14 hours ago

54

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ އަދި މިސްކިތަކަށް ނުވެ ހުރި ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ވެސް އެތަނުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންގަވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަމިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ...

1 hour ago

17

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު...

3 hours ago

69

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ރައީސް ޔާމީނަށް، އިބޫ އަށް 2

5 hours ago

15

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރަން އިތުރު ކަމެއް ނެތް:ސައީދު

13 hours ago

50

ނަޝީދު އުޅެނީ އިބޫ އަށް ލޮޓިއެއް ދޭން: ނިހާން

2 hours ago

1

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 18) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

2 hours ago

ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް: ރާޖަޕަކްސާ

2 hours ago

ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިވާނަން: އިމްރާން

17 hours ago

5

ޗައިނާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަމުން