1 hour ago

19

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެ އެވެ.

25 minutes ago

1

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު...

19 hours ago

1

މިހާތަނަށް 50 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

21 hours ago

5

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ނެގުމަށް ގޮވާލައިފި

21 hours ago

18

ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން، އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

22 hours ago

ޕިއޮންޔޮން (ފެބްރުއަރީ 22) - ސައުތު ކޮރެއާގައި ކުރިއަށްދާ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 hours ago

އެންމެ ބޮޑު ޓިއުމަރު އިންޑިއާ މީހެއްގެ ބޮލުން ނަގައިފި

23 hours ago

2

އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ: ހަނގުރާމަ މަތީ އަންހެން ޕައިލެޓް

23 hours ago

އިއްތިހާދުގެ ބޯޓެއް ގޮއްވާލަން އުޅުން ނާކާމިޔާބުކޮށްލިން: އިޒްރޭލް