލިވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު މިއަދު އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.


ނިލްޕަމަރީގައި ހުންނަ ޝެއިޚް ކަމާލް ސްޓޭޑިއަމުގައި 21 ހާހަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ނިއު އަށް އިރުޝާދުދިނީ މި ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސޮބާހު މުހައްމަދު އިބްރާހީމް (ސޮބާ) އެވެ. ނިއުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އެ ކްލަބާ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވި އިރު އޭގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ކްލަބުން ނުދެ އެވެ.

މި މެޗު ނިއު އިން ކުޅުނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުލަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަނިޔާގައި ހުރި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އާއި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) އާއި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) އަދި ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ހިމެނެ އެވެ.

ނިއުގެ ފަހަތަށް މި މެޗުގައި ކުޅެމުން ދިޔައީ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އާއި މިޑްފީލްޑަރު އިމްރާން ނަޝީދު އެވެ. އަރިމަތިން ޑިފެންސަށް ކުޅުނީ ފޯވާޑް އިބްރާހިމް އަތީގް އަދި ހިސާމް ސަލީމް (ކޮކީ) އެވެ. ބަސަންދުރާ އިން ވަނީ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ 21 މިނިޓް ތެރޭ ދެ ލަނޑު ޖަަހައިފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖަހައިދިނީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކޮސްޓަ ރިކާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ޑެނިއަލް ކޮލިންދްރެސް ނަގައިިދިން ބޯޅައަކުން ހައިޓީ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ބެލްފޯޓެވެ.

އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ބެލްފޯޓް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޭރިއާ ތެރެއިން ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން ބަސަންދުރާގެ ކެޕްޓަން އަލާމް ސާބުޒް ވަނީ އެ ޓީމުގެ ލީޑުފުޅާކޮށްފަ އެވެ.

ނިއުގެ ކުރިއަށް ކުޅޭ ރުވާންޑާ ފޯވާޑް އަތުހިއޭ ކިޕްސަން އަށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނިއު އަށް ލަނޑު ޖަހައިދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށެވެ. އިބްރާހިމް އަތީގަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ނިއުގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ލަނޑެއް ޖަހައިދިން ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށެވެ. ބަސަންދުރާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ކޮލިންދްރެސް ދިން ބޯޅައަކުން އޭރިއާތެރެއިން ކާމިޔާބުކުރީ ގެމްބިއާގެ ފޯވާޑް އޮސްމާން ޖެލޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނިޓްގައި ބަސަންދުރާ އަށް ކުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް މަހުބޫބުއްރަހުމާން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

ނިއުގެ ލަނޑު މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ކިޕްސަން އެވެ. ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެރި ނިއުގެ ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ބަޝުންދުރާގެ ކީޕަރު މިތުލް ހަސަން ފައިގައި ޖެހިފައި ލިބުމުން ކިޕްސަން ވަނީ އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބަސަންދުރައިން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހަން ފޮނުވާލި ގިނަ ބޯޅަތައް ހުއްޓުވީ ކީޕަރު ފައިސަލް އެވެ. ނިއު އިން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާގޮތެއްނުވި އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ވަރުގަދަ ވިޔަފާރި ގްރޫޕް ބަސަންދުރަ ގްރޫޕުން އަންނަނީ ފަހަކަށް އައިސް ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުން ގެންދިޔައީ އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އޮސްކާ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ދެ މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާނެ އެވެ. މި މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ނިއު ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ.