އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެވޯޑެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިއްޖެ

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދުގައި ދޭން ފެށި އެވޯޑެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.


ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (އައިއެފްއެފްއެސްއޭ) އެވޯޑު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މި އެވޯޑު ލިބުނީ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދި ކުންފުނިތަކުގެ ކެޓަގަރީން ދެ ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ.

"އެންމެ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފަށައިގެން އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް،" ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގެ ޔޫޓީއޯ އެޑިއު ކޮންސަލްޓިން އިން މި އަހަރު ދޭން ފެށި އައިއެފްއެފްއެސްއޭ އެވޯޑުގައި 17 ކެޓަގަރީއެއް ހިމެނެ އެވެ. ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ވެސް އެވޯޑު ދެނީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ވަކިން ބެލުމަށް ފަހު، ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ތިން ފަރާތަކަށެވެ.

އައިއެފްއެފްއެސްއޭ އެވޯޑު ދެނީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާ ގުޅޭ ދެ ދުވަހުގެ ކޮންފަރެންސެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ކޮންފަރެންސްގައި، އެވޯޑު ދިނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އުފެއްދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިން ވަނީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކީމްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. މި ސްކީމްގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުމްރާގެ ފަސް ދަތުރެއް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ 1000 މީހުން ހައްގަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.