4 hours ago

13

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓްގައި މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓްދެއްވާ މެމްބަރުން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ...

16 hours ago

ލީބިޔާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ގޮތާ މެދު އެމެރިކާ ހިތްހަމަނުޖެހި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 hours ago

1

ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކާ ގާތަށް

16 hours ago

ހުޅަނގު މޫސަލްގެ 200،000 މީހުން ގެދޮރު ނެތިފައި

16 hours ago

3

މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

2 weeks ago

21

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސްބޭފުޅުންތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 24 ގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ނިންމައިފި...

3 weeks ago

70

ފ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވާނަން: އެމްޔޫއޯ

1 month ago

19

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާ ނުލުމަށް އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

1 month ago

21

ވަޒީފާއަށް ބިރުން ޖަލްސާއަށް ދާމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ