14 hours ago

11

ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން ދައްކަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން...

17 hours ago

14

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކޮށް، ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބާއްވާ ސޮއިކުރުމުގެ ހަފުލާތަކުން، އެ ޕާޓީގެ އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުން "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ.

21 hours ago

73

ގާސިމްގެ ފާޑުކިއުން: ނަޝީދު ގޯލް ޖައްސަވަނީ ބައިކޮޅަށް

23 hours ago

70

ޖޭޕީ ނޫން ބޮޑު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން ދީފި:ގާސިމް

1 day ago

35

ޓެރަރިޒަމް ބިލާ މެދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވެސް ސުވާލު

17 hours ago

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ...

18 hours ago

3

ކުޅަނދުރާ ހެދި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ޑިލޭވެއްޖެ

19 hours ago

އިންޑިއާގައި ބޯޓެއް ފެތިގެން 39 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

19 hours ago

8

ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި