4 hours ago

36

ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

4 hours ago

36

ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން...

6 hours ago

22

ނަޒީރާއި މާޖިދު ވަކިވާ ގޮތަށް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

6 hours ago

3

އެންސްޕާ، ޖެންޑާގެ ދަށުންހިންގަން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

8 hours ago

2

މާކްސް ދިނުމުގައި ސާފު އިޖުރާއަތްތަކެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

4 hours ago

1

ކެންބަރާ (އޮގަސްޓް 21) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަލަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަޝްކަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

7 hours ago

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

8 hours ago

11

މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން:ޒާކިރު

9 hours ago

7

އައިއެސް ދަނީ އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ކުރަމުން: އެމެރިކާ