1 hour ago

3

ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތް އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

3 hours ago

21

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ ފައިދާ ނަގަން ސަރުކާރުން ނޫޅުމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި ލާދީނީ ޓެގް ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

3 hours ago

3

ދީނާ ޚިލާފު ހުށަހެޅުންތައް ބަލައެއް ނުގަންނަން: ރާއްޖެ

7 hours ago

20

ދީނީ މިނިވަންކަން ނުދޭނެކަން އީޔޫއަށް އަންގައިފި

8 hours ago

28

އީޔޫގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ނުހިމަނަން ނިންމައިފި

2 hours ago

ގާޒާ (އެޕްރީލް 20) - ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ފަލަސްތީނުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާން" ގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބޯޑަރަށް މިއަދު ޖަމާވާން ފަށާފައިވާ އިރު...

4 hours ago

1

10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބޯ ބޭލި މީހަކު ޖަލަށް

5 hours ago

3

ސްވާޒިލެންޑުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

5 hours ago

60 އަހަރަށް ފަހު ކިއުބާގެ ރައީސްގެ ނަމުން ކާސްޓްރޯ ކެނޑިއްޖެ