5 hours ago

48

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ...

48 minutes ago

2

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުން އިއްޔެ ވަކިކުރި ހަސަން އަލީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

2 hours ago

5

އިޒްރޭލުން ގުދުސް އަށް ވެރިވެގަތުން ގާނޫނާ ޚިލާފު

3 hours ago

11

އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

4 hours ago

16

ރައީސަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރިޔާޒް

1 hour ago

2

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް...

6 hours ago

ގުދުސް މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަސް

7 hours ago

ޔަމަނުގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ސައޫދީ އަށް

7 hours ago

2

ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އިންތިހާބު ޑިމޮކްރެޓުންނަށް