19 hours ago

7

ރާއްޖެއަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަށްވަމުން އައިސް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްްޓިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

1 day ago

13

ސްރީ ލަންކާގައި ކާށި ލިބުން ދަތިވެ، އަގު އުފުލެމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ރުކުގައި އޮންނަވައިގެން މިއަދު މީޑިއާތަކާ...

1 day ago

އިންޑިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އިމާރާތްކުރުން ޓާޓާއަށް

2 days ago

18

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނުވާނެ: އޭސީސީ

3 days ago

52

ރޮޒައިނާގެ ރައްދެއް: "ވައްކަމާ ރައީސް ދެކޮޅު"

17 hours ago

4

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރުތު ބޭޑާ ގިންސްބާގު މިއަދު އަވަހާރަވުމުން،...

1 day ago

ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

1 day ago

2

ވެކްސިންގެ އަޖުމަބެލުން ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތް ހާމަކޮށްފި

2 days ago

2

އެމެރިކާ ވިއްސާރައިގައި ބައި މިލިއަން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ