8 hours ago

2

ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލަން...

12 hours ago

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިންޑިއާގެ ރިންގިން ބެލްސްގެ ވެރިޔާ މޮހީތު ގޮއެލް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 hours ago

ބޮސްނިއާ ގަތުލްއާއްމުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

16 hours ago

3

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާ

17 hours ago

ކިމް ޖޮން މަރާލަން ބޭނުން ކުރީ ވީއެކްސް ނާވް ގޭސް

1 day ago

14

ސަރުކާރުން ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

4 days ago

20

ވަޒީފާއަށް ބިރުން ޖަލްސާއަށް ދާމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

2 weeks ago

19

ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދާ، އުމަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2 weeks ago

57

މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް ގެއްލޭނެ: ނަޝީދު