15 hours ago

25

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އެއީ "ވަރަށް ސިޔާސީ" މަޝްރޫއަކަށް ވުމުން ކަމަށް ތައިލެންޑުގެ...

8 hours ago

18

އެމްޑީޕީން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމުގައި ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލް ވެފައިވާ ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރު...

9 hours ago

26

މިތިބީ ތާށީގައި، އެކަމަކު ވައުދު އެބަފުއްދަން: ނަޝީދު

12 hours ago

18

މައްސަލަ ނުނިކުންނާނެ، ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްދީ: މުއިއްޒު

12 hours ago

17

މިފަހަރު ޖާބިރު ބޭނުންވީ ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން

8 hours ago

7

ސައޮ ޕޯލޯ (ޖުލައި 8) - ކުޑަކުޑަ ރޯގާއަކުން ބަލިކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯ އެންމެ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 hours ago

6

އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓަރީގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާއިން ބަލަނީ

18 hours ago

1

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހަށްވާއިރަށް ވެކްސިން ނުނެރެވޭނެ

19 hours ago

3

ހޮންކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރު