12 hours ago

12

ހަށިގަނޑުގެ 14 ތަނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުނު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

10 hours ago

1

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 23) - އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސްޓޭޓުގައި ޅަ އަންހެން ކުދިން ހިތާން ކުރަން އެހީވަމުން ދިޔަ އިންޑިއާ އަށް އުފަން ޑޮކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި...

11 hours ago

5

އެމެރިކާގެ މަނަވަރު ފައްތާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

12 hours ago

4

އެމެރިކާ މީހަކު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

12 hours ago

2

ޕަސިންޖަރެެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެޓެންޑެންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

1 month ago

24

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސްބޭފުޅުންތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 24 ގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ނިންމައިފި...

1 month ago

70

ފ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވާނަން: އެމްޔޫއޯ

2 months ago

19

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާ ނުލުމަށް އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

2 months ago

22

ވަޒީފާއަށް ބިރުން ޖަލްސާއަށް ދާމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ