12 hours ago

8

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ފަހީމްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ބަލަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

6 hours ago

1

ކުށެއް ނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލައި ޖަލު ހުކުމަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި...

13 hours ago

63

ލޫކަސް އާއި ސިމްވާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް

14 hours ago

9

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ސޮފްވާން އިސްތިއުފާ ދީފި

16 hours ago

15

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މަގާމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

14 hours ago

1

ބިހާރު (ޖޫން 26) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގައި ނުރައްކާތެރި ހުމެއް ފެތުރި 150 ކުޑަ ކުދިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 hours ago

7

މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ އަމުރުގައި ސިރިސޭނާ ސޮއިކޮށްފި

18 hours ago

4

ޚާމަނާއީއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެޅީ މޮޔަ ފިޔަވަޅެއް

1 day ago

3

"އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ޖެފް ސެޝަންސްއަށް މަގާމު ދިނުން"