8 hours ago

8

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް...

10 hours ago

13

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ފެންނަނީ ރާއްޖެ "ކަފުން" ކުރާ ތަން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

11 hours ago

11

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި އާދަމް ވަކި ކުރުން ހޯމަ ދުވަހު

12 hours ago

32

އަޑުގަދަ ކުރެއްވުމުން ރޮޒެއިނާ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލައިފި

15 hours ago

17

ބޮޑު ހިޔާނާތް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ: އިލްޔާސް

3 hours ago

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑްސް އަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.4 ބާރު މިނުގައި މިރޭ އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

10 hours ago

1

ލަންކާގެ 280 ކުށްވެރިންނަށް ސިރިސޭނާގެ މައާފް

12 hours ago

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން 8 މަރު

13 hours ago

4

ގާޒާ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ