1 day ago

49

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގްސް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ސޮފްވަތު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

2 hours ago

2

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިިލް ފާސްވުމުން ފުލުހުންނަށާއި އެ މުއައްސަސާއަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އައިސްފައި ނުވާވަރުގެ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް...

1 day ago

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ވަކިވި އުރްމިލާ ޝިވް ސެނާ އަށް

2 days ago

73

އައްޑޫ ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފި

3 days ago

10

ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އޮތީ ޓީބިލާއި ކަޑަޖެހުން: އިދިކޮޅު

1 hour ago

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު...

5 hours ago

4

ހަނދުގެ ސާމްޕަލާ އެކު ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް

23 hours ago

އެމެރިކާ: އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ރެކޯޑް އަދަދުން މައްޗަށް

1 day ago

1

ހޮން ކޮންގުގެ ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ޖަލަށް