އދ.ގެ އާ މަގާމަކަށް ޑރ. ޝަހީދު

އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ހާއްސަ މަންދޫބު، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު އދ.ގެ އާ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިންމަވައިފި އެވެ.


އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވައި ރިޕޯޓްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވި ޝަހީދު މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ހާއްސަ މަންދޫބަކަށެވެ. ކުރިން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ހަމައެކަނި އީރާނުގެ މައްސަލަތަކަށް ނަމަވެސް މި މަގާމުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އޭނާ ސަމާލުކަން ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާ މަގާމަކަށް އޭނާ ހަމަޖައްސަވަން ނިންމެވީ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ގޮތަށް ހާއްސަ އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އދ.ގެ އާ މަގާމާ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"މީގެ މާނައަކީ ފަސް އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް ބަލައިގެންފިއޭ. ވަކި ސަރަހައްދެއް ނޫން، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ވެސް ހިމެނެއޭ،" ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔޫއެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ އާ މަގާމަށް އޭނާގެ ނަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އާ މަގާމާއެކު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު އޭނާ އަށް އޮތީ އެންމެ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ މަގާމުގެ ތަފާތަކީ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދީނީ ހައްގުތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ހިމެނެ އެވެ.