12 hours ago

26

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ މައްޗަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ ފައިސާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

8 hours ago

2

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް މިއަންމާ އިން އަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް...

11 hours ago

4

މިއަންމާގައި ހުރި ތާރީޚީ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

12 hours ago

8

ސްޕޭނުގެ ސީދާ ބާރުގެ ދަށަށް ކެޓަލޯނިއާ ގެންނަނީ

12 hours ago

1

މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެ، ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށް

3 weeks ago

58

ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ބޭއިންސާފު ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

1 month ago

13

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ މެމްބަރުންތަކެއް އެބަތިބި

4 months ago

17

މަހުލޫފު މިނިވަން ވީމަ މާދަމާރޭ އުފާ ފާޅުކުރާނެ

4 months ago

81

ކާނަލް ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި