1 hour ago

36

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވް އަށް ދިންކަން އެނގޭ ލިއުންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވުމާ އެކު، އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ބައެއް...

22 minutes ago

1

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް...

59 minutes ago

5

ޕީޕީއެމާ މެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން މެމްބަރުނަށް ބިރެއްނެތް

1 hour ago

24

75،000ރ. އިން ޕީޕީއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

3 hours ago

31

12 މެމްބަރުން ރައީސަށް:ތިއޮތީ ކުޑަކަކޫ ޖަހަންޖެހިފައި

1 hour ago

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 22) - އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން...

2 hours ago

ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާ އަށް ރަސްގެފާނުގެ ތައުޒިޔާ

3 hours ago

13

ސައުދީން މިހާރު ބުނަނީ ނޫސްވެރިޔާ މަރާލީ ކަމަށް

20 hours ago

ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި